angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Dajme spolu gól

V rámci projektu "Dajme spolu gól" sme navštívili Kalinčiakova v Bratislave a Rusovce

BRATISLAVA (SFZ/ZUZANA KRIŠTOFOVIČOVÁ) - "Dajme spolu gól" - Grassroots projekt zameraný na deti v predškolskom veku.