angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

II. liga: VV SFZ potvrdil účasť AFC Nové Mesto nad Váhom

28. Júl 2017

BRATISLAVA (SFZ) - Hlasovanie výkonného výboru potvrdilo šestnásteho účastníka II. ligy v sezóne 2017/18 - klub AFC Nové Mesto nad Váhom.
Po tom, ako klub VSS Košice oficiálne oznámil ukončenie športovej činnosti, čo v praxi okrem iného znamenalo aj odstúpenie mužstva seniorov z II. ligy, príslušné orgány SFZ riešili počet účastníkov, resp. šestnástý tím druhej najvyššej súťaže v sezóne 2017/18.
Na návrh komisie SFZ pre riadenie II. ligy hlasoval o zaradení AFC Nové Mesto nad Váhom namiesto VSS Košice výkonný výbor SFZ formou per rollam a odsúhlasil jeho zaradenie medzi účastníkov súťaže.
Znamená to, že v zmysle uznesenia konferencie z 3. júna 2016 bude mať II. liga v sezóne 2017/18 16 účastníkov.