angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Informácie a organizačné pokyny na zápas Slovensko - Slovinsko

31. August 2017

BRATISLAVA (SFZ) – Organizačné informácie a pokyny pre návštevníkov piatkového kvalifikačného zápasu Slovensko – Slovinsko - začiatok o 20:45, hrá sa na Štadione Antona Malatinského v Trnave.


SFZ neorganizuje žiadne špeciálne dopravné spojenie na zápas, účastníci resp. diváci si dopravu zabezpečujú individuálne.

Pri vstupe na štadión je potrebné sa preukázať platnou vstupenkou!

Turnikety pri vstupoch na štadión budú otvorené 2 hodiny pred začiatkom zápasu.

Je potrebné, aby sa návštevník zápasu na zápas dostavil v dostatočnom predstihu, odporúčame 3 hodiny pred výkopom, čím predíde možným problémom s parkovaním a s následnou bezpečnostnou kontrolou pri vstupe do areálu štadióna.

Fanúšikovia môžu využívať záchytné mestské parkoviská v meste – viď informácie na obrázku - vzhľadom na deň štátneho sviatku sú bezplatné.

 

Polícia z bezpečnostných dôvodov na nevyhnutný čas uzatvorí Kollárovu ulicu, čiastočne uzatvorená bude v piatok od 19:00 do 20:45 a potom od 22:45 do približne 23:45. Kollárova ulica bude uzatvorená od križovatky Kollárova – Novosadská po vjazd do podzemných garáží City Areny. Obyvateľom Podjavorinskej ulice bude umožnený vjazd z Kollárovej ulice oproti vchodu do nákupného centra City Arena. 

Osobám pod vplyvom alkoholu nebude umožnený vstup!

V prípade nepriazni počasi nie je možné používať dáždniky, budú odobraté pri vstupoch. Povolený je len pršiplášť.

Pre všetkých návštevníkov je záväzný organizačný a návštevný poriadok SFZ, platný od 1. 7. 2014, obsahujúci všetky informácie pre účastníkov podujatia, vrátane zakázaných predmetov, pokynov, povinností pre divákov, účastníkov podujatia, oprávnenia usporiadateľskej služby...)

Link: http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Predpisy_SFZ/20140701_Organizacny_a_navstevny_poriadok_SFZ.pdf