angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close
 

Registrácia športových odborníkov

ISSF prináša novú funkcionalitu, ktorá podľa zákonu o športe umožňuje registrovať všetky osoby, ktoré akýmkoľvek spôsobom participujú vo futbale ako takom. Od teraz všetci kluboví manažéri a tiež sekretári všetkých regionálnych a oblastných futbalových zväzov môžu registrovať športových odborníkov. Podľa zákonu o športe je povinné, aby každá registrovaná osoba mala príslušnosť zväzovú, alebo klubovú.

V menu Elektronická podateľňa pribudol nový typ žiadosti a to Registrácia osoby / príslušnosti. Tak ako je možné aj pri Prihláške k registrácii hráča, ak sa jedná o osobu, ktorá už je v systéme zaregistrovaná, stačí zadať registračné číslo, alebo priezvisko, alebo rodné číslo a všetky údaje sa Vám v žiadosti predvyplnia. Následne máte možnosť údaje upraviť, alebo doplniť a žiadosť odoslať.

V bloku údajov Nové typy funkcií musí byť označená aspoň jedna funkcia, inak nedovolí žiadosť odoslať.

Dôležité: niektoré funkcie / odbornosti vyžadujú zadať údaje o licencií. Túto možnosť má osoba, ktorá žiadosť vytvára, ale pokiaľ údaje o licencií nemá k dispozícií, tak ich musí doplniť osoba, ktorá je predmetom registrácie pri schvaľovaní žiadosti.

Po odoslaní žiadosti dostane predmetná osoba notifikáciu na mailovú adresu uvedenú v žiadosti. Priamo v mailovej správe je odkaz, ktorý presmeruje na detail žiadosti.

Ak registrovaná osoba ešte nemá vytvorené osobné konto v systéme ISSF, po schválení žiadosti obdrží aktivačný mail s prihlasovacím menom a heslom.

Všetky osoby s vytvoreným osobným kontom v ISSF majú možnosť vľavo hore dostať sa na obrazovku Môj profil a Moje žiadosti.

Obrazovka Môj profil zobrazí komplexný detail osoby. Údaje o osobe sú rozdelené do viacerých záložiek.  Na záložke Príslušnosti vidí osoba všetky svoje príslušnosti a má možnosť sama si upravovať súvisiace informácie.

Obrazovka Moje žiadosti zobrazí všetky žiadosti týkajúce sa danej osoby.

Klubový manažér vie cez menu O klube / Prehľad členov klubu, zobraziť zoznam všetkých odborníkov s príslušnosťou k jeho klubu. 

Zväzový matrikár vie cez menu Organizačná štruktúra a následným výberom zväzu zobraziť zoznam všetkých odborníkov s príslušnosťou k danému zväzu.