angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Komisia delegátov (KD)

František KOŠIČÁR (predseda)

Tatiana POLATSEKOVÁ (tajomník)

Eduard CHALMOVIANSKÝ (člen)
Ján MAJSNIAR (člen)
Jaroslav ŠVARC (člen)

 

Štatút komisie delegátov

Dokumentácia delegáta SFZ

Odporúčané tlačivá k stretnutiu

Ďalšia dokumentácia