angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Novinárske akreditácie na konferenciu SFZ v Poprade

12. Jún 2017

Slovenský futbalový zväz oznamuje, že akreditácie na riadnu konferenciu SFZ, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 29.6. v Poprade (hotel Aqua City) prijíma do pondelka 26.6. do 12:00 na emailovej adrese: monika.jurigova@futbalsfz.sk

V požiadavke na akreditáciu je potrebné uviesť:

- meno a priezvisko
- redakciu
- typ akreditácie (tlač, web, foto, video, rádio, TV)
- telefonický (mobilný) kontakt
- emailový kontakt
- prípadné iné požiadavky

Po uvedenom termíne (26. jún) nebude možné zaručiť udelenie akreditácie.

O udelení resp. neudelení akreditácie budeme všetkých žiadateľov informovať emailom najneskôr v utorok 27. júna 2017.

Konferencia SFZ sa začína o 11:00.