angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Oranžoví usporiadatelia, žltá SBS

09. August 2017

BRATISLAVA (SFZ/PETER FRANCE) - Slovenský futbalový zväz v úzkej spolupráci s ÚLK v rámci projektu úseku bezpečnosti a styku s fanúšikmi vystrojil 21 klubov Fortuna ligy, II. a III. ligy usporiadateľskými vestami.
V rámci schváleného projektu, ktorého hlavným cieľom je zvyšovanie komfortu a bezpečnosti pre fanúšikov, rozdistribuoval celkom 1448 ks viest. V tejto jeho fáze bezpečnostný manažér SFZ Peter France v spolupráci s hlavným lekárom SFZ Pavlom Malovičom a spoločnosťou Falck vypracovali pre potreby zlepšenia aplikačnej praxe novú Smernicu o organizácii a priebehu zdravotníckeho zabezpečenia na futbalových podujatiach a zabezpečili siedmim klubom nové defibrilátory s bezpečnostnými skrinkami spolu s preškolením pracovníkov klubov v ich využití.
Začiatkom novej sezóny, ako druhú fázu projektu, obdržalo 21 klubov z troch najvyšších súťaží nové usporiadateľské vesty, vo dvoch kluboch sa spustil pilotný projekt testovania búnd do dažďa pre usporiadateľov. V rámci implementácie osvedčených postupov UEFA a dodržiavania zákonných ustanovení zákona č. 1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí došlo k farebnému odlíšeniu usporiadateľov a pracovníkov SBS, zabezpečujúcich bezpečnosť, komfort a ochranu na futbalových zápasoch. Usporiadatelia sú oblečení v oranžových reflexných vestách s výrazným nápisom USPORIADATEĽ, členovia SBS v žltých s výrazným nápisom SECURITY, obe skupiny majú číslo na prednom a zadnom diele vesty. „Usporiadatelia musia byť dobre viditeľní v dave, musia adekvátne reagovať a poskytť pomoc divákom. Naším zámerom je, aby usporiadatelia neboli vnímaní ako represívny činiteľ, ale ako služba pre prítomných ľudí. V súčasnosti sú už právomoci a povinnosti usporiadateľa upravené vo vyššie citovanom zákone a má štatút chránenej osoby. Táto pozícia si samozrejme vyžaduje vzdelávanie týchto ľudí, primerané finančné ohodnotenie a stabilizáciu ľudí na konkrétnych pozícia v kluboch,“ povedal BM SFZ Peter France.

Galéria

Treťou fázou je vypracovanie smernice o vzdelávaní usporiadateľskej služby na základe ustanovení, upravených v našom legislatívnom rámci, odporúčaní a vzdelávacích materiálov UEFA a ich aplikovanie do života vo futbalovej praxi. V tejto oblasti vzdelávania futbalovému zväzu pomáha spolupráca s MŠVVaŠ Slovenskej republiky, konkrétne JUDr. Žanetou Surmajovou PhD., ktorá sa dlhodobo venuje problematike športovej legislatívy a jej aplikácie do praxe. „Kluby, ktoré pravidelne hrávajú v súťažiach UEFA alebo organizujú zápasy našich reprezentácií, majú dostatočné skúsenosti s usporiadaním takzvaných veľkých zápasov, vedia zabezpečiť komfort a reagovať na bezpečnostné incidenty veľmi pružne, našou úlohou je však dostať všetky kluby v dvoch najvyšších súťažiach na jednu, kvalitou spoločnú úroveň,“ vysvetlil France.
Futbalový fanúšik musí byť v centre rozhodnutí všetkých zainteresovaných a kompetentných, od manažmentu klubu, cez hráčov a funkcionárov až po usporiadateľov. Snahou SFZ je dosiahnuť štandardizáciu usporiadateľských služieb s dosiahnutím úrovne najvyšších súťaží s tým, že priaznivec sa na štadióne musí cítiť bezpečne s vedomím, že v prípade potreby je usporiadateľ na štadióne pre neho,“ povedal Marek Majerčák, koordinátor pre styk s fanúšikmi SFZ.