Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. je najväčší súkromný poskytovateľ komplexných informačných služieb na Slovensku. Je moderným informačným médiom na báze nezávislej tlačovej agentúry.

SITA vznikla ako tlačová agentúra v roku 1997 s cieľom poskytovať aktuálne, vyvážené a politicky nestranné informácie z ekonomického a politického sektora. Agentúra od počiatku vznikala s myšlienkou, že informácie bude dodávať nielen prostredníctvom iných médií, ale aj priamo, bez časového zdržania a filtrovania, ľuďom, ktorí o veciach rozhodujú, či už v politickej sfére alebo v podnikateľskej oblasti.

Klasické agentúrne služby (on-line spravodajstvo v oblasti domácej a zahraničnej politiky, spoločnosti, hospodárstva a športu) SITA od roku 2001 rozšírila o špecializované služby pre firmy a inštitúcie. Patria medzi ne prehľady zasielané e-mailom, sektorové monitoringy, mediálne analýzy, politické analýzy, monitoringy médií a ďalšie informačné produkty.

SITA dnes vystupuje nielen ako kvalitný zdroj informácií, ale aj ako tvorca individuálnych informačných riešení. Spoločnostiam, ktoré vyžadujú individuálne riešenia na kľúč, agentúra poskytuje komplexné pokrytie infomačných potrieb, so zohľadnením ich komunikačného jazyka. Spravodajské servisy využívajú slovenské aj zahraničné médiá, štátne inštitúcie, diplomatické misie, banky a ďalšie spoločnosti pôsobiace vo finančnej a kapitálovej sfére, a v iných oblastiach hospodárstva.

Naším cieľom je byť kvalitným informačným zdrojom pre našich partnerov, ktorý im poskytne úplné, rýchle, relevantné a neskreslené informácie. Veríme, že v našej agentúre nájdete dobrého partnera pre dlhodobú spoluprácu tak ako ho od roku 2004 našiel Slovenský futbalový zväz.