angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Seminár rozhodcov plážového futbalu

24. August 2017

BRATISLAVA (SFZ) - Seminár rozhodcov plážového futbalu, vedený českým rozhodcom FIFA Liborom Kaštánkom (na titulnej fotografii), sa uskutoční počas majstrovstiev SR 2017 v Senci v utorok 29. 8. 2017. 
Plážový futbal Slovensko, člen SFZ, pozýva všetkých záujemcov na seminár rozhodcov plážového futbalu, ktorý bude viesť rozhodca FIFA Libor Kaštánek v utorok 29.8.2017 od 8:00 v Senci.
Ideálna príležitosť pre futbalových či futsalových rozhodcov rozšíriť si záber, keďže tento atraktívny šport potrebuje arbitrov najmä počas leta, ktoré nie je v iných odvetviach futbalu také programom nabité.
Absolventi teoretickej časti budú mať hneď možnosť praxe v zápasoch majstrovstiev SR 2017 v plážovom futbale, ktoré sa začínajú o 9:30 v mieste seminára. Seminár je bezplatný, praktická časť honorovaná. Jedinou podmienkou účasti je členstvo v plážovom futbale Slovensko, ktoré sa dá vybaviť pred podujatím aj priamo na mieste.
Svoj záujem hláste mailom: futbal@saps.sk.
KLIKNI O viac informácií o seminári rozhodcov a majstrovstvách SR 2017 v plážovom futbale.