Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

Slovenský futbalový zväz v rámci svojich štruktúr zabezpečuje pravidelnú športovú aktivitu desať tisícov prevažne mladých ľudí. Každý týždeň sa v mestách a obciach koná cca 5000 súťažných stretnutí. SFZ je právnická osoba registrovaná na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod registračným číslom VVS/1-909/90-91. Futbal je nástrojom pre globálny rozvoj človeka a užitočný prvok pre budovanie spoločnosti. Rešpektovanie pravidiel hry založených na princípe fair play premietnutom do všetkých subjektov pôsobiacich v rámci futbalového hnutia pomáha budovať zdravú občiansku spoločnosť.

Forma

Občianske združenie

Rok registrácie

2012

Dátum registrácie

13. 12. 2012 14:19:43

Evidenčné číslo

10193

IČO

00687308

Ulica

Trnavská cesta 100

Mesto

Bratislava

PSČ

82101

Okres

Bratislava II

Bankový účet

5017019990/0900