Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

PREZÍDIUM ÚLK

Prezídium je najvyšším orgánom ÚLK. Členmi Prezídia ÚLK sú štatutárni zástupcovia všetkých členských klubov Únie. Do pôsobnosti prezídia spadá, okrem iného, aj voľba Prezidenta a ostatných členov Výkonného výboru ÚLK.

VÝKONNÝ VÝBOR ÚLK

Výkonný výbor je štatutárnym orgánom združenia, ktorý riadi a operatívne rozhoduje najvyššie futbalové súťaže. Zvolení členovia Výkonného výboru nominujú sekretariát, zodpovedajúci za administratívnu činnosť v prospech výkonného výboru. Výkonný výbor má 17 členov - Prezidenta ÚLK, 12 zástupcov Corgoň ligy a 4 zástupcov II. ligy.

Aktuálne zloženie na stránke www.corgonliga.sk