angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

ŠK Slovan Bratislava hostil Festival futbalu materských škôl

16. Jún 2017

Pravidelné futbalové aktivity detí z MŠ, ktoré spadajú pod Grassroots projekt SFZ "Dajme spolu gól",  vyvrcholili Festivalom futbalu, ktorý sa uskutočnil dňa 14.6.2017 na ihrisku štadióna ŠK Slovan Bratislava.

 

Galéria

Do Festivalu futbalu bolo zapojených 80 detí z MŠ, na ktorých SFZ v spolupráci s ŠK Slovan Bratislava realizoval v čase od októbra 2016 do júna 2017 pilotnú fázu projektu Dajme spolu gól.  

Za slnečného počasia, v prítomnosti DJa a pod vedením skúsených trénerov  z klubu si tak škôlkari z MŠ Kalinčiakova Bratislava a MŠ Šťastná Bratislava aj tento týždeň poriadne, hravou formou zašportovali. 

Zámerom projektu Dajme spolu gól a SFZ v spolupráci s futbalovými klubmi  je popularizovanie futbalu medzi deťmi materských škôl a zvyšovanie členskej základne detí do 10 rokov, ako doplnenie už vytvorenej koncepcie rozvoja futbalu na Slovensku.

SFZ chce zároveň  ponúknuť deťom možnosť pravidelnej pohybovej aktivity,  motivovať deti k športu a ukázať im, že aj pohyb a FUTBAL sú zábava. 

Prvá časť tohto pilotného projektu sa konala v mesiacoch október – december 2016 v Bratislave v 3 materských školách. Momentálne od februára do júna 2017 už beží v 9 materských školách druhá fáza projektu. Tá tretia by sa mala rozšíriť aj do iných regiónov Slovenska a štartovať by mala v spolupráci s futbalovými klubmi (Akadémie a ÚTM) od septembra 2017.