angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close
 

McDonald's Cup

McDonald's Cup 2016/2017

Školská súťaž v malom futbale 10 členných koedukovaných družstiev chlapcov a dievčat LEN 1. stupňa základných škôl (U10 - nar. 1. 9. 2006 a mladší, pričom musia spĺňať  obidve kritériá.)

Účasť dievčat v družstve je nevyhnutnou podmienkou. Družstvá hrajú v počte hráčov 4 + 1, pričom na hracej ploche počas zápasu MUSÍ byť VŽDY 1 dievča.

Žiak/žiačka môže v turnaji nastúpiť len za jednu školu, t. j. musí byť žiakom/žiačkou tej istej školy kontinuálne od 5.9.2016 do 30.6.2017. Výnimka môže byť udelená žiakom/žiačkam jedine v prípade zmeny trvalého bydliska, ktorou sa musí žiak vedieť preukázať. Táto výnimka sa týka zápasov po úroveň regionálneho kola. Po ukončení regionálneho kola turnaja nemôže nastúpiť žiadny žiak/žiačka za inú školu! Škola je povinná upraviť a mať  k dispozícii aktuálny zoznam žiakov na hráčov www.skolskysport.sk. Ak žiak zmení trvalé bydlisko a teda školu, škola je povinná odstrániť ho zo svojich súpisiek.

SFZ a McDonald's Slovakia môžu použiť osobné údaje účastníkov, fotografie alebo videozáznamy za účelom propagácie súťaže.

Názov súťaže

Mini futbal žiakov a žiačok ZŠ – McDonald's Cup (A kategória – celoštátna postupová súťaž)

Vyhlasovateľ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR)

Spoluvyhlasovateľ a organizátor

Slovenský futbalový zväz (SFZ)

Partneri

Generálny partner:

McDonald's Slovakia

 

Športoví partneri:

Adidas Slovakia, s.r.o., Top4Football

 

Mediálni partneri:

Čas.sk, MY regionálne noviny, Korzár

Patrón turnaja

Futbalový reprezentant SR Marek Hamšík

Zámer projektu

Ponúknuť deťom pozitívny program využitia voľného času a stať sa jednou z foriem vyplnenia voľného času. Cieľom projektu je umožniť maximálnemu počtu žiakov a žiačok 1.stupňa ZŠ - chlapcom a dievčatám - účasť v dlhodobej súťaži, získať ich pre pravidelnú športovú aktivitu.

Propozície súťaže

Galéria