Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

1. kolo, 13.8.2011

INFO

Žilina

1:0 (0:0)

8:0 (5:0)

Martin

Rimavská Sobora

0:1 (0:1)

2:0 (2:0)

JUPIE Podlavice

Dolný Kubín

0:5 (0:3)

0:5 (0:1)

Ružomberok

Podbrezová

7:0 (5:0)

5:0 (2:0)

Žiar nad Hronom

Liptovský Mikuláš

0:1 (0:0)

5:0 (2:0)

Zvolen

Kysucké Nové Mesto

0:1 (0:1)

1:3 (0:0)

Čadca

Námestovo

01.09. o 14:00

01.09. o 16:00

Banská Bystrica

2. kolo, 20.8.2011

INFO

Martin

1:3 (1:2)

0:4 (0:3)

Banská Bystrica

Čadca

1:0 (1:0)

3:0 (2:0)

Námestovo

Zvolen

4:1 (2:1)

2:1 (1:1)

Kysucké Nové Mesto

Žiar nad Hronom

0:0

1:3 (0:0)

Liptovský Mikuláš

Ružomberok

2:3 (1:2)

3:0 (2:0)

Podbrezová

JUPIE Podlavice

1:0 (0:0)

1:5 (0:3)

Dolný Kubín

Žilina

20:0 (13:0)

19:0 (11:0)

Rimavská Sobota

3. kolo, 27.8.2011

INFO

Rimavská Sobota

Klub nedodal výsledok

Martin

Dolný Kubín

1:9 (0:3)

0:10 (0:4)

Žilina

Podbrezová

6:0 (3:0)

5:0 (2:0)

JUPIE Podlavice

Liptovský Mikuláš

0:1 (0:1)

0:7 (0:4)

Ružomberok

Kysucké Nové Mesto

2:0 (0:0)

4:0 (2:0)

Žiar nad Hronom

Námestovo

2:3 (1:0)

1:1 (1:1)

Zvolen

Banská Bystrica

Klub nedodal výsledok

Čadca

4. kolo, 3.9.2011

INFO

Martin

2:2 (1:1)

0:3 (0:1)

Čadca

Zvolen

0:3 (0:1)

0:3 (0:1)

Banská Bystrica

Žiar nad Hronom

0:4 (0:2)

0:1 (0:0)

Námestovo

Ružomberok

2:2 (1:0)

6:1 (3:0)

Kysucké Nové Mesto

JUPIE Podlavice

2:1 (1:1)

0:4 (0:2)

Liptovský Mikuláš

Žilina

3:3 (0:3)

6:0 (3:0)

Podbrezová

Rimavská Sobota

0:1 (0:0)

0:2 (0:1)

Dolný Kubín

5. kolo, 10.9.2011

INFO

Dolný Kubín

11.09. o 10:00

11.09. o 12:00

Martin

Podbrezová

10:00

12:00

Rimavská Sobota

Liptovský Mikuláš

10:00

12:00

Žilina

Kysucké Nové Mesto

10:00

12:00

JUPIE Podlavice

Námestovo

10:00

12:00

Ružomberok

Banská Bystrica

10:00

12:00

Žiar nad Hronom

Čadca

10:00

12:00

Zvolen

6. kolo, 17.9.2011

INFO

Martin

21.09.

21.09.

Zvolen

Žiar nad Hronom

2:0 (2:0)

0:5 (0:3)

Čadca

Ružomberok

0:2 (0:1)

1:1 (0:0)

Banská Bystrica

JUPIE Podlavice

0:7 (0:2)

0:10 (3:0)

Námestovo

Žilina

6:1 (2:0)

10:0 (3:0)

Kysucké Nové Mesto

Rimavská Sobota

1:0 (0:0)

0:3 (0:2)

Liptovský Mikuláš

Dolný Kubín

1:3 (1:1)

0:2 (0:1)

Podbrezová

7. kolo, 24.9.2011

INFO

Podbrezová

5:0 (2:0)

0:1 (0:1)

Martin

Liptovský Mikuláš

2:0 (2:0)

7:0 (ned.)

Dolný Kubín

Kysucké Nové Mesto

10:0 (5:0)

4:0 (3:0)

Rimavská Sobota

Námestovo

0:1 (0:0)

1:3 (1:1)

Žilina

Banská Bystrica

4:0 (0:0)

10:0 (5:0)

JUPIE Podlavice

Čadca

0:0

3:1 (2:0)

Ružomberok

Zvolen

1:0 (0:0)

8:1 (3:0)

Žiar nad Hronom

8. kolo, 1.10.2011

INFO

Martin

klub nedodal výsledok

Žiar nad Hronom

Ružomberok

3:1 (1:1)

5:0 (1:0)

Zvolen

JUPIE Podlavice

1:3 (0:0)

1:4 (1:2)

Čadca

Žilina

5:0 (3:0)

1:0 (0:0)

Banská Bystrica

Rimavská Sobota

1:1 (0:0)

0:4 (0:1)

Námestovo

Dolný Kubín

1:3 (1:1)

7:1 (3:0)

Kysucké Nové Mesto

Podbrezová

3:0 (1:0)

4:1 (2:0)

Liptovský Mikuláš

9. kolo, 8.10.2011

INFO

Liptovský Mikuláš

klub nedodal výsledok

Martin

Kysucké Nové Mesto

1:2 (0:1)

3:6 (1:2)

Podbrezová

Námestovo

3:0 (2:0)

3:0 (1:0)

Dolný Kubín

Banská Bystrica

16:0 (8:0)

7:0 (2:0)

Rimavská Sobota

Čadca

0:9

0:2

Žilina

Zvolen

5:0 (1:0)

3:0 (2:0)

JUPIE Podlavice

Žiar nad Hronom

0:1 (0:0)

0:2 (0:0)

Ružomberok

10. kolo, 15.10.2011

INFO

Martin

2:2 (0:2)

0:3 (0:3)

Ružomberok

JUPIE Podlavice

1:1 (0:1)

0:2 (0:1)

Žiar nad Hronom

Žilina

5:1 (2:1)

8:0 (2:0)

Zvolen

Rimavská Sobota

0:7 (0:3)

0:3 (0:0)

Čadca

Dolný Kubín

0:7 (0:3)

0:3 (0:2)

Banská Bystrica

Podbrezová

3:0 (0:0)

4:1 (1:0)

Námestovo

Liptovský Mikuláš

4:0 (2:0)

2:2 (1:0)

Kysucké Nové Mesto

11. kolo, 22.10.2011

INFO

Kysucké Nové Mesto

0:1 (0:0)

0:4 (0:0)

Martin

Námestovo

3:0 (2:0)

5:0 (2:0)

Liptovský Mikuláš

Banská Bystrica

3:2 (3:1)

1:0 (0:0)

Podbrezová

Čadca

1:0 (0:0)

8:0 (3:0)

Dolný Kubín

Zvolen

8:0 (4:0)

8:0 (3:0)

Rimavská Sobota

Žiar nad Hronom

0:4 (0:3)

0:11 (0:2)

Žilina

Ružomberok

9:0 (2:0)

12:0 (6:0)

JUPIE Podlavice

12. kolo, 29.10.2011

INFO

Martin

1:1 (1:1)

9:0 (2:0)

JUPIE Podlavice

Žilina

2:0 (1:0)

4:0 (1:0)

Ružomberok

Rimavská Sobota

0:0

0:0

Žiar nad Hronom

Dolný Kubín

3:0 (2:0)

1:3 (0:1)

Zvolen

Podbrezová

1:0 (0:0)

1:0 (0:0)

Čadca

Liptovský Mikuláš

0:6 (0:2)

0:2 (0:1)

Banská Bystrica

Kysucké Nové Mesto

1:3 (0:2)

1:0 (0:0)

Námestovo

13. kolo, 5.11.2011

INFO

Námestovo

10:00

12:00

Martin

Banská Bystrica

10:00

12:00

Kysucké Nové Mesto

Čadca

10:00

12:00

Liptovský Mikuláš

Zvolen

10:00

12:00

Podbrezová

Žiar nad Hronom

10:00

12:00

Dolný Kubín

Ružomberok

10:00

12:00

Rimavská Sobota

JUPIE Podlavice

10:00

12:00

Žilina

14. kolo, 17.3.2012

INFO

Martin

1:4 (0:2)

0:9 (0:3)

Žilina

JUPIE Podlavice

01.05.

01.05.

Rimavská Sobota

Ružomberok

6:0 (2:0)

12:0 (5:0)

Dolný Kubín

Žiar nad Hronom

2:4 (1:2)

0:1 (0:0)

Podbrezová

Zvolen

1:1 (1:1)

1:0 (0:0)

Liptovský Mikuláš

Čadca

08.05.

08.05.

Kysucké Nové Mesto

Banská Bystrica

2:0 (0:0)

6:0 (3:0)

Námestovo

15. kolo, 24.3.2012

INFO

Banská Bystrica

2:1 (0:0)

4:0 (1:0)

Martin

Námestovo

3:2 (1:0)

0:1 (0:1)

Čadca

Kysucké Nové Mesto

klub nedodal výsledok

Zvolen

Liptovský Mikuláš

1:0 (0:0)

3:1 (1:0)

Žiar nad Hronom

Podbrezová

1:2 (0:0)

0:0

Ružomberok

Dolný Kubín

6:1 (3:0)

3:0 (2:0)

JUPIE Podlavice

Rimavská Sobota

0:8 (0:2)

1:11 (0:8)

Žilina

16. kolo, 31.3.2012

INFO

Martin

10:0 (6:0)

17:0 (7:0)

Rimavská Sobota

Žilina

9:0 (5:0)

8:0 (2:0)

Dolný Kubín

JUPIE Podlavice

0:5 (0:1)

0:6 (0:5)

Podbrezová

Ružomberok

6:1 (4:0)

2:0 (0:0)

Liptovský Mikuláš

Žiar nad Hronom

0:3 (0:1)

1:2 (1:1)

Kysucké Nové Mesto

Zvolen

klub nedodal výsledky

Námestovo

Čadca

0:0

0:0

Banská Bystrica

17. kolo, 5.4.2012

INFO

Čadca

2:1 (1:0)

4:1 (2:0)

Martin

Banská Bystrica

6:1 (3:1)

4:0 (2:0)

Zvolen

Námestovo

2:0 (1:0)

0:0

Žiar nad Hronom

Kysucké Nové Mesto

0:3 (0:2)

0:5 (0:2)

Ružomberok

Liptovský Mikuláš

1:0 (0:0)

5:1 (4:0)

JUPIE Podlavice

Podbrezová

0:3 (0:1)

0:3 (0:2)

Žilina

Dolný Kubín

9:0 (3:0)

10:0 (7:0)

Rimavská Sobota

18. kolo, 18.4.2012

INFO

Martin

3:2 (2:0)

3:1 (1:0)

Dolný Kubín

Rimavská Sobota

klub nedodal výsledok

Podbrezová

Žilina

6:0 (1:0)

5:2 (4:1)

Liptovský Mikuláš

JUPIE Podlavice

0:1 (0:0)

3:4 (2:1)

Kysucké Nové Mesto

Ružomberok

3:1 (2:0)

2:0 (1:0)

Námestovo

Žiar nad Hronom

0:3 (0:0)

0:5 (0:2)

Banská Bystrica

Zvolen

0:2 (0:1)

1:2 (1:1)

Čadca

19. kolo, 21.4.2012

INFO

Zvolen

10:00

12:00

Martin

Čadca

10:00

12:00

Žiar nad Hronom

Banská Bystrica

10:00

12:00

Ružomberok

Námestovo

10:00

12:00

JUPIE Podlavice

Kysucké Nové Mesto

10:00

12:00

Žilina

Liptovský Mikuláš

10:00

12:00

Rimavská Sobota

Podbrezová

10:00

12:00

Dolný Kubín

20. kolo, 28.4.2012

INFO

Martin

1:0 (0:0)

2:1 (1:1)

Podbrezová

Dolný Kubín

3:3 (0:1)

1:1 (1:0)

Liptovský Mikuláš

Rimavská Sobota

0:1

1:9

Kysucké Nové Mesto

Žilina

5:1 (3:0)

9:0 (5:0)

Námestovo

JUPIE Podlavice

1:1 (0:1)

0:8 (0:5)

Banská Bystrica

Ružomberok

2:1 (1:0)

0:0

Čadca

Žiar nad Hronom

3:1 (1:0)

1:3 (0:0)

Zvolen

21. kolo, 5.5.2012

INFO

Žiar nad Hronom

klub nedodal výsledok

Martin

Zvolen

2:5 (1:1)

0:2 (0:0)

Ružomberok

Čadca

5:1 (2:0)

5:2 (3:1)

JUPIE Podlavice

Banská Bystrica

odložené

Žilina

Námestovo

nehralo sa

Rimavská Sobota

Kysucké Nové Mesto

2:2

Dolný Kubín

Liptovský Mikuláš

2:5 (1:3)

1:0 (1:0)

Podbrezová

22. kolo, 12.5.2012

INFO

Martin

klub nedodal

výsledok

Liptovský Mikuláš

Podbrezová

10:0 (3:0)

6:0 (1:0)

Kysucké Nové Mesto

Dolný Kubín

2:3 (1:1)

1:2 (0:0)

Námestovo

Rimavská Sobota

klub nedodal

výsledok

Banská Bystrica

Žilina

1:0 (1:0)

5:0 (1:0)

Čadca

JUPIE Podlavice

2:1 (0:1)

2:1 (1:1)

Zvolen

Ružomberok

4:1 (2:1)

7:0

Žiar nad Hronom

23. kolo, 19.5.2012

INFO

Ružomberok

10:00

12:00

Martin

Žiar nad Hronom

10:00

12:00

JUPIE Podlavice

Zvolen

10:00

12:00

Žilina

Čadca

10:00

12:00

Rimavská Sobota

Banská Bystrica

10:00

12:00

Dolný Kubín

Námestovo

10:00

12:00

Podbrezová

Kysucké Nové Mesto

10:00

12:00

Liptovský Mikuláš

24. kolo, 26.5.2012

INFO

Martin

10:00

12:00

Kysucké Nové Mesto

Liptovský Mikuláš

10:00

12:00

Námestovo

Podbrezová

10:00

12:00

Banská Bystrica

Dolný Kubín

27.05. o 10:00

27.05. o 12:00

Čadca

Rimavská Sobota

10:00

12:00

Zvolen

Žilina

10:00

12:00

Žiar nad Hronom

JUPIE Podlavice

10:00

12:00

Ružomberok

25. kolo, 2.6.2012

INFO

JUPIE Podlavice

10:00

12:00

Martin

Ružomberok

10:00

12:00

Žilina

Žiar nad Hronom

10:00

12:00

Rimavská Sobota

Zvolen

10:00

12:00

Dolný Kubín

Čadca

10:00

12:00

Podbrezová

Banská Bystrica

10:00

12:00

Liptovský Mikuláš

Námestovo

10:00

12:00

Kysucké Nové Mesto

26. kolo, 9.6.2012

INFO

Martin

10:00

12:00

Námestovo

Kysucké Nové Mesto

10:00

12:00

Banská Bystrica

Liptovský Mikuláš

10:00

12:00

Čadca

Podbrezová

10:00

12:00

Zvolen

Dolný Kubín

10.06. o 10:00

10.06. o 12:00

Žiar nad Hronom

Rimavská Sobota

10:00

12:00

Ružomberok

Žilina

10:00

12:00

JUPIE Podlavice