angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Správna aplikácia zákona: traja výtržníci majú na rok stopku

18. Máj 2017

BRATISLAVA (SFZ) – V súvislosti s organizovaním finálového zápasu Slovnaft cupu 2017, vyhodnoteného za rizikový, hranom 1. mája v Poprade medzi MFK Skalica a Slovanom Bratislava, padli už prvé rozhodnutia o zákaze vstupu na športové podujatia pre futbalových radikálov.

Podujatie organizátori označili za rizikové, keďže sa naň chystali aj potenciálne nebezpeční fanúšikovia, hlásiaci sa ku klubu z hlavného mesta. Po udalostiach pri zápase v Dunajskej Strede boli organizátori a polícia pripravení na príchod tejto skupiny, ktorej cieľom nebolo len podporiť mužstvo. V Poprade sa však uplatnila nulová tolerancia voči futbalovým radikálom, čoho výsledkom bol bezproblémový priebeh podujatia.

V rámci vykonaných bezpečnostných opatrení bolo v zmysle zákona políciou zaistených 47 osôb ešte pred vstupom do štadióna pre podozrenie zo spáchania priestupku podľa zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí. V súčasnej dobe je vykonávané objasňovanie týchto skutkov príslušným správnym orgánom polície pre rozhodnutie vo veci a preto zatiaľ nepadli ďalšie rozhodnutia, súvisiace so zákazom vstupu na športové podujatia.

Ďalším viac ako 40 osobám nebol organizátormi zápasu umožnený vstup do areálu štadióna pre nadmerné požitie alkoholu.
Okresný súd v Poprade už trom fanúšikom za protiprávne konania, spáchané v sektore, vyčlenenom pre priaznivcov Slovana, trestnými rozkazmi uložil zákaz vstupu na športové podujatia na 12 mesiacov. Dvaja sú z Bratislavy, jeden z Martina. Rozhodnutie bolo prerokované v tzv. superrýchlom konaní a vo všetkých troch prípadoch boli osoby uznané vinnými zo spáchanie trestného činu výtržníctva podľa Trestného zákona a následne právoplatne odsúdené.

SFZ vedie evidenciu zákazov v zmysle zákona a v súčasnej dobe jeho zástupcovia rokujú s ministerstvom vnútra, ako celoplošne nastaviť opatrenia na vedenie evidencie a kontrolu osôb, ktorým bol vydaný zákaz návštevy športových podujatí. Narážame na problém s aplikáciou evidencie v praxi, SFZ totiž ako občianske združenie nemá nástroje na kontrolu pohybu potrestaných osôb v čase konania športových podujatí. V zahraničí sú takéto bezpečnostné evidencie vedené políciou, ktorá dohliada na výkon rozhodnutí súdov a správnych orgánov.

Chceme prilákať fanúšikov na štadióny, takže im musíme garantovať bezpečnosť a komfort. Ak niekto prichádza na tribúny so záujmom narušiť protizákonným konaním podujatie, musí byť z neho vylúčený. Nie je v našom záujme či v záujme organizátorov kolektívne viniť fanúšikov, takže ak dôjde k protispoločenskému konaniu, je v záujme všetkých, aby sankcie postihli konkrétnu osobu, vinníka. Zákon je napísaný, dôležité ale musí byť jeho správna a celoplošná aplikácia,“ povedal bezpečnostný manažér SFZ Peter France.