angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Stanovisko SFZ k vyjadreniam prezidenta FK Poprad

15. Marec 2017

V súvislosti s viacerými výrokmi prezidenta FK Poprad p. Romana Dvorčáka dotýkajúcich sa Slovenského futbalového zväzu, ktoré boli publikované v elektronických médiách, uvádzame nasledovné:

1. Pred vstupom SFZ do Popradu bol areál futbalového štadióna dlhodobo neudržiavaný, či už sa to týkalo hracej plochy a jej okolia a taktiež aj zázemia v budove hlavnej tribúny. V NTC Poprad Slovenský futbalový zväz preinvestoval už viac ako 6 mil. EUR (vrátane tréningového ihriska), čo v praxi znamená, že FK Poprad má pre svoje zápasy k dispozícii nadštandardný štadión spĺňajúci infraštruktúrne kritériá najvyššej ligovej súťaže. Aj vďaka tomu podstatne vzrástli návštevy na zápasoch FK Poprad.

2. Za pôsobenie v NTC neplatí FK Poprad žiaden nájom, hradí si len energie a služby, ktoré by musel hradiť na akomkoľvek aj prípadnom svojom štadióne. V priestoroch NTC má FK Poprad vytvorenú vlastnú trvalú šatňu.

3. Je pravdou, že prevádzku bufetov zabezpečuje spoločnosť AQUACITY, ktoré však taktiež investovala nemalé prostriedky do výstavby resp. renovácie štadióna, klubu ostávajú tržby zo vstupného a ďalších marketingových aktivít.

4. SFZ v maximálne možnej miere plní zmluvu uzavretú ako s Mestom Poprad, tak aj FK Poprad, pričom je v nej uvedené, že v prípade nepriaznivých klimatických podmienok, je možné niektoré tréningy alebo prípravné zápasy na hlavnej hracej ploche obmedziť. To je napokon v záujme samotného klubu, aby mal zabezpečenú na svoje zápasy čo najkvalitnejšiu hraciu plochu. Platí, že „nevyužité“ tréningové kapacity môže klub, po vzájomnej dohode, využiť v iných termínoch, pričom k dispozícii je aj tréningové ihrisko s umelou trávou v Tatranskej Lomnici.

5. SFZ kontinuálne investuje do prevádzky a údržby štadióna (a najmä hracej plochy) nemalé prostriedky, na ktorých sa klub nepodieľa.

6. Za nekorektné považujeme tvrdenie, že Prešov a Michalovce sú uprednostňované. SFZ ako majiteľ a aj správca NTC Poprad sa snaží vyjsť v ústrety klubom najvyššej ligovej súťaže, vzhľadom na prebiehajúci dôležitý projekt rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry tým, že sme ochotní im poskytnúť dočasný azyl. Tak to bolo v prípade Dunajskej Stredy, ktorá hrala v NTC Senec a to je aj prípad v minulosti Ružomberka a teraz Prešova v NTC Poprad. Poskytnutie štadióna pre Michalovce bola len jednorazová záležitosť.

7. SFZ chce mať dlhodobo korektné vzťahy so všetkými partnermi v danej lokalite, či už je to Mesto Poprad, Aquacity a rovnako aj miestny FK Poprad. Snažíme sa v čo najväčšej miere zabezpečiť kvalitné podmienky pre pôsobenie klubu v NTC Poprad, v súlade s podpísanými zmluvami a vecným bremenom. Namiesto mediálnej konfrontácie preferujeme rokovanie a hľadanie všetkými stranami akceptovateľných riešení.

8. V rámci našich budúcich investičných aktivít plánujeme v spolupráci s našimi partnermi v areáli NTC Poprad vybudovanie ďalšej futbalovej infraštruktúry, ktorá bude taktiež k dispozícii domácemu klubu, čo opätovne zlepší podmienky pre športovú činnosť FK Poprad.