angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Tréneri študovali fitnes

29. Marec 2017

BRATISLAVA (SFZ) - Vzhľadom na novú koncepciu vzdelávania trénerov je snahou Úseku vzdelávania SFZ organizovať viac teoretických, ale aj praktických monotematických seminárov v priebehu roka.

Prvý seminár so zameraním na kondičnú prípravu, resp. fitnes vo futbale, organizoval Úsek vzdelávania SFZ 13. marca 2017 vo Zvolene. Vzhľadom na možnú špecializáciu absolventov vysokých škôl organizátori umožnili účasť okrem držiteľov UEFA resp. UEFA PRO aj trénerom UEFA B-licencie. Keďže záujem trénerov bol veľký, pôvodný počet poslucháčov museli usporiadatelia seminára navýšiť a 150-miestna kapacita miestnosti bola maximálne využitá.
Prezentujúcimi hosťami boli Roman Švantner, ktorý momentálne pôsobí pri národnom tíme Gruzínska a spoluprácuje s trénerom Vladimírom Weissom, a kondičný tréner Martin Kojnok, pôsobiaci pri prvom mužstve bratislavského Slovana.
Roman Švanter (na fotografii) sa venoval dvom témam: Role kondičného trénera v realizačných tímoch a Nešpecifickému rozcvičeniu, ako prvému kroku do tréningu.
V tej prvej poukazoval na postavenie kondičného trénera vo futbalovom tíme, okrem iného aj na dôležitosť dôvery hlavného trénera v osobu kondičného trénera: Kondičný tréner v realizačnom tíme by dostať priestor, ale ak nepracuje s detailom, nie je vhodným adeptom na túto pozíciu.“
V druhej téme sa venoval najaktuálnejšej problematike vrcholového futbale z pohľadu pripravenosti hráča do každodenného tréningu či zápasu. Išlo o praktické ukážky rozcvičenia hráča pomocou penového rolleru, teda nestabilnej peny a izometrických stabilizačných pozícii, ktoré aktivujú hlboké svaly chrbta, brušné svalstvo a svalstvo pánvového dna. Spolu so svojím asistentom ukázali správne technické vykonávanie základných cvikov s vybranými pomôckami, charakterizoval ich význam a anatomicko-fyziologickú podstatu i dôvody, pre ktoré ich zaradiť pred tréningom. Svojou prezentáciou Švantner poukázal nielen na prezentovanú problematiku, ale aj na dôležitosť poznania anatomických a fyziologických základov, ktoré sú už neodmyslitenou súčasťou pri každodennej práci kondičného trénera.
Martin Kojnok sa venoval veľmi náročnej problematike optimalizácie kondičnej prípravy, spracovaniu a vyhodnocovaniu nameraných dát. Na najvyššej úrovni dnes nie je problém získať rozsiahle informácie o hráčovi z tréningu alebo zápasu prostredníctvom srdcovej telemetrie, alebo GPS systémov, problémom zostáva selekcia najdôležitejších dát, ktoré sú relevantné pre optimalizáciu tréningového zaťaženia každého jednotlivca. Následovalo objasnenie, prečo a s akým zámerom optimalizuje dáta kondičný tréner. Podľa Kojnoka na vrcholovej úrovni prioritne vedie optimalizácia tréningového zaťaženia k ochrane futbalistu pred zranením, následne k zvyšovaniu výkonnosti. Optimalizáciu zaťaženia podriaďujú v klube, kde pôsobí, ako vonkajším, tak aj vnútorným ukazovateľom zaťaženia. Všetky dáta sa porovnávajú s informáciami zo zápasov. Ďalej poodhalil, ktoré vonkajšie a vnútorné tréningové ukazovatele sa dávajú do súvisu a tak sa získa koeficient a sumárne percento výkonu v tréningu, ktoré sa potom koriguje od tréningu k tréningu.
Na základe výsledkov dotazníka, ktorým účastníci hodnotia jednotlivé semináre, boli účastníci boli spokojní ako s organizáciou, tak aj s obsahom tohto zvolenského.