angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Úradná správa č. 25 zo dňa 17.12.2016

16. December 2016

Úradná správa č. 25 zo dňa 17.12.2016 na stiahnutie

Slovenský futbalový zväz oznamuje všetkým klubom, že 15.12.2016 boli odoslané platby prerozdelenia členských príspevkov, podľa podmienok schválených na ostatnej riadnej konferencii SFZ.

Nakoľko si nie všetky kluby splnili povinnosť aktualizácie IBAN v ISSF, nebolo členské odoslané na všetky kluby. Žiadame preto tieto kluby, aby bezodkladne kontaktovali svoj matričný zväz a zároveň požiadali o aktualizáciu svojho IBAN, pomocou formuláru Pomoc v elektronickej podateľni v ISSF.

Podrobnosti budú zverejnené v priebehu nasledujúcich dní, o čom budú kluby informované prostredníctvom správy cez ISSF.

Odvolacia komisia

Na svojom zasadnutí dňa 15. decembra 2016 prerokovala nasledujúce podania a prijala k nim tieto uznesenia:

  1. Konanie o podnete na preskúmanie TJ Družstevník Svätoplukovo zastavuje.

  2. Zrušuje rozhodnutie OK ObFZ Senica OK/1/2016 a vracia vec na nové konanie a rozhodnutie OK ObFZ Senica, podľa čl. 60 ods. 14 písm. d) Stanov SFZ.

  3. Konanie o podnete na preskúmanie FK Biely Kostol podľa čl. 60 ods. 14 písm a) zastavuje.

Proti týmto rozhodnutiam nie je prípustný žiadny opravný prostriedok.

Licenčná komisia

Oznamuje klubom Fortuna ligy, že obdržala riadne a náležitosti spĺňajúce prihlášky všetkých klubov do licenčného konania v súťažnom ročníku 2016/2017.

Ďalšie materiály a dokumenty v elektronickom formáte, budú priebežne zasielané už len nahlásenej osobe/ám, uvedenej/ých v prihláške klubu do licenčného konania.

Dokumentácia klubového licenčného systému, ako aj formuláre a tlačivá, potrebné pre licenčné konanie sa nachádzajú na webstránke SFZ (www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck).

Ďakuje klubom Fortuna ligy a Únii ligových klubov za spoluprácu v roku 2016 a želá všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia a súkromných i športových úspechov v Novom roku 2017.

Disciplinárna komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U494: Ján Krivák (ŽP Šport Podbrezová, Fortuna liga), vylúčený za HNS – udretie súpera rukou, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b a čl. 17/8 DP, s prerušením od 11.12.2016 do 18.2.2017.

U495: Mitchell Stuart Schet (ŠK Slovan Bratislava, Fortuna liga), vylúčený za HNS – vrazenie a udretie súpera rukou, podľa čl. 49/1a, b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 6 týždňov, podľa čl. 49/2b čl. 34/8 a čl. 17/8 DP, s prerušením od 11.12.2016 do 18.2.2017.

U496: Vladimír Kukoľ (Spartak Myjava, Fortuna liga), vylúčený za HNS – kopnutie a skočenie na súpera, podľa čl. 49/1a, b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl. 49/2b čl. 34/8 a čl. 17/8 DP, s prerušením od 11.12.2016 do 18.2.2017.

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP.

U497: Vukan Savićević (ŠK Slovan Bratislava, Fortuna liga), od 11.12.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP.

U498: Denis Duga (Spartak Myjava, Fortuna liga)
U499: Miroslav Viazanko (ŽP Šport Podbrezová, Fortuna liga)
U500: David Březina (FK Senica, Fortuna liga), všetci od 11.12.

U501: MŠK Žilina (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, za HNS divákov (vulgárne pokriky voči R) počas stretnutia 18. kola FL MŠK Žilina – AS Trenčín, ukladá podľa čl. 58/2a DP DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U502: ŠK Slovan Bratislava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U488 a za HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 18. kola FL ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava, ukladá podľa čl. 58/2a DP DS – pokarhanie, podľa čl. 58/3 a čl. 11 DP.

U503: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U489 a za HNS divákov (hrubé urážlivé verbálne prejavy k farbe pleti a viere) počas stretnutia 18. kola FL ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava, ukladá podľa čl. 58/1g DP DS – finančnú pokutu 2 000 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U504: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U486 k HNS divákov a na základe Správy delegovaných osôb zo stretnutia a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) po skončení stretnutia 19. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble, ukladá podľa 58/2b DP, DS – finančnú pokutu 500 €, podľa čl. 58/3 čl. 36/2a a čl. 12/6 DP.

U505: Spartak Myjava (Fortuna liga). Na základe Správy delegovaných osôb zo stretnutia, za HNS GM klubu – Peter Halabrín (verbálne vulgárne nadávky voči R) po skončení stretnutia 19. kola FL Spartak Myjava – ŠK Slovan Bratislava, ukladá klubu podľa čl. 48/1c DP ochranné opatrenie, spočívajúce v zabezpečení zákazu vstupu osoby GM klubu – Peter Halabrín do priestorov umožňujúcich styk s delegovanými osobami podľa čl. 48/4 čl. 43/1, 2g a čl. 36/2a, b DP do konca súťažného ročníka 2016/2017.

U506: Spartak Myjava (Fortuna liga). Berie na vedomie podanie klubu k udeleniu ČK hráčovi Vladimír Kukoľ v stretnutí 19. kola FL Spartak Myjava – ŠK Slovan Bratislava.

U507: Denis Duga (Spartak Myjava, Fortuna liga). Na základe videozáznamu, stanoviska KR SFZ a vlastných zistení, za HNS (držanie pod bradou za krk súpera) v stretnutí 19. kola FL Spartak Myjava – ŠK Slovan Bratislava, ukladá podľa čl. 49/1a DP DS - pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2a DP. DS si vykoná až po vykonaní DS uloženej U498.

U508: Ivan Ostojić (Spartak Myjava, Fortuna liga). Na základe videozáznamu, stanoviska KR SFZ a vlastných zistení, za HNS (udretie súpera do tváre) v stretnutí 19. kola FL Spartak Myjava – ŠK Slovan Bratislava, ukladá podľa čl. 49/1b DP DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b a čl. 17/8 DP, s prerušením od 11.12.2016 do 18.2.2017.

U509: Vukan Savićević (ŠK Slovan Bratislava, Fortuna liga). Na základe zápisu o stretnutí, Správy delegáta zo stretnutia, videozáznamu zo stretnutia a stanoviska KR SFZ, za HNS menovaného (kopnutie do reklamného bannera) počas stretnutia 19. kola FL Spartak Myjava – ŠK Slovan Bratislava, ukladá podľa čl. 46/1b DP DS – finančnú pokutu 500 €, podľa čl. 46/2 a čl. 12/2 DP.

U510: ŽP Šport Podbrezová (Fortuna liga). Berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia 19. kola FL ŽP Šport Podbrezová – 1. FC Tatran Prešov zo dňa 10.12.2016, bez prijatia DS.

U511: Berie na vedomie podnet Únie futbalových profesionálov o.z. (Juraj Vavrík) a odkladá ho bez ďalšieho procesného postupu. Oznamuje, že orgánom oprávneným na riešenie záväzkov po splatnosti a právomoc na uloženie DS je Komora SFZ pre riešenie sporov, podľa čl. 59 stanov SFZ a čl. 42a, ods. 4 RaPP SFZ.

U512: Berie na vedomie podnet Únie futbalových profesionálov o.z. (Richard Bartoš) a odkladá ho bez ďalšieho procesného postupu. Oznamuje, že orgánom oprávneným na riešenie záväzkov po splatnosti a právomoc na uloženie DS je Komora SFZ pre riešenie sporov, podľa čl. 59 stanov SFZ a čl. 42a, ods. 4 RaPP SFZ.

U513: Berie na vedomie podnet AD INVESTMENT, spol. s.r.o., v zast. Mgr. Peter Lukášek, na začatie disciplinárneho konania a uloženia disciplinárneho opatrenia a pokračuje v šetrení veci.

U514: Berie na vedomie podnet Únie futbalových profesionálov o.z. (Jakub Kosorín) a odkladá ho bez ďalšieho procesného postupu. Oznamuje, že orgánom oprávneným na riešenie záväzkov po splatnosti a právomoc na uloženie DS je Komora SFZ pre riešenie sporov, podľa čl. 59 stanov SFZ a čl. 42a, ods. 4 RaPP SFZ.

U515: Mikuláš Radványi. Žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k vyjadreniam do masovokomunikačných prostriedkov na adresu delegovaných osôb, po stretnutí 19. kola FL Spartak Myjava – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 71/6 DP, do 31.12.2016.

FUTSAL:

U516: MFsK Nitra (1. SLF). Odvolaniu podanému proti rozhodnutiu komisie v U477 nevyhovuje a predkladá ho na Odvolaciu komisiu SFZ, podľa čl. 84/4 DP.

U517: Peter Peciar. Na základe stanoviska Exekutívy v oblasti športovo-technických konaní SF a U492, za neoprávnený štart menovaného hráča v stretnutí 8. kola 1. SLF MFsK Nitra - MFK Tupperware N. Zámky (A), ukladá podľa čl. 53/1 DP DS – pozastavenie výkonu športu na 2 mesiace, podľa čl. 53/2b a čl. 64/1b DP, od 15.12.2016.

U518: Peter Nemeth (VD). Na základe stanoviska Exekutívy v oblasti športovo-technických konaní SF a U492 za neoprávnený štart menovaného hráča v stretnutí 8. kola 1. SLF MFsK Nitra - MFK Tupperware N. Zámky (A), ukladá podľa čl. 53/1 DP DS – pozastavenie výkonu športu na 2 mesiace, podľa čl. 53/3b a čl. 64/1b DP, od 18.12.2016.

U519: Odstupuje U516 a U517 Exekutíve v oblasti športovo-technických konaní SF na doriešenie kontumácie stretnutia 9. kola 1. SLF MFsK Nitra - MFK Tupperware N. Zámky (A).

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 5.1.2017 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Komisia rozhodcov

Oznamuje termín konania Zimného doškoľovacieho seminára rozhodcov SFZ: 8. – 13.2. 2017 v Tatranskej Lomnici (8. – 11.2. Top skupina, 11. – 13. 2. II. skupina).

Ospravedlnenie: Ďurčo 25.12. – 25.1.

Úsek pozorovateľov rozhodcov oznamuje termín konania Zimného doškoľovacieho seminára DPR SFZ: 11. – 12.2. v Tatranskej Lomnici.

Praje všetkým fanúšikom futbalu príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré v Novom roku 2017.

Komisia delegátov

Komisia delegátov SFZ a delegáti SFZ ďakujú všetkým funkcionárom, zamestnancom, predsedom a členom odborných komisií SFZ, klubom a ich činovníkom za úspešnú spoluprácu, pomoc a podporu v roku 2016. Želá svojim delegátom a všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov, veselého Silvestra a do nového roku 2017 mnoho šťastia, pevného zdravia, lásku a úspechov v osobnom a športovom živote.

Vzdelávací seminár delegátov SFZ sa uskutoční v Bratislave v dňoch 28.1. - 29.1.2017 v hoteli Junior. Pozvánky s programom budú včas zaslané jeho účastníkom a pozvaným osobnostiam emailovou poštou.

Slovenský futsal

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

  • v termíne do 20.12.2016 žiada družstvo MFsK Nitra o písomné vyjadrenie k štartu hráča P. Peciara v stretnutí 8. kola 1. SLF;

  • upozorňuje družstvo Wild Boys´02 Bratislava na nedodržanie termínu splatnosti poplatku za činnosť klubu za november 2016 (družstvu sa v zmysle článku C/4/c RS 2016/2017 automaticky zastavuje súťažná činnosť, ktorá bude opätovne uvoľnená dňom pripísania dlžnej sumy na účet SF)

Exekutíva v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

  • zmena delegovania R na stretnutia 12. kola 1. SLF: 16.12. o 18:30 Across Pinerola Bratislava – MFsK Nitra (Wojčík za Fischera);

  • delegovanie na FEJ dňa 19.12. od 11:30 v ŠH Levice (Belavý, Molnár).

Sekretariát

Slovenský futbalový zväz ďakuje futbalovým klubom, futbalovým činovníkom, hráčom, novinárom, priaznivcom, partnerom a podporovateľom, ako aj ostatnej verejnosti za spoluprácu a podporu počas roka 2016. Praje všetkým pokojné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia a súkromných aj športových úspechov v Novom roku 2017.

Oznamuje, že v dňoch 22.12.2016 – 5.1.2017 vrátane, bude prevádzka v sídle SFZ prerušená. Žiada všetkých, aby v neodkladných záležitostiach telefonicky alebo e-mailom kontaktovali príslušného pracovníka SFZ.

Oznamuje, že prvá Úradná správa v roku 2017 bude publikovaná dňa 13.1.2017.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.