angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Úradná správa č. 5 zo dňa 30.7.2016

29. Júl 2016

Úradná správa SFZ č. 5 zo dňa 30.7.2016 na stiahnutie

TECHNICKÝ ÚSEK

Oznamuje trénerom, že dňa 15.8.2016 v Senci organizuje Seminár trénerov SR "A" na ME 2016. Seminár bude uznaný k predĺženiu trénerskej licencie a je prístupný pre trénerov UEFA A a UEFA Pro licencie. Prihlášky je potrebné zaslať do 7.8.2016 na e-mailovú adresu education@futbalsfz.sk. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ (Slovensko / Tréneri / Vzdelávanie) a boli zaslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.

Oznamuje trénerom, že TMK SsFZ, v spolupráci s ObFZ Lučenec, dňa 29.8.2016 (pondelok – štátny sviatok) v Kalinove organizuje Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie (za účelom predĺženia platnosti trénerských licencií), v rozsahu 8 hodín. Podrobné informácie sú na webstránke SsFZ.

Oznamuje trénerom, že aktuálne znenie Smernice SFZ k vzdelávaniu trénerov (zo dňa 24.5.2016) je zverejnené na webstránke SFZ (Slovensko / Tréneri / Dokumenty) a bolo zaslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.

Žiada trénerov, aby si v ISSF zadali, resp. aktualizovali svoju e-mailovú adresu pre doručovanie oznamov a informácií ohľadom vzdelávania trénerov.
_______________________________

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje nasledovné zmeny termínov a ÚHČ stretnutí:

SLOVNAFT CUP
1. kolo: Nevidzany – Hrušovany (štadión Vráble – zmena HP)
2. kolo: Kys. Nové Mesto – Lipany 31.7. o 17:00, Plavnica – Ružomberok 9.8. o 17:00, FC HORSES – ŠK Svätý Jur (štadión Šúrovce – zmena HP), OŠK Rosina – FK Senica 16.8. o 17:00.

Upozorňuje FK, ktoré budú štartovať v 2. kole súťaže SC, že uzavretú dohodu o zmene termínu 2. kola (hlavný hrací deň je 10.8.2016) treba nahlásiť všeobecným podaním na komisiu, najneskôr do 2.8.2016 (dohody o zmene po tomto termíne nebude komisia akceptovať).

II. LIGA
1. kolo: Žilina B – Trnava B 1.8. o 17:00
2. kolo: Nové Mesto n. Váhom – Slovan B 7.8. o 17:00
2. a 13. kolo: Trnava B – Sereď (obrátenie poradia stretnutí)
5. kolo: Haniska – Spiš. Nová Ves 1.9. o 16:00

U19
1. kolo: Michalovce – Bardejov 18.8. o 14:00, Trenčín – D. Streda 11.8. o 11:00
2. kolo: Prešov – Trenčín 27.8. o 15:00 (Ľubotice – zmena HP)
4. kolo: Prešov – Michalovce 10.9. o 15:00 (Ľubotice – zmena HP)
6. kolo: Trenčín – Senica 2.10. o 11:00, Prešov – B. Bystrica 1.10. o 15:00 (Ľubotice – zmena HP)
8. kolo: Trenčín – Trnava 16.10. o 11:00
10. kolo: Trenčín – Žilina 28.10. o 11:00

U17/16
2. kolo: Trnava – Bardejov 25.8. o 15:00/17:15

U15/14
2. kolo: Horná Nitra – Slovan 27.8. (štadión Prievidza – zmena HP)
3. kolo: Trenčín – Petržalka 4.9. o 10:00/12:00
4. kolo: Trenčín – Slovan 11.9. o 10:00/12:00
13. kolo: Michalovce – Snina 17.9. o 10:00/12:00

U13/12
2. kolo: Trenčín – Petržalka 25.8. o 14:00/15:30
7. kolo: Trenčín – Nitra 9.10. o 10:00/11:30
9. kolo: Trenčín – Inter 23.10. o 10:00/11:30
11. kolo: Trenčín – Púchov 6.11. o 10:00/11:30
12. kolo: Trenčín – Slovan 13.11. o 10:00/12:00
13. kolo: Trenčín – Z. Moravce - Vráble 20.11. o 10:00/11:30

Na základe správy KŠI SFZ odstupuje na riešenie DK SFZ nasledovné FK II. ligy mužov: FK Pohronie Žiar n. Hronom/D. Ždaňa a FK Dukla B. Bystrica, nakoľko tieto nepožiadali v riadnom termíne KŠI SFZ o vystavenie nového certifikátu štadióna, platného pre súťaž. ročník 2016/17 alebo o súhlasné stanovisko KŠI SFZ na odohratie súťažných stretnutí II. ligy mužov na štadióne, pred vydaním platného certifikátu.

Na základe správy KŠI SFZ odstupuje na riešenie DK SFZ nasledovné FK II. ligy mužov: FC VSS Košice, MFK Lokomotíva Zvolen, MŠK R. Sobota, nakoľko KŠI SFZ bol vydaný dočasný nesúhlas s odohraním majstrovských stretnutí na štadiónoch nahlásených týmito FK.

ŠTK – ženský futbal:

Certifikát štadióna, vydaný KŠI SFZ a platný min. do konca súťaž. ročníka 2016/17, majú FK, štartujúce v súťaži I. liga ženy za povinnosť doručiť komisii do 14.8.2016.

Žiada ISSF klubových manažérov FK ŽF I. liga ženy, I. liga juniorky a II. liga ženy, aby aktualizovali údaje o svojom klube v ISSF pre súťaž. ročník 2016/17 a aby vyplnili v ISSF mená osôb – členov realizačných tímov svojich družstiev, štartujúcich v súťažiach SFZ.

Termín predloženia Dohody o striedavom štarte hráčky je najneskôr 7 pred dní pred začiatkom jednotlivých súťaží žiačok. Tlačivo Dohody o striedavom štarte hráčok je na web stránke futbalsfz.sk / legislatíva / predpisy SFZ / poriadky.

Upozorňuje FK, že žreb súťaží I. liga ženy a juniorky, II. liga ženy, skupiny A, B a C, bol zverejnený na www.futbalnet.sk. Žiada FK, aby si skontrolovali hracie časy a HP svojich domácich stretnutí. V prípade potreby zmeny (opravy) vyžrebovania, je túto skutočnosť potrebné oznámiť formou podania na komisiu v ISSF, najneskôr do 16.8.2016 (priamo cez detail daného stretnutia). Žreb Slovenského pohára žien bol vykonaný počas aktívu ŽF a bude zverejnený do 5.8.2016 na www.futbalnet.sk.
______________________

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2bii DP:

U13: Roman Bron (TJ Družstevník Zvončín, Slovnaft Cup), vylúčený za HNS – držanie súpera v jasnej gólovej príležitosti. Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1, 2a DP, od 25.7. Disciplinárnu sankciu si vykoná v najbližšom stretnutí V. ligy JUH ZsFZ, podľa 37/9 DP.

U14: Tomáš Javorčík (MFK Žarnovica, Slovnaft Cup), vylúčený za HNS – držanie súpera v jasnej gólovej príležitosti. Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1, 2a DP, od 25.7.

U15: Štefan Košarník (TJ Baník Štiavnické Bane, Slovnaft Cup), vylúčený za surovú hru – kopnutie súpera neprimeranou silou, bez možnosti hrať s loptou. Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/1, 2a DP, od 25.7. Disciplinárnu sankciu si vykoná v najbližšom stretnutí V. ligy, skupiny C, podľa 37/9 DP.

U16: Róbert Juhász (FK Mesta Tornaľa, Slovnaft Cup), vylúčený za HNS – podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti. Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1, 2a DP, od 25.7. Disciplinárnu sankciu si vykoná v najbližšom stretnutí IV. ligy, skupina JUH, podľa 37/9 DP.

U17: Gejza Farkas (FK Mesta Tornaľa, Slovnaft Cup), vylúčený za HNS – vulgárny pokrik na R. Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl. 48/1c, 2b DP, od 25.7.2016.

U18: Gábor Horváth (OŠK Radzovce, Slovnaft Cup), vylúčený za HNS – kopnutie ležiaceho súpera na zemi do hlavy. Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 2 mesiace, podľa čl. 49/1b, 2b DP, od 25.7.2016.

U19: Róbert Janečka (FK 05 Levoča, Slovnaft Cup), vylúčený za HNS – držanie súpera v jasnej gólovej príležitosti. Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1, 2a DP, od 25.7.

U20: Matej Vajda (TJ Šľachtiteľ Malý Šariš, Slovnaft Cup), vylúčený za HNS – držanie súpera v jasnej gólovej príležitosti. Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1, 2a DP, od 25.7. Disciplinárnu sankciu si vykoná v najbližšom stretnutí V. liga Šarišská dospelí VsFZ, podľa 37/9 DP.

U21: Peter Konček (MFK Revúca, Slovnaft Cup), vylúčený za HNS – vulgárny pokrik na R. Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl. 48/1c, 2b DP, od 25.7.2016.

Vylúčení po 2. ŽK. DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2bii DP a čl. 37/3:

U22: Vladimír Harman (TJ Tatran Krásno n. Kysucou, Slovnaft Cup)
U23: Miroslav Jakubec (FK Iskra Hnúšťa, Slovnaft Cup)
U24: Matej Bednár (ŠK Harichovce, Slovnaft Cup). Disciplinárnu sankciu si vykoná v najbližšom stretnutí V. liga Podtatranská dospelí VsFZ, podľa 37/9 DP.
U25: Marcel Borovský (TJ Mladosť Kalša, Slovnaft Cup). Disciplinárnu sankciu si vykoná v najbližšom stretnutí IV. ligy JUH dospelí VsFZ, podľa 37/9 DP.
U26: Roman Radoš (ŠK Selce, Slovnaft Cup), všetci od 25.7.

U27: 1. FC Tatran Prešov (Fortuna liga). Začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky, s prerušením hry a vulgárne pokriky) počas stretnutia 2. kola FL 1. FC Tatran Prešov – MFK Zemplín Michalovce, podľa čl. 71/1, 3a, b, c, d a čl. 74/1, 4 DP, do 3.8.

U28: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Berie na vedomie správu DS zo stretnutia 2. kola FL FC Spartak Trnava – FK DAC 1904 D. Streda, bez prijatia DO.

U29: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Berie na vedomie správu DS zo stretnutia 2. kola FL FC Spartak Trnava – FK DAC 1904 D. Streda, bez prijatia DO.

U30: TJ Baník Štiavnické Bane (Slovnaft Cup). Na základe záznamu R, začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko a presnú identifikáciu osoby, dopúšťajúcej sa HNS (opľutie R divákom domácich pri schádzaní do šatne) po stretnutí 1. kola SC TJ Baník Štiavnické Bane – FK Šalková, podľa čl. 71/1, 3a, b, c, d a čl. 74/1, 4 DP, do 3.8.

U31: Peter Petrinec (R). Berie na vedomie stanovisko k U30 a pokračuje v šetrení veci.

U32: Tomáš Boháčik (T, FK Mesta Tornaľa, Slovnaft Cup). Na základe záznamu R zo stretnutia 1. kola SC FK CSM Tisovec – FK Mesta Tornaľa, za HNS (vulgárny pokrik na R), ukladá disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu 150 €, podľa čl. 12/2 a čl. 48/1c, 2b DP.

U33: Ákos Szarka (FK DAC 1904 D. Streda, Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko KR SFZ k U6, ruší predbežné ochranné opatrenie, uložené v U6 a za HNS – udretie súpera rukou do oblasti tváre po odohratí lopty súperom, ukladá disciplinárnu sankciu - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/1b, 2b DP, od 18.7.2016.

U34: ŠKF Sereď (II. liga). Na základe predloženia dokladov k U1209 zo s.r. 2015/16, ruší predbežné ochranné opatrenie, uložené v U1209 a ukladá disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu 150 €, podľa čl. 12/6 a čl. 64/1a, 4 DP, v spojení s čl. 38/d SP futbalu.

U35: AFC Nové Mesto n. Váhom (II. liga). Na základe predloženia dokladov k U1210 zo s.r. 2015/16, ruší predbežné ochranné opatrenie, uložené v U1210 a ukladá disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu 150 €, podľa čl. 12/6 a čl. 64/1a, 4 DP, v spojení s čl. 38/d SP futbalu.

U36: MFK Skalica (II. liga). Na základe predloženia dokladov k U1208 zo s.r. 2015/16, ruší predbežné ochranné opatrenie, uložené v U1208 a ukladá disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu 150 €, podľa čl. 12/6 a čl. 64/1a, 4 DP, v spojení s čl. 38/d SP futbalu.

U37: FK Dukla B. Bystrica (II. liga). Berie na vedomie splnenie U9 a ruší ochranné opatrenie, uložené v U9.

U38: FKS Nemšová (Slovnaft Cup). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za odhlásenie klubu zo súťaže Slovnaft Cup 2016/17 po vyžrebovaní, ukladá disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 12/6 a čl. 64/1a, 4 DP, v spojení s čl. 40/d SP futbalu.

U39: ŠKF Sereď (II. liga). Na základe podnetu ŠTK SFZ, začína disciplinárne konanie za nesplnenie povinnosti predloženia certifikátu štadióna alebo súhlasného stanoviska KŠI SFZ pre súťaž. roč. 2016/17 a žiada klub o predloženie príslušnej dokumentácie alebo súhlasného stanoviska, podľa čl. 71/1, 3a, b, c, d a čl. 74/1, 4 DP, do 3.8.

U40: MFK Skalica (II. liga). Na základe podnetu ŠTK SFZ, začína disciplinárne konanie za nesplnenie povinnosti predloženia certifikátu štadióna alebo súhlasného stanoviska KŠI SFZ pre súťaž. roč. 2016/17 a žiada klub o predloženie príslušnej dokumentácie alebo súhlasného stanoviska, podľa čl. 71/1, 3a, b, c, d a čl. 74/1, 4 DP, do 3.8.

U41: FK Pohronie Žiar n. Hronom/D. Ždaňa (II. liga). Na základe podnetu ŠTK SFZ, začína disciplinárne konanie za nesplnenie povinnosti predloženia certifikátu štadióna alebo súhlasného stanoviska KŠI SFZ pre súťaž. roč. 2016/17 a žiada klub o predloženie príslušnej dokumentácie alebo súhlasného stanoviska, podľa čl. 71/1, 3a, b, c, d a čl. 74/1, 4 DP, do 3.8.

U42: FC Nitra (II. liga). Na základe podnetu ŠTK SFZ, začína disciplinárne konanie za nesplnenie povinnosti predloženia certifikátu štadióna alebo súhlasného stanoviska KŠI SFZ pre súťaž. roč. 2016/17 a žiada klub o predloženie príslušnej dokumentácie alebo súhlasného stanoviska, podľa čl. 71/1, 3a, b, c, d a čl. 74/1, 4 DP, do 3.8.

U43: ŠK Slovan Bratislava (II. liga). Na základe podnetu ŠTK SFZ, začína disciplinárne konanie za nesplnenie povinnosti predloženia certifikátu štadióna alebo súhlasného stanoviska KŠI SFZ pre súťaž. roč. 2016/17 a žiada klub o predloženie príslušnej dokumentácie alebo súhlasného stanoviska, podľa čl. 71/1, 3a, b, c, d a čl. 74/1, 4 DP, do 3.8.

U44: MŠK Fomat Martin (II. liga). Na základe podnetu ŠTK SFZ, začína disciplinárne konanie za nesplnenie povinnosti predloženia certifikátu štadióna alebo súhlasného stanoviska KŠI SFZ pre súťaž. roč. 2016/17 a žiada klub o predloženie príslušnej dokumentácie alebo súhlasného stanoviska, podľa čl. 71/1, 3a, b, c, d a čl. 74/1, 4 DP, do 3.8.

U45: AFC Nové Mesto n. Váhom (II. liga). Na základe podnetu ŠTK SFZ, začína disciplinárne konanie za nesplnenie povinnosti predloženia certifikátu štadióna alebo súhlasného stanoviska KŠI SFZ pre súťaž. roč. 2016/17 a žiada klub o predloženie príslušnej dokumentácie alebo súhlasného stanoviska, podľa čl. 71/1, 3a, b, c, d a čl. 74/1, 4 DP, do 3.8.

U46: FC Spartak Trnava (II. liga). Na základe podnetu ŠTK SFZ, začína disciplinárne konanie za nesplnenie povinnosti predloženia certifikátu štadióna alebo súhlasného stanoviska KŠI SFZ pre súťaž. roč. 2016/17 a žiada klub o predloženie príslušnej dokumentácie alebo súhlasného stanoviska, podľa čl. 71/1, 3a, b, c, d a čl. 74/1, 4 DP, do 3.8.

U47: FK Dukla B. Bystrica (II. liga). Na základe podnetu ŠTK SFZ, začína disciplinárne konanie za nesplnenie povinnosti predloženia certifikátu štadióna alebo súhlasného stanoviska KŠI SFZ pre súťaž. roč. 2016/17 a žiada klub o predloženie príslušnej dokumentácie alebo súhlasného stanoviska, podľa čl. 71/1, 3a, b, c, d a čl. 74/1, 4 DP, do 3.8.

U48: FC ŠTK 1914 Šamorín (II. liga). Na základe podnetu ŠTK SFZ, začína disciplinárne konanie za nesplnenie povinnosti predloženia certifikátu štadióna alebo súhlasného stanoviska KŠI SFZ pre súťaž. roč. 2016/17 a žiada klub o predloženie príslušnej dokumentácie alebo súhlasného stanoviska, podľa čl. 71/1, 3a, b, c, d a čl. 74/1, 4 DP, do 3.8.

U49: ŠK Svätý Jur (II. liga). Na základe podnetu ŠTK SFZ, začína disciplinárne konanie za nesplnenie povinnosti predloženia certifikátu štadióna alebo súhlasného stanoviska KŠI SFZ pre súťaž. roč. 2016/17 a žiada klub o predloženie príslušnej dokumentácie alebo súhlasného stanoviska, podľa čl. 71/1, 3a, b, c, d a čl. 74/1, 4 DP, do 3.8.

U50: MFK Tatran L. Mikuláš (II. liga). Na základe podnetu ŠTK SFZ, začína disciplinárne konanie za nesplnenie povinnosti predloženia certifikátu štadióna alebo súhlasného stanoviska KŠI SFZ pre súťaž. roč. 2016/17 a žiada klub o predloženie príslušnej dokumentácie alebo súhlasného stanoviska, podľa čl. 71/1, 3a, b, c, d a čl. 74/1, 4 DP, do 3.8.

U51: FC VSS Košice (II. liga). Na základe podnetu ŠTK SFZ, začína disciplinárne konanie za nesplnenie povinnosti predloženia certifikátu štadióna alebo súhlasného stanoviska KŠI SFZ pre súťaž. roč. 2016/17 a žiada klub o predloženie príslušnej dokumentácie alebo súhlasného stanoviska, podľa čl. 71/1, 3a, b, c, d a čl. 74/1, 4 DP, do 3.8.

U52: MFK Lokomotíva Zvolen (II. liga). Na základe podnetu ŠTK SFZ, začína disciplinárne konanie za nesplnenie povinnosti predloženia certifikátu štadióna alebo súhlasného stanoviska KŠI SFZ pre súťaž. roč. 2016/17 a žiada klub o predloženie príslušnej dokumentácie alebo súhlasného stanoviska, podľa čl. 71/1, 3a, b, c, d a čl. 74/1, 4 DP, do 3.8.

U53: MŠK Rim. Sobota (II. liga). Na základe podnetu ŠTK SFZ, začína disciplinárne konanie za nesplnenie povinnosti predloženia certifikátu štadióna alebo súhlasného stanoviska KŠI SFZ pre súťaž. roč. 2016/17 a žiada klub o predloženie príslušnej dokumentácie alebo súhlasného stanoviska, podľa čl. 71/1, 3a, b, c, d a čl. 74/1, 4 DP, do 3.8.

U54: ŠK Odeva Lipany (II. liga). Na základe podnetu ŠTK SFZ, začína disciplinárne konanie za nesplnenie povinnosti predloženia certifikátu štadióna alebo súhlasného stanoviska KŠI SFZ pre súťaž. roč. 2016/17 a žiada klub o predloženie príslušnej dokumentácie alebo súhlasného stanoviska, podľa čl. 71/1, 3a, b, c, d a čl. 74/1, 4 DP, do 3.8.

U55: Patrik Zajac (Lokomotíva Košice, DOXXbet liga). Uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti, na základe DP čl. 37/6 (100 € - zberná faktúra).

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 4.8. od 15.00 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí, podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).
____________________

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravného stretnutia:
2.8. o 17:00: SR 17 – Spartak Trnava 19 (Ďurčo, Borsányi, Smolíková, ihr. Veľký Biel).

Zmeny v adresári nominačných listín SFZ 2016/17 (schválené VV SFZ per rollam):

  • Martin Ďurčo (bytom Adámiho 14, 841 05 Bratislava) – zaradený na nominačnú listinu rozhodcov SFZ. Na nominačnej listine nahradil Pavla Piatku;

  • Tomáš Straka (bytom Fričovce 231, 082 37 Fričovce) – zaradený na nominačnú listinu rozhodcov SFZ – projekt Šanca. Na nominačnej listine nahradil Martina Ďurča;

  • Peter Martinkovič (bytom Kadnárová 41, 831 51 Bratislava) – zaradený na nominačnú listinu asistentov rozhodcov SFZ – projekt Šanca. Na nominačnej listine nahradil Tomáša Straku.

Oznamuje, že od 1.6.2016 sú v platnosti zmeny a doplnky pravidiel futbalu 2016/17 (pre všetky súťaže SFZ, s účinnosťou od 1.7.2016). Ich skrátená (IFAB/Obežník č.5) a detailná verzia, je na webstránke SFZ v sekcii Slovensko/Rozhodcovia a PR/Vzdelávanie.

Oznamuje termín náhradných/opravných fyzických previerok rozhodcov SFZ: 10.8. od 10:00 v B. Bystrici.

Ospravedlnenia: Krivošík M. PN do 15.8., Trenčanský 13.8.

Úsek pozorovateľov rozhodcov – ospravedlnenia: Samotný 6. – 14.8., Slebodník 8. – 16.8., Špivák 28.8. – 2.9.
_______________________________

KOMISIA DELEGÁTOV STRETNUTIA

Ospravedlnenia: Labanc 4. – 8.8., Čan 9. – 19.8., Jasenák 21.8.
__________________

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo - technických konaní:

  • Upozorňuje družstvá s právom účasti v 1. SLF v súťaž. roč. 2016/17, ktoré zatiaľ nepodali prihlášku, že v zmysle článku B/1/b Rozpisu súťaží 1. SLF pre súťaž. roč. 2016/17, je termín na podanie prihlášok 30.7.2016. Prihlášky do súťaže je nutné podať výhradne cez ISSF;

  • Pozýva štatutárnych zástupcov klubov s právom účasti v 1. SLF 2016/17 na informatívne stretnutie so zástupcami Exekutívy SF a členmi VV SF, ktoré sa uskutoční dňa 30.7.2016 od 11:00 v Penzióne pod Pyramídou v B. Bystrici – Kremničke;

  • Upozorňuje družstvá prihlásené do 1. SLF 2016/17, že v zmysle článku C/1/a Rozpisu súťaží vo futsale pre súťaž. roč. 2016/17, je termín úhrady štartovného vo výške 800 € do 10.8.2016; súčasne oznamuje družstvám, umiestneným na 2. a 3. mieste v súťaž. roč. 2015/16 (Slov-Matic FOFO Bratislava a MFsK Nitra) a víťazovi Slovenského pohára v súťaž. roč. 2015/16 (Slov-Matic FOFO Bratislava), že finančná odmena za umiestnenie v predchádzajúcom súťaž. roč. sa im započíta do úhrady štartovného a je potrebné uhradiť len rozdiel medzi sumou štartovného a sumou odmeny za umiestnenie v súťaž. roč. 2015/16.

Exekutíva v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

  • Oznamuje, že letný seminár R a D sa uskutoční dňa 27.8.2016. Účasť všetkých R a D je povinná a je podmienkou delegovania v súťaž. ročníku 2016/17.

_____________

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na nasledovných adresách: 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/poriadky.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/organizacne-pokyny.html 

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.