angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Úradná správa č. 6 zo dňa 6.8.2016

05. August 2016

Úradná správa SFZ č. 6 zo dňa 6.8.2016 na stiahnutie

TECHNICKÝ ÚSEK

Oznamuje trénerom, že dňa 15.8.2016 v Senci organizuje Seminár trénerov SR „A“ na ME 2016. Seminár bude uznaný k predĺženiu trénerskej licencie a je prístupný pre trénerov UEFA A a UEFA Pro licencie. Prihlášky je potrebné zaslať do 7.8.2016 na e-mailovú adresu education@futbalsfz.sk. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ (Slovensko / Tréneri / Vzdelávanie) a boli zaslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.

Oznamuje trénerom, že TMK SsFZ, v spolupráci s ObFZ Lučenec, dňa 29.8.2016 (pondelok – štátny sviatok) v Kalinove organizuje Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie (za účelom predĺženia platnosti trénerských licencií), v rozsahu 8 hodín. Podrobné informácie sú na webstránke SsFZ.

Oznamuje trénerom, že aktuálne znenie Smernice SFZ k vzdelávaniu trénerov (zo dňa 24.5.2016) je zverejnené na webstránke SFZ (Slovensko / Tréneri / Dokumenty) a bolo zaslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.

Žiada trénerov, aby si v ISSF zadali, resp. aktualizovali svoju e-mailovú adresu pre doručovanie oznamov a informácií ohľadom vzdelávania trénerov.
________________________________________

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje nasledovné zmeny termínov a ÚHČ stretnutí:

Slovnaft Cup, 2. kolo:
9.8. 17:00: Vranov – Slovan, Belá – V.Meder, Vrbové – Michalovce, Slov. Ďarmoty – Haniska, Zem. Kostolany – Púchov, Krásno n.K. – Sereď, Predmier – Prešov, Svidník – Podbrezová , Geča – Myjava, Višňové – Stropkov
10.8. 17:30: Dev. N. Ves – Šamorín, o 18:30: Petržalka – Skalica
16.8. 17:00: Beluša – D. Streda
17.8. 17:00: Partizánske – Martin, o 17:30: V. Leváre – Gabčíkovo.

II. liga
1. kolo: Košice – R.Sobota 7.8. (zmena HP: Haniska)
17. kolo: Žilina B – Nitra 12.11. 10:30

U19
1. kolo: Trenčín – Dun. Streda 21.8. 11:00; Slovan – Prešov 23.8. 16:00; Senica – Košice 21.8. 11:00 (zmena HP: Čáčov)
2. kolo: Nitra – Slovan 21.9. 17:00
13. kolo: Prešov – Nitra 18.11. 14:30 (aj zmena HP: Prešov-UT)

U17/16
1. kolo: Michalovce – Bardejov 20.8. 11:00/13:15 (zmena HP: ihr. V.Revištia), Žilina – B. Bystrica 31.8. o 14:00/16:15 (zmena HP: ihr. Závodie)
2. kolo: Trnava – Bardejov 25.8. o 15:00/17:15, Slovan – Ružomberok 27.9. o 14:00/16:15
5.kolo: Prešov – Trnava 14.9. o 14:00/16:15 (zmena HP: ihr. Šar.Michaľany), Slovan – Trenčín 8.11. (U16) 14:00/16:15
6. kolo: Žilina – Prešov 1.10. (zmena HP: ZA-Strážov)
10. kolo: Žilina – Trenčín 28.10. 14:00/16:15 (zmena HP: ZA-Strážov)
10. kolo: Podbrezová – Slovan 28.10. 14:00/16:15
12. kolo: Žilina – Michalovce 12.11. 14:00/16:15

U15/14
1. kolo: Slovan – Z. Moravce 17.8. 10:00/12:00, Košice – Trebišov 19.8. 14:00/16:00, Karl. Ves – Inter 18.8. 15:00/17:00, Michalovce – Poprad 19.8. 14:00/16:00
2. kolo: Bystrica – Žilina 28.8. 10:00/12:00, Stropkov – Poprad 28.8. 10:00/12:00, Snina – Košice 1.9. 10:00/12:00
6. kolo: Stropkov – Trebišov 2.10. 10:00/12:00, Žilina – JUPIE 2.10. (+ zmena HP: ZA-Strážov)
8. kolo: Žilina – Pohronie (zmena HP: ZA-Strážov), Stropkov – Snina 16.10. 10:00/12:00
10. kolo: Stropkov – Prešov 30.10. 10:00/12:00
11. kolo: Žilina – B. Bystrica 5.11. (zmena HP: ZA-Strážov)

U13/12
9. kolo: Žilina – Rim.Sobota 22.10. (aj zmena HP: Strážov)
10. kolo: Žilina – Zvolen 28.10. 10:00/11:30 (aj zmena HP: ZA-Strážov)
12. kolo: Žilina – B. Bystrica 13.11. (aj zmena HP: ZA-Strážov)

Oznamuje, že družstvá: MŠK Púchov, MŠK Rim. Sobota; 1. FC Tatran Prešov (HP: V. Šebastová), FK Spiš. N. Ves, FC Spartak Trnava, FC VSS Košice odohrajú všetky svoje domáce stretnutia v nedeľu UHČ.

Oznamuje, že družstvá nasledovných FK budú svoje domáce stretnutia hrávať nasledovne: MŠK Púchov (nedeľa, UHČ=10:00/11:30), MŠK Rim. Sobota (nedeľa, UHČ), 1. FC Tatran Prešov (nedeľa, UHČ), MŠK Tesla Stropkov (nedeľa, UHČ), ŠK Slovan Bratislava (nedeľa, UHČ); FK Spišská Nová Ves (nedeľa, UHČ), FC Spartak Trnava (nedeľa, UHČ), FC VSS Košice (piatok – 14:00/16:00).

Zamietla nasledovné požiadavky na zmeny termínov a UHČ stretnutí:

U17/16
4. kolo: B. Bystrica – Slovan 11.10. 13:30/15:45 (nesplnenie čl.18 R-RS zo strany ŠK Slovan)
10. kolo: D. Streda – Prešov (chýba súhlas) 28.10. 11:00/13:15 (nesplnenie čl.17 R-RS zo strany FK DAC Dun. Streda)

U15/14
1. kolo: Sp. N. Ves – Vranov 18.8. 14:00/16:00 (nesplnenie čl.17 R-RS zo strany FK Sp. N. Ves), Prešov – Stropkov 19.8. 14:00/16:00 (nesplnenie čl.17 R-RS zo strany 1.FC T. Prešov), Bardejov – Snina 19.8. 15:00/17:00 (nesplnenie čl.17 R-RS zo strany Part. Bardejov)
2. kolo: Trnava – Trenčín 30.8. 14:00/16:00 (nesplnenie čl.17 R-RS zo strany AS Trenčín), Prešov – Bardejov 31.8. 16:00/18:00 (nesplnenie čl.17 a 18 R-RS zo strany 1.FC T. Prešov)
3. kolo: Nitra – Z. Moravce 4.9. 14:30/12:30 (nesplnenie čl.17 R-RS zo strany FC Nitra)

U13/12
2. kolo: Nitra – Levice 15.9. 10:00/12:00 (nesplnenie čl.17 R-RS zo strany FC Nitra)

Rozhodla o ponechaní platnosti výsledku nedohraného stretnutia 1. kola súťaže Slovnaft Cup 2016/2017 (Čunovo – D. N. Ves 0:1 – postupuje D. N. Ves).

Oznamuje, že na základe správy od KŠI SFZ nemajú nasledovné FK: FC VSS Košice (Košice-Barca/Čermeľ), MFK Lokomotíva Zvolen (Zvolen-Neresnícka cesta) a FC Spartak Trnava B (Červeník) pre svoje družstvá schválené nahlásené domáce štadióny (nepredložili platný certifikát štadióna) a z tohoto dôvodu ŠTK neschvaľuje odohratie stretnutí II. ligy SFZ na týchto štadiónoch.

Nariaďuje všetkým FK vo všetkých súťažiach SFZ riadených komisiou s platnosťou od 8. 8.2016 podávať žiadosti o zmenu termínu stretnutia jednotlivo v ISSF cez detail daného stretnutia a to len prostredníctvom voľby „Žiadosť o zmenu stretnutia“. Taktiež je povinnosť podávať takúto žiadosť plne v súlade s pravidlami a pokynmi uvedenými v Rozpise RS (článok 5., 17. a 18.). Iným spôsobom podaná žiadosť o zmenu termínu stretnutia (napr. cez voľbu „Podanie na komisie“, prípadne všeobecné podanie cez Elektronickú podateľňu („Zaevidovanie podania na komisiu“) nebude prijatá na prerokovanie (bude zamietnutá)!

ŠTK oznamuje všetkým FK v súťažiach mládeže SFZ riadených komisiou, že s platnosťou od 8.8.2016 nebude prerokovávať (zamietne) riadne nezdôvodnené žiadosti o zmenu termínu stretnutia podané v termíne kratšom ako 10 dní pred pôvodným termínom stretnutia.
________________________________________

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2bii DP:

U56: Maduka Christopher Udeh (AS Trenčín, Fortuna liga). Vylúčenie za surovú hru – kopnutie súpera v súboji o loptu so zranením súpera, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 6 týždňov podľa čl. 45/1,2b DP, od 31.7.

U57: Jozef Čelko (MŠK Kysucké Nové Mesto, Slovnaft cup). Vylúčenie za HNS – kopnutie súpera v prerušenej hre, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 49/1b,2b DP, od 1.8.

Vylúčení po 2. ŽK. DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2bii DP a čl. 37/3:

U58: Vahagn Militosyan (MFK Topvar Topoľčany, Slovnaft cup) od 31.7.2016.

U59: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Berie na vedomie správu DS zo stretnutia 3. kola FL medzi FC Spartak Trnava – MFK Ružomberok bez prijatia disciplinárnej sankcie.

U60: TJ Tatran Chlebnice (Slovnaft cup). Na základe oznámenia DS o nedostatkoch v stretnutí začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k poškodeniu vozidla delegovaných osôb podľa čl. 71/1, 4a,b,c,d a čl. 74/1, 4 DP, do 10.8.

U61: Vladimír Hubka (DS). Žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k poškodeniu vozidla delegovaných osôb podľa čl. 71/1, 4a,b,c,d a čl. 74/1, 4 DP, do 10.8.

U62: FK ŠK Danubia Hrubý Šúr (Slovnaft cup). Na základe záznamu R začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko a presnú identifikáciu osoby dopúšťajúcej sa HNS (obliatie pivom R divákom domácich pri schádzaní z HP) po stretnutí 1. kola SC medzi FK ŠK Danubia Hrubý Šúr – FK Slovan Most pri Bratislave podľa čl. 71/1, 4a,b,c,d a čl. 74/1, 4 DP, do 10.8.

U63: Ľubomír Fojtík (T) (FK ŠK Danubia Hrubý Šúr, Slovnaft cup). Na základe záznamu R zo stretnutia 1. kola SC medzi FK ŠK Danubia Hrubý Šúr – FK Slovan Most pri Bratislave za HNS (vulgárny pokrik na R a AR1) rozhodla, že ukladá disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 150 € podľa čl. 12/2 a čl. 48/1c, 2b DP.

U64: 1. FC Tatran Prešov (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko U27 a rozhodla, že ukladá klubu ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze vstupu osoby identifikovanej klubom – p. Vojtech Karlík na štadión 1. FC Tatran Prešov počas majstrovských stretnutí FL podľa čl. 43/2g DP, do 31.12.2016. Zároveň DK rozhodla, že ukladá disciplinárnu sankciu – upozornenie podľa čl. 10, 36/1a a čl. 58/2b, 3 DP.

U65: TJ Baník Štiavnické Bane (Slovnaft cup). Berie na vedomie stanovisko U30 a v spojení s U 31 a rozhodla, že ukladá klubu ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze vstupu osoby identifikovanej klubom – p. Marián Káčer na štadión TJ Baník Štiavnické Bane počas majstrovských stretnutí V. ligy skupina C podľa čl. 43/2g DP, do 31.12.2016. Zároveň DK rozhodla, že ukladá disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 150 € podľa čl. 12/6 a čl. 58/2a, 3 DP.

U66: ŠKF Sereď (II. liga). Berie na vedomie splnenie U39 a rozhodla, že upúšťa od uloženia disciplinárnej sankcie podľa čl. 78/2 DP.

U67: MFK Skalica (II. liga). Berie na vedomie splnenie U40 a rozhodla, že upúšťa od uloženia disciplinárnej sankcie podľa čl. 78/2 DP.

U68: FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa (II. liga). Na základe U41 pokračuje v šetrení veci.

U69: FC Nitra (II. liga). Berie na vedomie splnenie U42 a rozhodla, že upúšťa od uloženia disciplinárnej sankcie podľa čl. 78/2 DP.

U70: ŠK Slovan Bratislava (II. liga). Na základe U43 pokračuje v šetrení veci.

U71: MŠK Fomat Martin (II. liga). Na základe U44 pokračuje v šetrení veci.

U72: AFC Nové Mesto nad Váhom (II. liga). Berie na vedomie splnenie U45 a rozhodla, že upúšťa od uloženia disciplinárnej sankcie podľa čl. 78/2 DP.

U73: FC Spartak Trnava (II. liga) Berie na vedomie stanovisko k U46 a pokračuje v šetrení veci.

U74: FK Dukla Banská Bystrica (II. liga). Na základe U47 pokračuje v šetrení veci.

U75: FC ŠTK 1914 Šamorín (II. liga). Berie na vedomie splnenie U 48 a rozhodla, že upúšťa od uloženia disciplinárnej sankcie podľa čl. 78/2 DP.

U76: ŠK Svätý Jur (II. liga). Berie na vedomie stanovisko k U49 a pokračuje v šetrení veci.

U77: MFK Tatran Liptovský Mikuláš (II. liga). Berie na vedomie stanovisko k U50 a rozhodla, že upúšťa od uloženia disciplinárnej sankcie podľa čl. 78/2 DP.

U78: FC VSS Košice (II. liga) Na základe U51 pokračuje v šetrení veci.

U79: MFK Lokomotíva Zvolen (II. liga). Na základe U52 pokračuje v šetrení veci.

U80: MŠK Rimavská Sobota (II. liga). Berie na vedomie splnenie U53 a rozhodla, že upúšťa od uloženia disciplinárnej sankcie podľa čl. 78/2 DP.

U81: ŠK Odeva Lipany (II. liga). Berie na vedomie stanovisko k U54 a rozhodla, že upúšťa od uloženia disciplinárnej sankcie podľa čl. 78/2 DP.

U82: Ákos Szarka (FK DAC 1904 Dunajská Streda, Fortuna liga). Berie na vedomie žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie v U33 a rozhodla, že žiadosť zamieta.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 11.8. od 15:00 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí, podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).
________________________________________

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že od 1.6.2016 sú v platnosti zmeny a doplnky pravidiel futbalu 2016/17 (pre všetky súťaže SFZ, s účinnosťou od 1.7.2016). Ich skrátená (IFAB/Obežník č.5) a detailná verzia, je na webstránke SFZ v sekcii Slovensko/Rozhodcovia a PR/Vzdelávanie.

Oznamuje termín náhradných/opravných fyzických previerok rozhodcov SFZ: 10.8. od 10:00 v B. Bystrici. (atletická dráha štadióna FK Dukla na Štiavničkách, prezentácia rozhodcov od 10:00). Pozvánky boli zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Matejová 2. – 12.8., Ihring 25.8. – 1.9., 11. – 16.9., Špivák 6. – 7.8., 23. – 25.9., Martinkovič 12. – 14.8., 27. – 29.8., Tomčík 5. – 12.9., Galo 26.8. – 8.9., Kozák 21.8., 27. – 28.8., 3. – 4.9., Bednár P. 20.8., 24. – 25.9., Kolofík 25.8. – 3.9., Jankovič 30.8. – 5.9., Sedlár 19. – 23.8.
________________________________________

KOMISIA DELEGÁTOV STRETNUTIA

Upozorňuje spracovateľov správ delegáta zo stretnutia na označovanie dokumentov v zmysle organizačného pokynu komisie na rok 2016/2017.

Oznamuje delegátom SFZ, že členské príspevky od delegátov SFZ bude vyberať sekretár komisie po 22.8.2016 na základe emailovej správy v ktorej určí spôsob zaslania platby.

Vyzýva delegátov SFZ na dodržiavanie postupu riadneho ospravedlnenia sa v prípade, ak delegát nebude k dispozícii komisii. Na ospravedlnenie žiada využívať predpísané tlačivo.

Ospravedlnenia: Farbula 11. – 14.8., Švarc 19. – 22.8.
________________________________________

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo - technických konaní:

  • Žiada FK Prešov o zaslanie vyjadrenia k účinkovaniu družstva v 1. SLF v sezóne 2016-17 v termíne do 8.8.2016.
  • Upozorňuje družstvá prihlásené do 1. SLF 2016/17, že v zmysle článku C/1/a Rozpisu súťaží vo futsale pre súťaž. roč. 2016/17, je termín úhrady štartovného vo výške 800 € do 10.8.2016; súčasne oznamuje družstvám, umiestneným na 2. a 3. mieste v súťaž. roč. 2015/16 (Slov-Matic FOFO Bratislava a MFsK Nitra) a víťazovi Slovenského pohára v súťaž. roč. 2015/16 (Slov-Matic FOFO Bratislava), že finančná odmena za umiestnenie v predchádzajúcom súťaž. roč. sa im započíta do úhrady štartovného a je potrebné uhradiť len rozdiel medzi sumou štartovného a sumou odmeny za umiestnenie v súťaž. roč. 2015/16.

Exekutíva v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

  • Oznamuje, že letný seminár R a D sa uskutoční dňa 27.8.2016. Účasť všetkých R a D je povinná a je podmienkou delegovania v súťaž. ročníku 2016/17.

​________________________________________

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na nasledovných adresách:

www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/poriadky.html
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/organizacne-pokyny.html

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.