angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Úradná správa SFZ č. 14 zo dňa 30. 9. 2017

29. September 2017

TECHNICKÝ ÚSEK

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK SsFZ organizuje nasledovné vzdelávacie aktivity:

  • Školenie trénerov UEFA B licencie (17. 11. 2017 - 6. 3. 2018). Prihlášky je potrebné zaslať do 1. 11. 2017;
  • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (25. 11. 2017 - 6. 2. 2018). Prihlášky je potrebné zaslať do 1. 11. 2017;
  • Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie, dňa 17. 11. 2017 v B. Bystrici, v rozsahu 8 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 6. 11. 2017.

Podrobné informácie a elektronické prihlášky na jednotlivé akcie sú na webstránke www.ssfz.sk.

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga, zmeny HČ :

11. kolo: o 15:00 Lokomotíva Košice – Podbrezová B, Bardejov - Sereď, L. Mikuláš - Žilina, Spišská Nová Ves - Skalica;

12. kolo: o 14:30 Lokomotíva Košice - Bardejov;

13. kolo: o 14:30 Bardejov – Podbrezová B, L. Mikuláš – Lokomotíva Košice, Spišská Nová Ves – Žilina B, Trebišov – Komárno.

Zmena termínu podľa SP, čl. 35/5: 12. kolo: Žilina B – Pohronie ŽH/Dolná Ždaňa 13. 10. o 15:00 hod.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schválila zmeny:

U19:

  9. kolo: Trnava – Nitra 3. 10. o 15:00 (Modranka);

10. kolo: Michalovce – Trnava 7. 10. o 14:00;

11. kolo: Trnava – Prešov 14. 10. o 13:00 (Modranka).

U17/16:

9. kolo: Senica – Bardejov 18. 10. o 13:00/15:15, Nitra – Trnava 31. 10. o 12:00/14:15. 

U15/14:

5. kolo: Vranov – Trebišov 27. 9. o 14:00/16:00,  Juventus – Zvolen 4. 10. o 14:00/16:00,  Snina – Trebišov 18. 10. o 13:00/15:00;

6. kolo:  Žilina – B. Bystrica 30. 9. o 10:00/12:00, Senica – Trenčín 1.10. o 9:00/11:00 (Čáčov),  Nitra – Trnava 8. 11. o 12:00/14:00,  Skalica – Karlova Ves (Petrova Ves),  Púchov – Petržalka  (pomocná HP);

8. kolo: Nitra – Levice 11. 10. o 15:30/13:30.

Martin odohrá všetky majstrovské stretnutia do konca jesennej časti s. r. na UT Martin.

U13/12: Martin odohrá všetky majstrovské stretnutia do konca jesennej časti s. r. na UT Martin.       

Žrebovanie 5. kola súťaže Slovnaft Cup sa uskutoční 6. 10. o 11:00 hod. v sídle SFZ. Stretnutia 5. kola sa odohrajú v termíne 18. 10. 2017.

Zasadnutie komisie sa uskutoční 6. 10. od 12:00 hod. v sídle SFZ.

ŠTK – ženský futbal:

Schválila zmeny:

II. liga, sk. A, 6. kolo: DAC – Kopčany 6. 10. o 18:00 hod.

II. liga, sk. B, 7. kolo: Beluša – Bánovce 6. 10. o 16:00 hod.; 9. kolo: Bánovce – Topoľčany 8. 10. o 11:00 hod.

II. liga, sk. C, 7. kolo: Spišská Nová Ves – Lokomotíva Košice 14. 10. o 10:30 hod.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U 224: Volodymyr Starosta (Slavoj Trebišov, II. liga), vylúčený za HNS – podrazenie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti pred PÚ, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 24. 9.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U225: Dávid Berežný (Partizán Bardejov, II. liga).

U226: Peter Lipták (MFK Skalica, II. liga), obaja od 24. 9.

U227: Antonio Mance (AS Trenčín, Slovnaft Cup), od 28. 9. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Fortuna ligy. 

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U228: Miroslav Káčer (MŠK Žilina, Fortuna liga), od 25. 9.

U229: Igor De Carvalho Juliao (FC ŠTK 1914 Šamorín, II. liga).

U230: Miloš Sekulić (KFC Komárno, II. liga), obaja od 24. 9.

U231: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 4. kola súťaže Slovnaft Cup Spartak Myjava – ŠK Slovan Bratislava, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5b DP.

U232: Denis Ventúra. Na základe podnetu klubu MŠK Žilina, stanoviska KR SFZ a vlastných zistení, za surovú hru (vrazenie do súpera nadmernou silou, so zranením) v stretnutí 8. kola II. ligy MŠK Žilina B – ŠKF Sereď, podľa čl. 45/1 DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 mesiace, podľa čl. 45/2b DP, od 18. 9.

U233: Vahagn Militosyan. Na základe Správy delegáta stretnutia 9. kola II. ligy FK NOVES Spišská Nová Ves – KFC Komárno a Správy pozorovateľa rozhodcov, za HNS (pohoršujúce gesto), podľa čl. 47/1a DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 47/2a a čl. 36/2a DP, od 24. 9.

U234: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky, s následným prerušením stretnutia, vhadzovanie plastových pohárov do ihriska, vulgárne pokriky) pred a počas stretnutia 10. kola FL FK Senica – FC Spartak Trnava, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 4. 10.

U235: FK Senica (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k nedostatočnej US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky, s následným prerušením stretnutia) v stretnutí 10. kola FL FK Senica – FC Spartak Trnava, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 4. 10.

U236: Ivan Tobiáš. Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a stanoviska menovaného, za HNS (vulgárne výroky voči R) v stretnutí 10. kola FL FK Senica – FC Spartak Trnava, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – finančnú pokutu 200 €, podľa čl. 48/2b a čl. 12/2 DP.

U237: MŠK Žilina (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu v stretnutí a fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky) v stretnutí 10. kola FL MŠK Žilina – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 4. 10.

U238: FK NOVES Spišská Nová Ves (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu v stretnutí a fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky, vulgárne výroky) a nedostatočnej US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 9. kola II. ligy FK NOVES Spišská Nová Ves – KFC Komárno, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 4. 10.

U239: Michal Podlucký. Na základe Správy delegáta stretnutia a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (hrubé urážky voči R, AR1) po stretnutí 9. kola II. ligy FK NOVES Spišská Nová Ves – KFC Komárno,  podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 4. 10. Zároveň, podľa čl. 43/1 DP, ukladá predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu športu, podľa čl. 43/4 DP, až do rozhodnutia DK.

U240: ŠKF Sereď (II. liga).  Berie na vedomie stanovisko štatutárneho zástupcu klubu a hlavného trénera p. Michala Gašparíka na svojom zasadnutí a za porušenie Smernice SFZ k vzdelávaniu trénerov, čl. 12/2e a Rozpisu RS riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2017/18, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 11 DP.

U241: Marián Šarmír. Berie na vedomie stanovisko menovaného na svojom zasadnutí a za porušenie Smernice SFZ k vzdelávaniu trénerov, čl. 12/2e a Rozpisu RS riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2017/18, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – pokarhanie podľa, čl. 11 DP.

U242: Oznamuje, že prišlo k administratívnej chybe (chyba v písaní), pričom schválené znenie uznesenia je nasledovné: U209: FC Nitra (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, za HNS divákov (vulgárne pokriky voči čelnému funkcionárovi domácich) v stretnutí 7. kola FL FC Spartak Trnava – FC Nitra, podľa čl. 58/1a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U243: Slovenský futsal. Berie na vedomie správu ohľadom zaradenia družstva Športový klub Makroteam do 1. SLF a pokračuje v šetrení veci (U 201).

U244: MFK Lokomotíva Zvolen (II. liga). Berie na vedomie splnenie U78  a zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie uložené U214, bez prijatia DS.

U245: MŠK Žilina (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U216 a za HNS divákov (vhadzovanie predmetov na HP a vulgárne pokriky) pred a počas stretnutia 8. kola FL MŠK Žilina – AS Trenčín, podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U246: Marco Rossi. Berie na vedomie stanovisko menovaného k U218 a za incident s brankárom domácich po stretnutí 8. kola FL FC ViOn Zlaté Moravce–Vráble – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 47/1a DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 47/2a a čl. 11 DP.

U247: Pavel Kováč. Berie na vedomie stanovisko menovaného k U219.

U248: MFK Skalica. Žiada klub  o stanovisko  k úhrade  odstupného  za  hráča Roman Haša /1375311/, podľa čl. 37, ods. 3 RaPP a toto, spolu s potvrdením o úhrade odstupného, zaslať do 4. 10.

U249: Boris Gáll. Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U189 a zamieta ju.

U250: Richard Reptiš. Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U176 a zamieta ju.

FUTSAL:

Vylúčený po ČK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U251: Erik Bielik (Futsal Team Levice, 1. SLF), vylúčený za HNS – úmyselné hranie rukou mimo BÚ – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti, podľa čl. 46/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 23. 9.

U252: Ladislav Mikita (tréner ŠK Pinerola Bratislava, 1. SLF). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch a písomného stanoviska menovaného, za HNS (vykázanie z lavičky za verbálne vulgárne výroky voči AR) počas stretnutia 2. kola 1. SLF ŠK Pinerola Bratislava – MIMEL Lučenec, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie trénera na 4 týždne a zákaz vstupu do šatní, technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky, podľa čl. 16/1, 2 čl. 19/1 čl. 36/2a a čl. 48/2b DP, od 23. 9. 2017   

U253: Róbert Humel. Berie na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej U951 a podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31. 12. 2017.

DS uložené komisiou v časti FUTSAL, sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 5. 10. od 15:00 hod. v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravných medzištátnych stretnutí:

6. 10. o 16:00 Slovensko U19 - Grécko U19 Prešinský, Galo, Vitko, ihrisko Jasl. Bohunice;

8. 10. o 16:00 Česko U19 - Grécko U19 Nemček, Chládek, Barenčík, ihrisko Jasl. Bohunice;

9. 10. o 17:00 Slovensko U19 - Anglicko U19 Cvengroš, T. Somoláni, Smolíková, Chromý, ihrisko NTC Senec.

Oznamuje, že jesenné fyzické previerky rozhodcov SFZ a žien FIFA (bez účasti rozhodcov a AR projektu Šanca), sa uskutočnia 11. 10. od 10:00 hod. v Banskej Bystrici na atletickej dráhe štadióna na Štiavničkách. Pozvánka a rozpis behov boli zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje termín tréningového kempu AR/R TOP skupiny: 6. - 9. 10. v Tatranskej Lomnici, s povinnou účasťou všetkých R a AR ospravedlnených v čase konania prvého kempu. Pozvánky a program boli zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Chládek 14. - 15. 10., Barenčík 7. 10., Kmec 15. 10., Mókoš 21. - 22.10.

KOMISIA DELEGÁTOV SFZ

Oznamuje, že pripravuje metodicko – odborné a praktické školenie delegátov, ktoré sa  bude konať dňa 5. 10. 2017 v Poprade. Predpokladá sa účasť delegátov: Vaľko, Kovalčík, Labanc, Eperješi, Olšavský, Budáč, Čan, Forgon, Jasenák, Schneider, Vansa, Repa, Zdechovan.

Ďalšie metodicko – odborné a praktické školenie delegátov bude dňa 8. 10. 2017 v Trnave. Predpokladá sa účasť delegátov: Benedikovič, Benovič, Bóc, Dadykin, Farbula, Chocholouš, Jaška, Kiss, Korman, Lipták, Lônčík, Medovič, Nagy, Panák, Tomášová, Vorel.

Žiada delegátov, ktorí nebudú mať vstupenku na reprezentačné zápasy (5. 10. SR 21 – Island 21 a 8. 10. SR A – Malta), aby informovali sekretára komisie e-mailom (tatiana.polatsekova@futbalsfz.sk) do 2. 10. Pozvánka a pokyny budú účastníkom metodicko – odborného a praktického školenia zaslané e-mailovou poštou.

Zasadnutie komisie sa uskutoční v dňoch 6. – 7. 10. 2017 v Košiciach. Program a pozvánka bola zaslaná e-mailovou poštou. 

Ospravedlnenie: Schneider 30. 10. – 3. 11.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

Delegovanie R a D na 3. kolo 1. SLF:

6. 10. 2017

19:00  Mimel Lučenec – FK Dragons Podolie (Wojčík, Botka, Budáč);

19:30  FC Bíli Andeli-futsal – Wild Boys´02 Bratislava (Peško, Šlapka, Krchňavý), ŠK Slovan

Bratislava – ŠK Makroteam Žilina (Behančin, Budáč P. ml., Jablonický),

Futsal Team Levice – MFK Ivekol Nové Zámky (Bohun, Fischer, Hrmo);

20:00  MIBA Banská Bystrica – ŠK Pinerola Bratislava (Ježík, Polomský, Kuspán).

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky,  organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.