angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Úradná správa č. 7 zo dňa 13.8.2016

12. August 2016

TECHNICKÝ ÚSEK

Evidencia zdravotníckeho personálu v družstvách Fortuna ligy 2016/17. Vzhľadom k vyžadovanej komplexnej evidencii, ako aj znalosti kvalifikačných predpokladov členov zdravotného personálu, ktorí pôsobia v realizačných tímoch družstiev Fortuna ligy, žiada o zaslanie informácie o kvalifikácii s konkrétnymi menami: Lekár – atestácia z odboru (dátum absolvovania, druh odboru a dĺžka praxe), fyzioterapeut – druh diplomu (dátum absolvovania a dĺžka praxe v odbore), masér - druh diplomu a dátum ostatného rekvalifikačného preškolenia. Požadované údaje je potrebné zaslať do 31.8.2016 na e-mailovú adresu: malovic@pobox.sk, resp. na adresu: SFZ, manažér zdravotnej starostlivosti, Trnavská 100, 821 01 Bratislava.

Oznamuje trénerom, že TMK SsFZ, v spolupráci s ObFZ Lučenec, dňa 29.8.2016 (pondelok – štátny sviatok) v Kalinove organizuje Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie (za účelom predĺženia platnosti trénerských licencií), v rozsahu 8 hodín. Podrobné informácie sú na webstránke SsFZ.

Oznamuje trénerom, že aktuálne znenie Smernice SFZ k vzdelávaniu trénerov (zo dňa 24.5.2016) je zverejnené na webstránke SFZ (Slovensko / Tréneri / Dokumenty) a bolo zaslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.

Žiada trénerov, aby si v ISSF zadali, resp. aktualizovali svoju e-mailovú adresu pre doručovanie oznamov a informácií ohľadom vzdelávania trénerov.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje nasledovné zmeny termínov a ÚHČ stretnutí:

SLOVNAFT CUP
2. kolo: Levoča – Strážske 17.8. o 18:00 (dohrávka II. polčasu), Čadca – Trebišov 23.8. o 16:30

II. LIGA
4. kolo: 21.8. o 16:30: Skalica - Žilina B, B. Bystrica – Slovan B
5. kolo: 3.9. o 19:00: Poprad – R. Sobota

U19
1. kolo: 21.8. o 16:30: B. Bystrica – Žilina

U17/16
2. kolo: Trnava – Bardejov 30.8. o 15:00/17:15, Michalovce – Košice (Veľké Revištia – zmena HP)
4. kolo: Michalovce – Prešov (Veľké Revištia – zmena HP); 13. kolo: Nitra – Prešov 20.11. o 13:00/15:15

U15/14
1. kolo: Karlova Ves – Inter 17.8. o 14:00/16:00, Slovan – Z. Moravce 18.8. o 14:00/16:00
2. kolo: Prešov – Bardejov 31.8. o 16:00/18:00
3. kolo: Podlavice – R. Sobota 2.9. o 14:00/16:00, Bardejov – Stropkov 4.9. o 10:00/12:00, Nitra – Z. Moravce 4.9. o 10:00/12:00
4. kolo: Bardejov – Košice 11.9. o 10:00/12:00
7. kolo: Nitra – Slovan 9.10. o 10:00/12:00
9. kolo: Nitra – Petržalka 23.10. o 10:00/12:00
11. kolo: Bardejov – Prešov 6.11. o 10:00/12:00

U13/12
1. kolo: Myjava – D. Streda (UT Myjava – zmena HP), Trebišov – Košice 21.8. o 10:00/11:30
2. kolo: Nitra – Levice 15.9. o 10:00/11:30, Bardejov – Stropkov 28.8. o 10:00/11:30
3. kolo: Trebišov – Poprad 4.9. o 10:00/11:30
6. kolo: Nitra – Trnava 2.10. o 10:00/11:30, Trebišov – Snina 2.10. o 10:00/11:30
7. kolo: Bardejov – Poprad 9.10. o 10:00/11:30
8. kolo: Nitra – Slovan 16.10. o 12:30/14:00
9. kolo: Bardejov – Trebišov 23.10. o 10:00/11:30
10. kolo: Bardejov – Snina 30.10. o 10:00/11:30
12. kolo: Bardejov – Prešov 13.11. o 10:00/11:30

Nariaďuje FC VSS Košice záväzne nahlásiť štadión pre odohratie svojich domácich súťažných stretnutí II. ligy mužov, a to v termíne do 17.8.2016.

Nariaďuje FK (v súvislosti so štartom ich družstiev dospelých v II. lige mužov) FC VSS Košice, FC Spartak Trnava a FK Dukla B. Bystrica, aby pre štadióny, kde plánujú odohrať svoje domáce stretnutia II. ligy mužov v súťaž. ročníku 2016/17 predložili platný certifikát svojho štadióna (prípadne súhlasné stanovisko KŠI SFZ na odohratie súťažných stretnutí pred vydaním platného certifikátu), prípadne zmluvu o prenájme štadióna, ktorý má vydaný platný certifikát KŠI SFZ, s platnosťou na celý súťaž. ročník 2016/17, a to v termíne do 17.8.2016, inak neschváli odohratie ich najbližších domácich stretnutí a pristúpi k herným dôsledkom, v zmysle SP, čl. 82.

ŠTK – ženský futbal

Certifikát štadióna, vydaný KŠI SFZ a platný min. do konca súťaž. ročníka 2016/17 majú FK, ktoré budú štartovať v súťaži I. liga žien povinnosť doručiť ŠTK SFZ do 16.8.2016.

Bližšie informácie sú na webovej stránke www.futbalsfz.sk SFZ / Komisie a orgány SFZ / KŠI. V prípade potreby treba kontaktovať priamo predsedu KŠI SFZ, pána L. Liptáka (mobil: 0911 270 454).

Žiada ISSF klubových manažérov FK ŽF I. liga ženy a I. liga junioriek a II. liga ženy, aby aktualizovali údaje o svojom klube v ISSF pre nový ročník súťaž. ročník 2016/17 a aby vyplnili v ISSF mená osôb – členov realizačných tímov pre svoje družstvá.

Oznamuje, že termín pre uzatvorenie Dohody o striedavom štarte hráčok sa končí 7 dní pred začiatkom jednotlivých súťaží žiačok. Tlačivo dohody o striedavom štarte hráčok je na webstránke www.futbalsfz.sk Legislatíva / Predpisy SFZ / Poriadky. Pre súťaž žiačok ZsFZ a VsFZ sa jedná o termín uzavretia dohôd do 18.8.2016, pre súťaž žiačok BFZ do 25.8.2016, pre súťaž žiačok SsFZ do 31.8.2016.

Žiada FK, aby si skontrolovali hracie časy a miesta HP svojich domácich stretnutí. V prípade potreby zmeny (opravy) vyžrebovania, je potrebné túto skutočnosť oznámiť formou podania cez ISSF (priamo cez detail daného stretnutia) najneskôr do 16.8.2016 (bezplatne).

Nariaďuje všetkým FK vo všetkých súťažiach SFZ riadených komisiou s platnosťou od 8.8.2016 podávať žiadosti o zmenu termínu stretnutia jednotlivo v ISSF cez detail daného stretnutia, a to len prostredníctvom voľby "Žiadosť o zmenu stretnutia". Taktiež je povinnosť podávať takúto žiadosť plne v súlade s pravidlami a pokynmi uvedenými v Rozpise RS (článok 5., 17. a 18.). Iným spôsobom podaná žiadosť o zmenu termínu stretnutia (napr. cez voľbu "Podanie na komisie", prípadne všeobecné podanie cez Elektronickú podateľňu ("Zaevidovanie podania na komisiu") nebude prijatá na prerokovanie (bude zamietnutá).

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2bii DP:

U83: Ján Nosko (FK Pohronie ŽH/D. Ždaňa, II. liga). Vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1, 2a DP, od 7.8.

U84: Marek Siekel (TJ Tatran Horovce, Slovnaft Cup). Vylúčený za HNS – zmarenie dosiahnutia gólu rukou na bránkovej čiare. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/1a, 2 DP, od 11.8. DS si vykoná v najbližšom stretnutí V. ligy Sever ZsFZ, podľa čl. 37/9 DP.

U85: Lukáš Török (FK Geča 73, Slovnaft Cup). Vylúčený za HNS – držanie súpera v jasnej gólovej príležitosti. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1, 2a DP, od 10.8. DS si vykoná v najbližšom stretnutí IV. ligy Juh VsFZ, podľa čl. 37/9 DP.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2bii DP a čl. 37/3:

U86: Peter Štepanovský (FK DAC 1904 D. Streda, Fortuna liga), od 7.8.
U87: Erik Seman (Družstevník Veľký Horeš, Slovnaft Cup). DS si vykoná v najbližšom stretnutí III. ligy Východ dospelí VsFZ, podľa čl. 37/9 DP.
U88: Róbert Seszták (FK Kolárovo, Slovnaft Cup). DS si vykoná v najbližšom stretnutí IV. ligy, skupina JV ZsFZ, podľa čl. 37/9 DP, obaja od 11.8.

U89: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky) v stretnutí 4. kola FL FC Spartak Trnava – MŠK Žilina, podľa čl. 71/1, 4a, b, c, d a čl. 74/1, 4 DP, do 17.8.

U90: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky) pred a počas stretnutia 4. kola FL ŠK Slovan Bratislava – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 71/1, 4a, b, c, d a čl. 74/1, 4 DP, do 17.8.

U91: ŠK Slovan Bratislava (Fortuna liga). Začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k neplneniu povinnosti US  (použitie pyrotechniky v sektore hostí) pred a počas stretnutia 4. kola FL ŠK Slovan Bratislava – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 71/1, 4a, b, c, d a čl. 74/1, 4 DP, do 17.8.

U92: FC VSS Košice (II. liga). Začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky s prerušením hry) v stretnutí 1. kola II. ligy FC VSS Košice – MŠK R. Sobota podľa čl. 71/1, 4a, b, c, d a čl. 74/1, 4 DP, do 17.8.

U93: MFK Tatran L. Mikuláš (II. liga). Začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (vhodenie predmetov na HP) v stretnutí 1. kola II. ligy MFK Tatran L. Mikuláš – ŠK Odeva Lipany, podľa čl. 71/1, 4a, b, c, d a čl. 74/1, 4 DP, do 17.8.

U94: TJ Tatran Chlebnice (Slovnaft Cup). Berie na vedomie stanovisko k U60 a zastavuje disciplinárne konanie, podľa čl. 78/5a DP. I U95: Vladimír Hubka (DS). Berie na vedomie stanovisko k U61 a rozhodla tak, ako je uvedené v U94.

U96: FK ŠK Danubia Hrubý Šúr (Slovnaft Cup). Konštatuje, že klub sa v stanovenej lehote k U62 nevyjadril a ukladá disciplinárnu sankciu - finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 12/6 a čl. 58/2a, 3 DP.

U97: Lukáš Jagerčík (ŽP Šport Podbrezová, U16 liga). Uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti, na základe DP čl. 37/6. (30 € - zberná faktúra).

U98: Gejza Farkas (FK Mesta Tornaľa, Slovnaft Cup). Berie na vedomie žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie, uloženej v U17 a žiadosť zamieta.

U99: Štefan Košarník (TJ Baník Štiavnické Bane, Slovnaft Cup) Berie na vedomie žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie, uloženej v U15 a žiadosť zamieta.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 18.8. od 15:00 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí, podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že od 1.6.2016 sú v platnosti zmeny a doplnky pravidiel futbalu 2016/17 (pre všetky súťaže SFZ, s účinnosťou od 1.7.2016). Ich skrátená (IFAB/Obežník č.5) a detailná verzia, je na webstránke SFZ v sekcii Slovensko/Rozhodcovia a PR/Vzdelávanie.

Zmeny v adresári nominačných listín SFZ 2016/17 (schválené VV SFZ per rollam):

  • Juraj Halíček (bytom Ľ. Fullu 2495/15, 955 01 Topoľčany) – zaradený na nominačnú listinu asistentov rozhodcov SFZ. Na nominačnej listine nahradil Dušana Petríčka;
  • Miroslav Žiak (bytom Bakalárska 6/7, 971 01 Prievidza) – zaradený na nominačnú listinu asistentov rozhodcov SFZ - projekt Šanca. Na nominačnej listine nahradil Juraja Halíčka.

Ospravedlnenia: Drobec 20. – 21.8., Somoláni T. 20. – 21.8., Kružliak 20. – 21.8., Pozor 20.8., Kováč 17.8., Krivošík P. 27.8. – 2.9., Chládek 29.8. – 4.9., Tomčík 3.9., Micheľ 16. – 26.8., Zemko 26.8. – 5.9., Jenčura 24.8. – 1.9., Hancko 17. – 18.9., Straka T. 27.8.

Úsek pozorovateľov rozhodcov – ospravedlnenia: Vaňo 28.8. – 4.9., Hlebaško 3. – 4.9., Slebodník od 12.8. k dispozícii KR.

KOMISIA DELEGÁTOV STRETNUTIA

Ospravedlnenia: Košičár 10. – 15.8., Vorel 31.8. – 16.9.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

  • Berie na vedomie oznámenie FK Prešov o neprihlásení družstva do 1. SLF pre súťaž. ročník 2016/17, na základe čoho bolo v zmysle časti B/1/c RS poskytnuté právo na zaradenie do 1. SLF ďalším klubom, podľa výsledkov súťaž. ročníka 2015/16, ktoré sa v tejto sezóne zúčastnili baráže do 1. SLF;
  • Akceptuje prihlášku družstva MIBA B. Bystrica do 1. SLF pre súťaž. ročník 2016/17,
  • Upozorňuje družstvá prihlásené do 1. SLF v súťaž. ročníku 2016/17, že v zmysle článku C/1/a Rozpisu súťaží vo futsale pre súťaž. ročník 2016/17, dňom 10.8.2016 uplynula lehota úhrady štartovného. Družstvá, ktoré tak neučinili, majú v zmysle vyššie uvedeného článku náhradný termín do 15.8.2016.

Exekutíva v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

  • Oznamuje, že letný seminár R a D sa uskutoční dňa 27.8.2016. Účasť všetkých R a D je povinná a je podmienkou delegovania v súťaž. ročníku 2016/17.

Exekutíva v oblasti matričných konaní:

  • Upozorňuje kluby, aby bezodkladne aktualizovali informácie o svojom klube v ISSF. V prípade zmien v názve, sídle, či osobách štatutárnych orgánov, je potrebné v tejto súvislosti predložiť aj rozhodnutia príslušných orgánov a stanov, ktoré dokumentujú tieto zmeny.

MATRIKA

Dňa 6.8.2016 boli VV SFZ per rollam prijatí za nových členov SFZ futbalové kluby: Futbalový klub Vrbovka, Futbalový klub 2016 Lazany, FKM Stupava, Obecný športový klub Hnilčík.

Na základe žiadostí zaregistrovala zmenu názvu klubov (v zátvorke je uvedený starý názov): FK Askoll Potvorice (TJ Semex Potvorice), FK CINEMAX Doľany (TJ Doľany).

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na nasledovných adresách:

www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/poriadky.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/organizacne-pokyny.html 

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.