angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Vstupenky na finále Slovnaft Cupu v predaji v sieti Ticketportal

21. Apríl 2017

Slovenský futbalový zväz oznamuje, že 21.4. od 17:00 bude v sieti Ticketportal spustený predaj vstupeniek na finálový zápas Slovnavft Cupu 2016/17

MFK SKALICA - ŠK SLOVAN BRATISLAVA

ktorý sa odohrá 1.5. v NTC Poprad so začiatkom o 16:20.

Cena: 1. kategória: tribúny A a B / 7 EUR
ZŤP vstupenka: vozíčkar + 1 (doprovod): pisomná poziadavka na vstupenky@futbalsfz.sk (počet týchto vstupeniek je limitovaný)
Vstupenky pre fanúšikov tímov finalistov budú v predaji prostredníctvom klubov.
Bez nároku na iné zľavy, každý návštevník zápasu musí mať platnú vstupenku.

V deň zápasu sa budú vstupenky predávať na pokladni v čase od 14:20 do 17.00 (t.j. do konca 1. polčasu)

Zapas bol označný ako rizikový podľa Zákona č.1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí, z čoho vyplývajú (aj) nasledovné opatrenia týkajúce sa bezpečnosti:

- pred vstupom na štadión bude prebiehať kontrola, pričom údaje uvedené na vstupenke sa musia zhodovať s platným dokladom totožnosti, ak nebudú tieto kritériá splnené, tejto osobe nebude umožnený vstup na štadión;

- osoba mladšia ako 14 rokov nesmie ísť na podujatie bez sprievodu plnoletej fyzickej osoby ( § 14 ods.2 pism e ) bod 4 zákona 1/2014;

- pri vstupoch bude prebiehať overovanie platnosti vstupeniek ako aj osobné prehliadky, bez ohľadu na čas riešenia/ kontroly;

- z dôvodu bezpečnosti do niektorých sektorov nebudú vstupenky v predaji