angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Výberové konanie na pozíciu personálny riaditeľ

05. Jún 2017

BRATISLAVA (SFZ) - Slovenský futbalový zväz vyhlasuje výberové konanie na pozície personálny riaditeľ a projektový manažér.

HR SFZ – nástup 03.07.2017

- požiadavky:

Vzdelanie

Uprednostňovaná úroveň vzdelania:

vysokoškolské II. stupňa

vysokoškolské I. stupňa

Zameranie, odbor vzdelania:

Personálny manažment

Požadovaná prax

minimálne 2 roky v odbore

*Prax v riadiacej pozícii výhodou

Požadované znalosti

Počítačové znalosti - používateľ:

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Osobnostné predpoklady a ďalšie schopnosti:

Komunikatívnosť

Samostatnosť

Zodpovednosť

Flexibilita

Schopnosť pracovať pod tlakom

Schopnosť rýchlo sa adaptovať v novom prostredí a problematike

Znalosť Zákonníka práce, Zákona o ochrane osobných údajov a ďalších právnych predpisov týkajúcich sa personálnej agendy

Ekonomické znalosti:

Personálny manažment

Jazykové znalosti:

Anglický jazyk

Vodičský preukaz:

B

 

- náplň práce:

 • riadenie oddelenia ľudských zdrojov

 • plánovanie a analýza personálnych potrieb spoločnosti, príprava stratégie a personálnej politiky a ich následná implementácia

 • implementácia systému hodnotenia a odmeňovania pracovníkov v zmysle Zákonníka práce a iných súvisiacich predpisov

 • nastavenie programu ďalšieho vzdelávania a iných benefitov pracovníkov (kultúra, šport, voľný čas)

 • definovanie pozícii a požiadaviek na ich obsadenie, spracovanie pracovných náplní zamestnancov

 • vypracovanie rozpočtu oddelenia

 • organizácia a vedenie výberových procesov podľa aktuálnych potrieb spoločnosti

 • administratívne spracovanie náborovej agendy vrátane nástupu, výstupu a mzdových podkladov zamestnancov

 • príprava a implementácia plánov pre stabilizáciu zamestnancov a motivačných procesov
  v spoločnosti

 • návrh sociálneho systému pre zamestnancov podľa interných smerníc

 • vedenie a koordinácia integrácie ľudských zdrojov a stratégií s obchodnou stratégiou, celkovou stratégiou a organizačným plánovaním

 • sledovanie a vyhodnocovanie výkonnosti zamestnancov

 • navrhovanie personálneho obsadenia jednotlivých výkonných tímov, ako aj organizačnej štruktúry SFZ

 • nastavovanie systému školení a participácia na školiacich aktivitách

 • príprava a implementácia interných predpisov SFZ súvisiacich s personálnou agendou

 • pravidelná aktualizácia organizačnej štruktúry SFZ a kompletnej databázy pracovníkov SFZ

 • zabezpečenie implementácie Zákona o ochrane osobných údajov a ďalších právnych predpisov týkajúcich sa personálnej agendy

 

Projektový manažér SFZ – nástup 03.07.2017

- požiadavky:
Vzdelanie
Uprednostňovaná úroveň vzdelania:

vysokoškolské II. stupňa

vysokoškolské I. stupňa

Zameranie, odbor vzdelania:

právne, ekonomické, stavebné alebo manažérske zameranie

*Prax v odbore projektového manažmentu výhodou

Požadované znalosti

Počítačové znalosti - používateľ:

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Osobnostné predpoklady a ďalšie schopnosti:

Komunikatívnosť

Samostatnosť

Zodpovednosť

Flexibilita

Riadiace a manažérske schopnosti

Schopnosť pracovať pod tlakom

Logické myslenie v súvislostiach a schopnosť rozmýšľať právne so znalosťou ekonomických aspektov problematiky

Schopnosť rýchlo sa adaptovať v novom prostredí a problematike

Znalosť futbalu

Jazykové znalosti:

Anglický jazyk

Vodičský preukaz:

B

- náplň práce:

 • administratíva a manažment investičných projektov SFZ
 • komunikácia s ministerstvami, verejnými inštitúciami, bankami, partnermi, členmi SFZ a príslušnými orgánmi verejnej správy podľa potreby
 • riešenie zmluvných vzťahov, objednávok, účtovných dokladov
 • spracovanie vyúčtovania investičných projektov na FIFA a UEFA
 • spracovanie vyúčtovania dotácií a príspevkov poskytnutých z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • príprava podkladov na Výkonný výbor SFZ a Konferenciu SFZ, podkladov do výročnej správy SFZ a iných podkladov v rámci výkonu činnosti
 • spracovanie prezentácií a podkladov pre oddelenie PR ohľadom investičných projektov SFZ
 • spolupráca na príprave a implementácii strategického plánu SFZ
 • príprava podkladov pre výberové konania na dodávateľov
 • koordinácia výberových konaní a verejných súťaží na výber dodávateľov
 • spolupráca pri príprave a novelizácii smerníc a ďalších predpisov SFZ