angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Dokumenty a formuláre

Prevádzkový účet IS BŠP

Číslo účtu: 5052469313/0900
IBAN: SK19 0900 0000 0050 5246 9313.

Prevádzkový účet zriadený podľa § 23 ods. 2 zákona č. 1/2014

Oznámenie o zriadení prevádzkového účtu IS BŠP

Vyúčtovanie pokút podľa zákona č. 1/2014