angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close
 

Videoarchív

Registrácia

Pre používanie videoarchívu musí "kameraman" alebo dotyčný, ktorý bude nahrávať videá na web absolvovať týchto pár bodov:

  1. vytvoriť si konto na my.sportnet.online - po zaregistrovaní sa používateľovi jeho Sportnet ID (približne v takomto tvare: 5b6972a59a317c65ba18bf0f)

Informácia cez ISSF - priradenie klubu

2.pokiaľ je dotyčný zaregistrovaný aj v ISSF, tak cez jeho účet (alebo cez účet klubového manažéra) zašle žiadosť o pridanie klubu pre nahrávanie videa cez ISSF - pomoc v tvare:

Informácie :

klub : OFK Košické Olšany , 

keno , priezvisko : Samuel Knap, 

SportNet ID : 5985848b2f71165821e25134

Nahrávanie videa

3.následne po obdržanej reakcii, že máte pridaný klub, si otvoríte novú záložku vo webovom prehliadači a napíšete video.sportnet.online (prihlasovacie údaje sú tie isté ako na my.sportnet.online, takže ak sa z nej neodhlásite, tak sa nemusíte prihlasovať znova, iba potvrdiť overenie)

Vlastnosti nahrávaných súborov

Maximálne povolená veľkosť nahrávaného súboru je 2 Gb.

Technické parametre videa:

MP4 (H.264/MPEG4-AVC), s týmito parametrami: rozlíšenie videa 720p (1280x720), pomer strán 16:9, obrázková frekvencia videa 25 obrázkov a variabilný bitrate (VBR) 2500 kb/s (najlepsie s 2-pass encoding)

(najprv skúste formát, ktorý používate, niekedy program sám prekonvertuje formát na požadovanú .mp4)