angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close
 

Appelia Cup (Pohár Karola Poláka)

Majstrovstvá Slovenska detských domovov vo futbale

Galéria

Appelia cup (Pohár Karola Poláka) ako jedinečná športová akcia, traduje svoju históriu už od roku 2003, kedy zaznamenala veľký úspech. Každoročne sa tohto projektu zúčastňuje približne 500 detí z detských domov bez rodielu pohlavia. Hlavným organizátorom je Fond podpory dobrej myšlienky, ktorý vznikol v rámci poradensko-vzdelávacej skupiny APPEL Group.

Appelia cup (Pohár Karola Poláka) - športová charitatívna akcia, v ktorej víťastvo neznamená len získanie prestíže, ale aj pocitu spolupatričnosti, tímovej práce a disciplíny. Prezidentom podujatia je neodmysliteľná osobnosť - legenda športového moderovania pán Karol Polák, ktorý získal v roku 2009 ocenenie Slovenskej humanitárnej rady za organizáciu tohto podujatia.

Záštitu nad projektom preberá Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Podpora zo strany štátu je dôležitá nie len pre organizátorov, ale aj pre detské domovy. Podujatie má každoročne veľkú podporu zo súkromného sektora, ktorá je nevyhnutná súčasť tejto futbalovej akcie.  Celé podujatie je  podporované nielen štátnou správou, ale aj miestnou samosprávou, majiteľmi futbalových klubov, súkromnými spoločnosťami, aj profesionálnymi rozhodcami. Neodmysliteľnou súčasťou projektu je Slovenský futbalový zväz, ktorý nielenže zaradil projekt Appelia cup medzi projekty programu Grassroots, ale poskytuje aj priestory Národných tréningových centier na Slovensku.

Vyvrcholenie futbalových zápasov sa za minulý rok konalo v júni v Štrbe, kde sa určil celkový víťaz.

Galéria