Bezpečnostný manažér SFZ Peter France: Pri uvoľnovaní opatrení musíme byť zodpovední, reštart futbalu je dôležitý pre všetkých

Posledná aktualizácia 15.5.2020 08:23
Bezpečnostný manažér SFZ Peter France: “Musíme byť naďalej zodpovední, aj vo futbale.“
autor: MAREK MAJERČÁK, zdroj: SFZ

BRATISLAVA (SFZ) – Pandémia koronavírusu ovplyvnila všetky zložky života, vrátane futbalu. Prerušila súťaže, vyhnala ľudí zo štadiónov. Súčasnosť však nahráva postupnému návratu k futbalovej činnosti, črtá sa opätovné spustenie líg aj u nás. Ako na to všetko reaguje a vníma posledné týždne bezpečnostný manažér SFZ Peter France, hovorí pre futbalsfz.sk.
Ako sa koronakríza dotkla práce bezpečnostného manažéra – vás na zväze aj ľudí v tejto funkcii v kluboch?

“Koronakríza sa dotkla celého športu, nielen futbalu, a samozrejme globálne, čo malo vplyv na všetky futbalové súťaže po celom svete. Len pár krajín neprerušilo súťaž, čo malo neskôr vplyv na vysoké čísla ochorení a rozšírenie vírusu v týchto štátoch. Práca bezpečnostných manažérov klubov a zväzov sa prerušila, respektíve sa orientovala na fungovanie z domu, pretože postupne sa vyvíjali aj bezpečnostné hrozby. Futbal je najmasovejší šport na svete, zápasy navštevujú tisíce fanúšikov, všade má svoje pravidlá, organizáciu a riziká súvisiace s bezpečnosťou, ochranou a komfortom pre priaznivcov. V minulosti sa stali veľké tragédie z dôvodu vytvárania bezpečnostných plotov a bariér, ktoré v prípade požiaru alebo prekročenia bezpečnostných kapacít divákov mali za následok nešťastia s nemalým počtom obetí. UEFA má teda vzhľadom na minulosť veľmi dobre prepracované manuály na bezpečnostné riziká, ktoré sa pravidelne aktualizujú a doplňujú o nové hrozby. Teraz pribudla ďalšia, vírus COVID -19. Situáciu je potrebné konzultovať s odborníkmi - epidemiológmi, vyžaduje si odborné analýzy, vypracovanie súhrnu pokynov a pravidiel na prevenciu a kontrolu šírenia vírusu hlavne na miestach veľkého zhromaždenia ľudí na jednom mieste, vrátane futbalových štadiónov. A, samozrejme, poučení z minulosti, ľudia sú donútení byť zodpovední za seba aj za ostatných a dodržiavať opatrenia.  Ak spadneme do rutiny, je to cesta späť.“ 

Peter France počas medzištátneho zápasu „v službe.“
autor: SFZ

Ste v kontakte s bezpečnostnými manažérmi a hlavnými usporiadateľmi v našich kluboch, informovali vás, aké opatrenia prijali ich zamestnávatelia?
“Sme v kontakte a v prípade potreby komunikujeme prostredníctvom telefónov alebo mailov. Ako som povedal, futbalové súťaže boli prerušené a čaká sa na postupne uvoľňovanie opatrení, stanovených krízovým štábom a vládou, aj u nás. Bolo to nevyhnutné pre ochranu života a zdravia občanov Slovenska a práve skoré prerušenie hromadných podujatí zabránilo veľkej pandémii na našom území. Všetci spoločne čakáme na oživenie futbalu. Kluby sú prostredníctvom ÚLK a SFZ priebežne informované o situácii, keďže náš zväz komunikuje s ministerstvami školstva a vnútra o situácii aj o prijatých opatreniach. Dianie je momentálne veľmi pozitívne, no musíme byť stále v strehu. Dúfam, že pôjdeme podobnou cestou ako v Nemecku pri kontrole klubov a hráčov v súvislosti s koronavírusom. Sme nachystaní preškoliť usporiadateľské služby na základe pokynov odborníkov predovšetkým k hygiene a kontrole pravidiel.“
Konzultovali ste vy alebo príslušné orgány s vami opatrenia, ktoré prijímal štátne úrady v súvislosti s pandémiou aj pre športové a špeciálne futbalové prostredie?
“Som v spojení s UEFA, prezídiom Policajného zboru Slovenskej republiky a prostredníctvom generálneho sekretára SFZ Petra Palenčíka aj so zástupcami ministerstva, čo sa týka prijatých opatrení hlavným hygienikom SR a krízovým štábom. Konzultujeme veci s hlavným lekárom SFZ Pavlom Malovičom, ktorý je aj odborníkom UEFA a ten už vypracoval s technickým úsekom SFZ postupy pre tréningový proces. Čo sa týka konzultácie postupov pre hromadné podujatia, nielen futbal, myslím si, že krízový štáb má veľmi skúsených lekárov a odborníkov, ktorí riešia uvedené postupy i s kolegami zo zahraničia.“
Aký je váš postoj k otázke, aký počet ľudí má zabezpečovať zápasy, ak sa súťaže opäť rozbehnú?
“Posledné zápasy v súťažiach UEFA, hrané začiatkom marca pri vypuknutí pandémie, ukazujú, že postupy jednotlivých vlád boli zamerané najprv na minimalizovanie počtu ľudí na tribúnach. V tom čase vláda v Rakúsku povolila ešte organizáciu zápasu a stanovili počet ľudí na 500 pri vonkajších a 300 pri vnútorných športových akciách, ale bez divákov. Neskôr úplne zrušili organizáciu športových podujatí. Myslím si, že takto sa bude postupovať aj pri spätnom chode pri uvoľňovaní opatrení, ale o tom rozhodnú odborníci z krízového štábu.“

Viete, či je vo futbalových kluboch dostatok ochranného materiálu a pomôcok na to, aby bolo možné dokonale zabezpečiť tréningovú a prípadne aj zápasovú činnosť?
“Toto je oblasť, na ktorú budú kluby klásť najväčší dôraz, keďže treba byť zodpovedný k sebe aj k ostatným. Samozrejme musí existovať kontrola dodržiavania stanovených postupov. Dnes už je možné bezproblémovo zabezpečiť dostatok ochranného materiálu a dezinfekčných prostriedkov.  Je na samotných aktéroch, ako budú dodržiavať pravidlá a budú k sebe navzájom zodpovední. My im vieme pomôcť odborne aj materiálne, zodpovedný prístup je na nich samotných. Nikto nechce podceniť nebezpečnosť situácie, vieme aké následky pri prinieslo akékoľvek podcenenie stavu.“
Je pripravený bezpečnostný manuál pre mužstvá, ktoré sa opätovne vracajú do futbalového života?
“Manuál pre mužstvá v tréningovom procese je spracovaný, pokyny k organizácii futbalového zápasu sú spracované podľa požiadaviek odborníkov z krízového štábu a nariadení vlády. Reflektuje na  viacero faktorov, ktoré bude treba aplikovať do praxe. SFZ spoločne s ÚLK spracovalo aj materiál, ktorý bude možné aplikovať, ak dostaneme súhlas na opätovné spustenie súťaží.“
Ktoré momenty pri opätovnom spustení tréningov považujete za najproblémovejšie?
“Zodpovedný prístup každého organizátora zápasu k prijatým opatreniam sa týka všetkých zúčastnených skupín, teda hráčov, trénerov, organizátorov, bezpečnostných manažérov, usporiadateľov, generálnych manažérov a  majiteľov klubov. Nikto nechce, aby ktokoľvek čokoľvek podcenil.“
Akým spôsobom budú chránení usporiadatelia a bezpečnostné zložky pri zápasoch?
“Štandardným spôsobom, aký je už zabehnutý na verejných miestach. Budú mať rúška, ochranné rukavice, budú dodržiavať vzdialenosti, príslušné postupy, bude sa vykonávať kontrola dezinfekcie priestorov, teplota jednotlivcov, počet ľudí v priestore na meter štvorcový, dodržiavanie pravidiel, stanovených vládou  v priestore štadióna. To všetko samozrejme vtedy, ak sa uvoľnia opatrenia na organizáciu futbalových stretnutí.“ 


autor: SFZ

Obavy mužstiev sa sústreďujú predovšetkým na cesty na zápasy, vykonávanie dezinfekčných opatrení na štadiónoch, zabezpečenie hygienických opatrení, viete im pomôcť pri ich riešení?
“Ide o štandardnú dezinfekciu priestorov štadióna, osobná hygiena, nosenie rúšok, v rámci Slovenska je presun realizovaný klubovým autobusom, ktorý nepredstavuje hrozbu. Hrozba je najmä preprava cez letiská, s využitím komerčných leteckých spoločností mimo územia nášho štátu. Hranice sú stále uzatvorené medzi krajinami, vstup je monitorovaný, stále sa uplatňuje povinná karanténa pri vstupe na Slovensko, pričom každá krajina má zavedené špecifické opatrenia. Toto môže byť ešte problém na medzinárodnej úrovni futbalu.“
Ste v kontakte s vašimi kolegami v iných krajinách a na UEFA?
“Áno, sme v kontakte a priebežne sa informujeme o prijatých opatreniach. UEFA detailne monitoruje situáciu vo všetkých asociačných krajinách. Má záujem odborne aj finančne pomôcť členským zväzom na preklenutie tejto ťažkej situácie vo futbale. Nakoľko pandémia má globálny charakter a jednotlivé krajiny individuálne postupne uvoľňujú opatrenia, je veľmi dôležité spoločne nastaviť reštart futbalu a taktiež primať spoločné protiopatrenia.“   

Značky
Osoba
Peter France
Téma
koronakríza
Téma
Krízové opatrenia počas krízy
Mohlo by vás zaujímať

SFZ - Prezident Kováčik: Podmienky pre divákov na tribúnach sú nerealizovateľné

03.5.2021 16:01

Aktualizované usmernenie SFZ k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva účinné od 3.mája

02.5.2021 16:09

SFZ – Prezident a GS rokovali na ministerstve školstva o možnosti dohrania amatérskych a mládežníckych súťaží

04.3.2021 16:46

USMERNENIE SFZ k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva účinné od 3. januára 2021

03.1.2021 13:50

Usmernenie SFZ k „Opatreniu ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia“ zo dňa 30.9.2020

01.10.2020 15:05

SFZ – Pred reštartom líg zabezpečil SFZ testovanie 636 hráčov, funkcionárov a rozhodcov

08.6.2020 11:33

SFZ - Rozhodcovia hlásia „pripravení,“ všetky testy na COVID-19 negatívne

01.6.2020 15:49

SFZ – Rozhodcovia absolvovali fyzické previerky aj test na COVID-19

30.5.2020 15:59

SFZ/LOSS – Ak chcú všetci nájsť riešenie, je to dobrá cesta

25.5.2020 15:50

SFZ – Uvoľnenie víta aj prezident Kováčik: Dali sme návrh, kedy by sa mala začať dohrávať sezóna

18.5.2020 19:26

Člen VV SFZ Tomáš Medveď: Neľahká doba, ale nachádzame riešenie pre kluby i hráčov

11.5.2020 17:02

SLOVENSKO – Ako sa (ne)báť hrať koronafutbal

11.5.2020 09:35

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.