Chceme spoluprácu, odmietame nátlak

Posledná aktualizácia 06.4.2020 12:55

Futbal ako aj šport v širšom slova zmysle prežíva v súčasnosti asi najťažšie obdobie od konca 2. svetovej vojny. Totálne utlmenie všetkých zápasov, tréningov a aj iných športových aktivít na všetkých úrovniach bolo ešte pred pár týždňami nepredstaviteľné. V týchto a nasledujúcich dňoch, týždňoch a mesiacoch sa im nebude možné venovať. Čakajú nás neľahké časy, kedy mnoho klubov ale aj ľudí okolo futbalu (bez rozdielu či ide o hráčov, funkcionárov, fanúšikov a ďalších) bude riešiť neraz aj existenčné otázky.

Preto je nesmierne dôležité aby sa futbalová rodina zomkla a každý z jej členov sa snažil pomôcť nielen sebe ale aj tým druhým. Aktivity a predovšetkým komunikácia niektorých predstaviteľov Únie futbalových profesionálov oficiálne prezentovaných jej prezidentom sú v protiklade s touto nevyhnutnou požiadavkou a platí to aj o tej najnovšej. List prezidenta ÚFP zo dňa 11.3.2020 adresovaný zástupcovi hráčov vo Výkonnom výbore SFZ je názornou ukážkou trvalej snahy o vedomú stupňovanú konfrontáciu so SFZ, jeho orgánmi a predstaviteľmi.

Slovenský futbalový zväz odmieta tento spôsob komunikácie. Nie preto, že by sa nechcel zaoberať problematikou presadzovania a dodržiavania práv pre profesionálnych hráčov, ktoré im prináležia. Odmieta ho preto, že nepristúpi na (akokoľvek hlasný) nátlak organizácie, ktorá sa navzdory opakovaným ponukám odmieta stať členom SFZ. Zároveň opakovane a ultimatívne deklaruje svoje neadekvátne požiadavky voči SFZ a jeho najvyšším orgánom, pričom ich rozhodnutia a predpisy odmieta rešpektovať. A to aj napriek tomu, že vo svojich vlastných stanovách oficiálne uvádza jeden zo svojich hlavných cieľov ”rešpektovať Slovenský futbalový zväz a jeho stanovy, rozhodnutia a nariadenia jeho orgánov, rešpektovať ich právomoc a kompetencie ..."

Slovenský futbalový zväz je kedykoľvek pripravený spolupracovať s každou organizáciou, ktorá ho nebude považovať za nepriateľa, ktorého je potrebné znevažovať, snažiť sa o jeho diskreditáciu či nátlak na neho. Máme nádej, že takouto organizáciou môže v budúcnosti byť aj Únia futbalových profesionálov. Či sa tak stane, záleží už len od jej členov a predstaviteľov.

Odpoveď člena VV SFZ - zástupcu hráčov zo dňa 25.3.2020
List prezidenta ÚFP adresovaný členovi VV SFZ - zástupcovi hráčov z 11.3.2020
Značky
SFZ
ÚFP
SFZ
VýkonnýVýbor
Autor
SFZ
Mohlo by vás zaujímať

USMERNENIE SFZ k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva účinné od 3. januára 2021

03.1.2021 13:50

Usmernenie SFZ k „Opatreniu ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia“ zo dňa 30.9.2020

01.10.2020 15:05

SFZ – Pred reštartom líg zabezpečil SFZ testovanie 636 hráčov, funkcionárov a rozhodcov

08.6.2020 11:33

SFZ - Rozhodcovia hlásia „pripravení,“ všetky testy na COVID-19 negatívne

01.6.2020 15:49

SFZ – Rozhodcovia absolvovali fyzické previerky aj test na COVID-19

30.5.2020 15:59

SFZ/LOSS – Ak chcú všetci nájsť riešenie, je to dobrá cesta

25.5.2020 15:50

SFZ – Uvoľnenie víta aj prezident Kováčik: Dali sme návrh, kedy by sa mala začať dohrávať sezóna

18.5.2020 19:26

Bezpečnostný manažér SFZ Peter France: Pri uvoľnovaní opatrení musíme byť zodpovední, reštart futbalu je dôležitý pre všetkých

15.5.2020 08:23

Člen VV SFZ Tomáš Medveď: Neľahká doba, ale nachádzame riešenie pre kluby i hráčov

11.5.2020 17:02

SLOVENSKO – Ako sa (ne)báť hrať koronafutbal

11.5.2020 09:35

ÚČPS/SFZ – Príručka pre športové subjekty aj s riešením financií je na svete

11.5.2020 09:35

KOMUNIKÉ SFZ k priebežne prijatým rozhodnutiam, analýzam a vydaným stanoviskám počas prebiehajúcej pandémie COVID-19

27.4.2020 16:16

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.