FIFA

COVID-19 Football Regulatory Issues_EN_11.6.pdf
COVID-19-football-regulatory-issuesSK.pdf
Usmernenia FIFA_COVID_19.pdf
FIFA guideline COVID-19.pdf
COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.