angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

DK SFZ: Začaté konanie vo veci možnej manipulácie výsledku zápasu U15

23. Marec 2018

BRATISLAVA (SFZ) - Slovenský futbalový zväz obdržal anonymný podnet na možné ovplyvňovanie priebehu a výsledkov stretnutí 1. LSŽ U15 - západ v sezóne 2016/17.
Po zhromaždení všetky dostupných informácie a sprievodnej evidencie postúpilo oddelenie integrity futbalu SFZ daný podnet na riešenie disciplinárnej komisii SFZ, ktorá v danej veci začala disciplinárne konanie.
"K prípadu zatiaľ nebudeme poskytovať žiadne ďalšie konkrétne informácie. Tie budú prezentované následne v priebehu samotného disciplinarného konania," vyjadril sa Peter Dedík, manažér integrity futbalu SFZ.