Do projektu „Dajme spolu gól“ sa doteraz zapojilo 59 ZŠ, prihlášky môžu školy vypĺňať do konca januára 2020

Posledná aktualizácia 13.8.2020 09:34

BRATISLAVA (SFZ) –  Po tom, ako sa projekt „Dajme spolu gól“ udomácnil v materských školách,  zavítal na začiatku školského roka 2019/20 prvýkrát aj na základné školy. Do pilotného projektu sa doteraz zapojilo 59 ZŠ, prihlášky ďalších ZŠ prijíma Slovenský futbalový zväz do konca januára 2020.

Záujmová činnosti futbal pre deti 1. ročníkov základných škôl je horúcou novinkou projektu „Dajme spolu gól“, ktorý po troch rokoch existencie v materských školách rozširuje svoju pôsobnosť aj na základné školy. Doteraz eviduje Slovenský futbalový zväz 59 prihlášok, počet detí do projektu by sa mal v najbližších dňoch výrazne navýšiť.

V tejto chvíli je aktívne zapojených do projektu 59 základných škôl a evidujeme ďalších 30 prihlášok, ktoré sú v riešení. Myslím si, že už teraz môžeme hovoriť o úspešnom štarte pilotného ročníka, ktorým by sme radi etablovali projekt aj v základných školách. Z pohľadu rozvíjania pohybových schopností detí, ktoré sa po dovŕšení veku v materských školách presunuli do školských lavíc, je projekt logickým pokračovaním a pre nás výzvou ukotviť ho natrvalo aj v základných školách,“ povedal Vladimír Lupták, koordinátor Grassroots futbalu SFZ.


Do projektu bolo v minulom roku zapojených viac ako 3100 detí. Slovenský futbalový zväz v rámci Grassroots programu vstupuje s projektom „Dajme spolu gól“ do štvrtého školského roka. „Nerád by som predbiehal, ale čísla dokumentujú záujem škôl a verím, že k doterajším takmer deväťdesiatym základným školám, pribudnú ďalšie. Prihlášky nám môžu zástupcovia škôl adresovať do konca januára 2020,“ doplnil Vladimír Lupták.  

Podrobné informácie o projekte, vrátane možnosti prihlášky a registrácie MŠ, ZŠ s MŠ alebo ZŠ, do projektu „Dajme spolu gól“, môžu zástupcovia škôl realizovať prostredníctvom linku:    https://www.dajmespolugol.sk/projekt/materske-skoly/postup-registracie-skoly

Projekt „Dajme spolu gól“ je súčasťou Grassroots programu, ktorý každoročne vyhodnocuje najlepších jednotlivcov, najlepšie kolektívy a projekty na slávnostnom galavečeri. V minulom roku mohli prvýkrát sledovať slávnostné odovzdávanie cien diváci prostredníctvom priameho prenosu. „Teší ma, že aj týmto spôsobom sa do povedomia verejnosti dostávajú športovci a ľudia, ktorí stoja za realizáciou širokého spektra projektov v rámci grassroots futbalu. Dejiskom slávnostného odovzdávania cien, s názvom „Gala graasroots futbalu 2019“, bude v prvý marcový deň budúceho roka Senec, bohatý kultúrny program vyšperkujú vystúpenia slovenských umelcov, prítomní hostia v sále a diváci priameho prenosu sa majú aj tento rok na čo tešiť,“ dodal na záver koordinátor Grassroots futbalu SFZ, Vladimír Lupták.Peter Zeman
Značky
Projekt
Dajme spolu gól
Projekt
Mladež a rozvoj
Osoba
Vladimír Lupták
keywords
Základné školy
Mohlo by vás zaujímať

Projekt „Dajme spolu gól“ vstupuje do školského roka 2020/21, projekt podporil tréner SR A Pavel Hapal

17.8.2020 15:48

GRASSROOTS: Do projektu „Dajme spolu gól“ sa zapojilo v minulom školskom roku 262 MŠ a 104 ZŠ

13.8.2020 09:36

Projekt „Dajme spolu gól“ od septembra už aj na základných školách, ďalšie prihlášky do konca januára

13.8.2020 09:31

Projekt „Dajme spolu gól“ zavíta v školskom roku 2019/20 okrem materských škôl prvýkrát aj do základných škôl

03.9.2020 15:43

GRASSROOTS – PROJEKT „DAJME SPOLU GÓL“ OTVÁRA DVERE ĎALŠÍM MATERSKÝM ŠKOLÁM

13.8.2020 09:29

GRASSROOTS – Projekt „Dajme spolu gól“ napreduje, v októbri zamieri aj do základných škôl

13.8.2020 09:30

GRASSROOTS – Projekt „Dajme spolu gól“ vstupuje do sezóny 2018/19, šanca pre ďalšie MŠ / ZŠ s MŠ

13.8.2020 09:28

Grassroots: Maskot Gólik na návšteve na ZŠ s MŠ na Kalinčiakovej ulici v Bratislave

13.8.2020 09:37

„Dajme spolu gól“ - grassroots projekt pre deti materských škôl

13.8.2020 09:24

ŠK Slovan Bratislava hostil Festival futbalu materských škôl

13.8.2020 10:25

V rámci projektu "Dajme spolu gól" sme navštívili MŠ Kalinčiakova v Bratislave a MŠ Rusovce

13.8.2020 09:25

SFZ podporil festival futbalu materských škôlok „Kids in motion“

13.8.2020 13:06

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.