www.futbalsfz.sk

GRASSROOTS – Projekt „Dajme spolu gól“ napreduje, v októbri zamieri aj do základných škôl

piatok, 18.01.2019
|
Posledná aktualizácia 18.1.2019 14:12

zdroj: SFZ

BRATISLAVA (SFZ) -  Projekt „Dajme spolu gól“, zameraný na popularizáciu futbalu u detí v materských školách, má za sebou výborný štart a dnes sa dá o ňom hovoriť ako o úspešnom s ďalšou perspektívou a bonusom navyše – v podobe vízie rozšíriť ho aj na základné školy.

"Netajíme sa ambíciou získať čo najviac detí pre futbal, nárast detí znamená aj nárast členskej základne SFZ. Samozrejme, v tomto veku hovorme skôr o všeobecno pohybovom rozvoji a tak sa deti na materských školách primárne stretnú s cvičeniami z gymnastiky, s cvikmi zameranými  na koordináciu, rýchlosť, obratnosť a zoznámia sa s rôznymi formami hier a súťaží. Od naháňačiek, prekážkových hier a orientačných hier, až k pohybovým hrám s loptou a zameraním na futbal,“ vysvetľuje koordinátor Grassroots futbalu SFZ Vladimír Lupták.

Projekt dajme spolu gól sa v materských školách udomácnil a aktuálne je do projektu zapojených viac ako 3000 detí. Čas je neúprosný a niektoré z nich sa už v budúcom školskom roku presunú do školských lavíc na základné školy. Ani tu však nebudú bez futbalu. Respektíve, cieľom autorov projektu je, podobne ako na materských školách – aby aj tentoraz prišiel futbal za nimi. "Chceme aby deti pokračovali v načatom a nadviazali na prvé skúsenosti s loptou. Aj preto sa, kontinuálne s nimi, projekt od nového školského roka 2019/20 presunie aj na základne školy, kde bude prebiehať vo forme krúžkov. V budúcom školskom roku tak odštartujeme pilotný ročník na základných školách. V tejto chvíli nevieme povedať presné číslo, na úvod predpokladáme, že do projektu sa zapojí približne 10 základných škôl,“ hovorí Vladimír Lupták.

Toto číslo sa nápadne podobá počtu materských škôl, na ktorých SFZ spustil pilotne projekt Dajme spolu gól pred viac ako dvomi rokmi. Konkrétne, v školskom roku 2016/17 zavítal do 9 materských škôl, už o rok neskôr bolo v projekte zapojených 54 MŠ, aktuálne dosiahlo číslo úroveň 154 MŠ! "V súlade so strategickým plánom by sme boli radi, ak by sme do roku 2022 zapojili do projektu v materských školách viac ako 5000 detí. V tejto chvíli evidujeme viac ako 3000 chlapcov a dievčat. Môžeme hovoriť o naplnených predpokladoch a spokojnosti, sme však pripravení vytrvať v nastavenom trende a priviesť k futbalu ďalšie deti,“ doplnil Vladimír Lupták.

PROJEKT A JEHO PROGRES OD VZNIKU PO SÚČASNOSŤ

Pozrime sa detailnejšie na vývoj projektu optikou čísiel. Prvá fáza pilotného projektu sa uskutočnila v mesiacoch október – december 2016 v Bratislave, v spolupráci s 3 klubmi na 3 materských škôlkach, sa v do projektu zapojilo celkovo 397 detí. V druhej časti školského roka sme zaznamenali mierny nárast, keď od februára 2017 do konca školského roka pribudlo ďalších 6 MŠ a skompletizovalo toto obdobie na 9 MŠ v Bratislave.

V nasledujúcom školskom roku 2017/18 sa projekt rozšíril do ďalších regiónov Slovenska za účasti klubov. V Bratislave 5 klubov, na západnom Slovensku 9 klubov,  na strednom Slovensku a východe republiky zhodne 10. Celkovo tak bolo do projektu zapojených už 46 MŠ na celom území Slovenska, čo predstavovalo 1200 chlapcov a dievčat vo veku 5-6 rokov.  

Vyvrcholením pohybovo-športových aktivít so zameraním na futbal boli premiérové podujatia – tzv. „Festivaly futbalu“ detí materských škôl z projektu "Dajme spolu gól", ktoré organizovali samotné futbalové kluby. Tie na svojich štadiónoch pripravili stretnutia detí všetkých materských škôl a za asistencie svojich mládežníckych trénerov organizovali turnaje a sprievodné akcie v podobe podujatí s názvom „Festivaly futbalu“.

To už bol projekt v plnom prúde a krivka nárastu záujemcov o účasť vystrelila vysoko hore. Od októbra 2018 do júna 2019 sa projekt rozšíril v Bratislave (5 klubov) do 13 materských škôl, na západnom Slovensku (9 klubov) do 44 materských škôl, na strednom Slovensku (10 klubov) do 36 materských škôl a na východnom Slovensku (10 klubov) do 46 materských škôl! Tieto čísla nie sú konečné, aktuálne je v tejto chvíli zapojených do projektu 154 MŠ na celom území Slovenska.

VÍZIA A BUDÚCNOSŤ PROJEKTU DAJME SPOLU GÓL - VSTUP NA ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Organizátori projektu predpokladajú podobný nárast ukazovateľov aj na základných školách, aj keď o konkrétnych číslach by bolo predčasné hovoriť. Napriek tomu je koordinátor Grassroots futbalu SFZ optimistom: "Od októbra tohto roka, to znamená počas nasledujúceho školského roka, chceme do projektu zapojiť 300 MŠ na celom území Slovenska a tým by sme sa dopracovali k spomínanej méte 5000 športujúcich chlapcov a dievčat vo veku 5-6 rokov. Zároveň pripravujeme detaily projektu tak, aby sa mohol realizovať aj na 10 základných školách v podobe krúžkov futbalu v popoludňajších hodinách pre deti 1. a 2 ročníka. Veríme, že aj tentoraz naše smelé plány naplníme a „dáme spolu gól,“ dodal na záver Vladimír Lupták.  

V prípade vášho záujmu o zapojenie sa do projektu, viac informácií TU.
Autor
Značky
Autor
Autor
keywords
DajmeSpoluGól
keywords
Základné školy
competitions
Grassroots
Osoba
VladimírLupták
Mohlo by vás zaujímať
COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.