angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Humanitárny diplomatický turnaj v Belehrade – Pomohol aj Slovenský futbalový zväz

17. September 2018

BELEHRAD (SFZ) – Vďaka iniciatíve Veľvyslanectva SR a Veľvyslanectva Poľskej republiky v Belehrade sa v sobotu, 15. septembra 2018 uskutočnil humanitárny diplomatický futbalový turnaj s názvom Diplomats 4 Children a jeho hlavnou devízou bola kombinácia humanitárnej a športovej dimenzie. Podujatie podporil aj Slovenský futbalový zväz. 

Prvý ročník turnaja pod záštitou Veľvyslanectva SR v Belehrade sa konal minulý rok a rovnako ako vlani, aj teraz výťažok z dražby putoval Detskému útulku v Belehrade. Útulok je organizáciou, ktorá sa dlhodobo venuje týraným, zneužívaným či opusteným deťom v Belehrade a poskytuje im útočisko. Dražba sa mohla uskutočniť vďaka rôznym špičkovým športovcom zo Slovenska, Poľska, Srbska a ďalších zúčastnených krajín, ktorí venovali početné športové predmety ako podpísané tričká, futbalové dresy, knihy, lopty a pod. s cieľom ich vydraženia a následnej podpory Detského útulku.

Oceňujeme obzvlášť spoluprácu so Slovenským futbalovým zväzom a Slovenským olympijským výborom, ktoré poskytli viacero veľmi zaujímavých artiklov vrátane futbalového dresu podpísaného našimi reprezentantmi, knihu s podpisom Anastasie Kuzminovej či tréningovú súpravu podpísanú Matejom Tóthom. V dražbe sa vďaka početnej účasti diplomatov zúčastnených na turnaji podarilo vyzbierať vyše 1 500 eur, ktoré útulok bude môcť využiť na lepšie vybavenie nových priestorov, do ktorých sa v Belehrade sťahuje.