Kontakty


Oddelenie IT

Ján LetkoVýkonný manažér projektujan.letko@futbalsfz.sk

Oddelenie IT

Peter KačinecSenior support - Administrátorpeter.kacinec@futbalsfz.sk

Oddelenie IT

Vladimír MedveďISSF Support, rozhodcoviavladimir.medved@futbalsfz.sk
Matrika SFZMilan SládkovičVedúci - Matrika SFZmilan.sladkovic@futbalsfz.sk
Matrika SFZPeter HolekMatrika SFZpeter.holek@futbalsfz.sk

Oddelenie IT

František Ferenc

Senior support

frantisek.ferenc@futbalsfz.sk
COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.