Odkazy

Prístup do systému ISSF je cez www adresu: https://issf.futbalnet.sk 

Pre prácu so systémom ISSF odporúčame používať bezplatný www prehliadač Google Chrome

Verejný register matrík SFZ: http://www.futbalnet.sk/web/issf/matrika

Jediný oficiálny výsledkový servis slovenského futbalu: http://www.futbalnet.sk/web/issf/sutaze

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.