Jasné kroky SFZ k integrite

streda, 19.04.2017
|
Posledná aktualizácia 03.5.2017 11:09

BRATISLAVA (SFZ/JAKUB ČAVOJ) - Na Slovensku takmer neexistujú fundované a tematicky obsiahle materiály, zaoberajúce sa korupciou v športe, preto sa oddelenie integrity SFZ rozhodlo vytvoriť súhrn najdôležitejších poznatkov na našej stránke, futbalsfz.sk.BRATISLAVA (SFZ/JAKUB ČAVOJ) - Na Slovensku takmer neexistujú fundované a tematicky obsiahle materiály, zaoberajúce sa korupciou v športe, preto sa oddelenie integrity futbalu rozhodlo vytvoriť súhrn najdôležitejších poznatkov na našej stránke, futbalsfz.sk.

Spomínané oddelenie značnú časť svojej práce venuje boju proti korupcii ako vyšetrovaním jednotlivých prípadov, tak aj osvetovou činnosťou a vzdelávaním všetkých účastníkov futbalových zápasov, počnúc hráčmi, vrátane reprezentantov (viď foto), cez rozhodcov, funkcionárov až po fanúšikov.

Na zväzovej stránke futbalsfz.sk sa v sekcii SFZ nachádza podsekcia Integrita, obsahujúca komplexné informácie o boji proti manipulácii športových podujatí (match-fixing) a v danej chvíli čerstvé aktuality, súvisiace s touto témou. Rozmenené na drobné, sú tam jasne popísané druhy korupcie, ich účastníci, najčastejšie spôsoby, príčiny a prípady z minulosti plus prehľadne zachytené všetky súvisiace predpisy a E-learning v anglickom jazyku.

Vytvorením podsekcie pribudla možnosť na anonymné nahlásenie korupcie prostredníctvom e-mailových adries pre manipuláciu zápasov (integrita@futbalsfz.sk) a všeobecnú korupciu korupcia@futbalsfz.sk.

Od apríla existuje možnosť nahlasovania korupcie na špeciálnej linke 0907 808 007.

Obe možnosti majú prispieť k jednoduchšiemu a dôveryhodnejšiemu nahlasovaniu podnetov.

Projekt UEFA
V roku 2016 vybrala UEFA projekt Slovenského futbalového zväzu pod názvom Efektívnosť právnych úprav európskych krajín v boji proti match-fixingu a spracovala ho skupina pod vedením docenta Gábriša z Univerzity Komenského v Bratislave spolu s oddelením integrity futbalu SFZ - ako jeden zo šiestich úspešných z 55 prihlásených v rámci výskumného grantového programu.

Počas ôsmich mesiacov projektu absolvovali členovia oddelenia šesť študijných návštev v krajinách, kde využívajú najefektívnejšie prostriedky v boji s match-fixingom. Zastupujúc Slovensko sa zúčastnili na troch konferenciách s touto problematikou v zahraničí a zozbierali poznatky z takmer všetkých európskych krajín o aktuálnom stave tohto problému. Výsledkom je projekt, ktorý bude zástupca výskumného tímu prezentovať v júni v sídle UEFA v Nyone.
Podarilo sa nám identifikovať najväčšie problémy v tejto oblasti a zároveň najzaujímavejšie nástroje, využiteľné v praxi, na efektívnejšie vysporiadanie sa s problémom. Veríme, že tieto poznatky budeme môcť využiť na národnej úrovni v rámci Slovenska a jedným z prvých krokov by malo byť napĺňanie dohovoru Rady Európy o boji proti manipulácii športových podujatí ,” povedal Jakub Čavoj, asistent integrity futbalu SFZ.


 


Peter Šurin
Mohlo by vás zaujímať

Spoločné vyhlásenie SFZ a partnerov v boji proti manipulácii športových súťaží

24.9.2020 11:04

SFZ – Nový manažér integrity Čavoj na školení na UEFA FIP: Cieľ bol zvýšiť úroveň znalostí

17.2.2020 08:01

SFZ – Hodúr rozpráva v kluboch svoj príbeh: Nepremýšľal som nad tým, kam to môže zájsť

30.9.2019 09:49

SFZ a ÚLK začínajú novú kampaň proti manipulácii zápasov

30.9.2019 09:49

SFZ – Pozor na podvodné konanie! Bez oprávnenia vyťahuje peniaze od hráčov

30.9.2019 09:48

SFZ vydal ďalšie rozhodnutia v prípadoch narušenia integrity futbalových súťaží

05.10.2018 15:22

Oficiálne stanovisko SFZ k prvým sankciám DK SFZ pre hráčov podozrivých z manipulácie stretnutí najvyšších slovenských súťaží

28.9.2018 13:53

MATCH-FIXING - V tomto roku absolvovalo školenie o manipulovaní zápasov 1 650 futbalistov

14.1.2019 13:03

SFZ: Projekt boja s match-fixingom pokračuje

25.1.2018 11:16

Čavoj: Manipulátori zápasov sa zameriavajú na stále mladších hráčov

25.8.2017 11:57

Vyhodnotenie dotazníka „match-fixing“ (školenie klubov Fortuna ligy)

08.8.2016 11:40

Vieme v slovenskom futbale čeliť match-fixingu?

08.8.2016 14:16

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.