K projektu ISSF sa pripája aj futsal

streda, 16.10.2013
|
Posledná aktualizácia 16.9.2016 13:24

BRATISLAVA (futsalslovakia.sk) - Futsalisti sa stanú súčasťou Informačného systému slovenského futbalu


V stredu 2.10.2013 sa v Bratislave na pôde SFZ konalo pracovné stretnutie zástupcov Výkonného výboru a Exekutívy Slovenského futsalu s vedúcim úseku IT Slovenského futbalového zväzu Jánom Letkom. Predmetom rokovania bola implementácia ISSF (Informačný Systém Slovenského Futbalu) do futsalu. Slovenský futsal ako riadny člen SFZ má záujem postupne aplikovať tento projekt do svojich futsalových štruktúr a futsalových súťaží obdobne, ako tomu je už vo futbale. Ide o moderný a komfortný systém na spracovanie komplexnej dennej agendy vyskytujúcej sa v slovenskom futbale i futsale. Spoločným zámerom je postupne zavádzať do praxe väčšinu modulov ISSF:

Modul "Matrika"

- centralizované riešenie pre všetky úrovne riadenia s kompletnou databázou hráčov, rozhodcov, delegátov, trénerov, funkcionárov

Modul "Súťaže"

- centralizovaný systém pre všetky úrovne riadenia futbalu (Zápis o stretnutí, kontrola hráča - klubová príslušnosť)

Modul "Komisie"

- elektronická podateľňa, štandardizované štatistické zostavy (karty, nepovolené štarty), elektronické publikovanie rozhodnutí, prístup k Zápisom o stretnutí

Modul "Poplatky, pokuty a platby"

- centralizovaný systém platieb na princípe mesačných zberných faktúr za všetky poplatky a pokuty

- zaručený jednoznačný identifikátor akejkoľvek platby (Variabilný symbol vygenerovaný v ISSF)

Cieľom nového riešenia je zabezpečiť aj vo futsale verejný internetový register s možnosťou okamžitého overovania príslušných informácií pre potreby samotného riadiaceho orgánu futsalu, či iných orgánov verejnej správy. V tejto súvislosti dôjde určite k zvýšeniu úrovne dôveryhodnosti dokladov, vytvoria sa podmienky pre sprevádzkovanie elektronickej podateľne (prvotné registrácie, elektronické potvrdzovanie transferov, podania na komisie a iné), či pre generovanie výsledkového a štatistického servisu z centrálneho systému. 

V najbližších dňoch dôjde k spoločnému prehodnoteniu a úprave príslušných nevyhnutných registračných formulárov tak, aby po každej stránke vyhovovali podmienkam futsalu, a následne dôjde k spusteniu registrácie klubov a hráčov 1.SLF. V tejto súvislosti Výkonný výbor a Exekutíva Slovenkého futsalu vyzýva kluby k spolupráci a k dodržiavaniu dohodnutých pokynov, aby proces implementácie ISSF do futsalu bol plynulý a bezproblémový.

Značky
keywords
ISSF
Mohlo by vás zaujímať

O ISSF už vedia aj v najväčších európskych kluboch

16.9.2016 13:20

Vo Zvolene chcú skúsení delegáti držať nastúpený trend s mladšími kolegami

16.9.2016 13:20

Kliment: "V elektronických voľbách budú môcť hlasovať všetci členovia"

17.9.2016 12:44

Začali sa historicky prvé elektronické voľby v slovenskom športe

16.9.2016 13:21

Menej administratívy, viac futbalu a online reportovanie zo zápasu. Vďaka ISSF

16.9.2016 13:21

Registračná karta - nový pohľad na členskú základňu

16.9.2016 17:21

Nový modul vzdelávania trénerov i voľby príležitosťou na aktiváciu konta trénera

16.9.2016 13:23

ISSF - jeden z najlepších systémov na administráciu futbalu v Európe

16.9.2016 13:23

Medzinárodný kongres ITAPA ocenil ISSF

16.9.2016 17:22

VIDEO: Baláž: "Funkcionári klubov si hneď osvojili podávanie podnetov na komisie cez ISSF"

16.9.2016 13:25

V ObFZ Topoľčany majú do 90 minút po odohratí uzatvorené všetky elektronické zápisy

16.9.2016 13:26

VIDEO: Ako vzniká elektronický zápis v II. lige staršieho dorastu?

16.9.2016 18:02

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.