Komisia delegátov (KD)

PREDSEDA
František KOŠIČÁR

(funkčné obdobie: 4 roky; od marca 2018)

TAJOMNÍK
Pavol PÁCHNIK
kontakt: pavol.pachnik@futbalsfz.sk
 

ČLENOVIA

Jaroslav ŠVARC 

                                                                   Ervín KISS

                                                              Marián DOBROVSKÝ

                                                                Miroslav FAJČÍK


Štatút komisie delegátov

Zoznam delegátov stretnutia SFZ 2020-2021.pdf

Dokumentácia delegáta SFZ

Odporúčané tlačivá k stretnutiu

Názvy a skratky miest 2020.pdf
Záväzná prihláška na licenčné vzdelávanie športového odborníka.docx
Potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky delegáta - Návrh.docx
COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.