angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Komisia delegátov (KD)

PREDSEDA
František KOŠIČÁR

(funkčné obdobie: 4 roky; od marca 2018)

TAJOMNÍK
Pavol PÁCHNIK
 

ČLENOVIA

Ján MAJSNIAR 
(funkčné obdobie: 4 roky; od marca 2018)

Jaroslav ŠVARC 
(funkčné obdobie: 4 roky; od marca 2018)

Eduard CHALMOVIANSKÝ
(funkčné obdobie: 4 roky; od marca 2018)

Ervín KISS
(funkčné obdobie: 4 roky; od marca 2018)

 

Štatút komisie delegátov

Dokumentácia delegáta SFZ

Odporúčané tlačivá k stretnutiu

Ďalšia dokumentácia