Komisia partnerov (KP)

PREDSEDA
Marcel GREGA

(funkčné obdobie: 4 roky; od marca 2018)

ČLENOVIA

Štefan KORMAN 
(funkčné obdobie: 4 roky; od marca 2018)

 

štatút komisie partnerov

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.