Komisia rozhodcov (KR)

PREDSEDA
Marián RUŽBARSKÝ

 PODPREDSEDA 
Igor KRŠKO

TAJOMNÍK
Jaroslav ZÁBRANSKÝ

ČLENOVIA
Ján FAŠUNG
Miroslav JAŠKA

Štatút Komisie rozhodcov SFZ

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.