Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 1.5.2019

streda, 01.05.2019
|
Posledná aktualizácia 02.5.2019 18:59

ZLATÉ MORAVCE (SFZ) - Na svojom pravidelnom zasadnutí sa stretli členovia výkonného výboru Slovenského futbalového zväzuVýkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom zasadnutí 1.5.2019 okrem iného:

- vzal na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR WA,

- vzal na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR WU19 a SR WU17,

- vzal na vedomie informáciu o priebehu realizácie projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov a projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry,

- schválil návrh odmeny pre prezidenta SFZ,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh programu Konferencie SFZ, 

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť členov návrhovej komisie, členov mandátovej komisie a overovateľov zápisnice,

- vzal na vedomie prípravu návrhu na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ, v tejto súvislosti uložil predkladateľovi povinnosť zapracovať do návrhu pripomienky vznesené priamo na zasadnutí,

- vzal na vedomie informáciu o princípoch na rozdelenie príspevkov z fondu na podporu mládeže z uplatnených nárokov solidarity za kluby, ktoré už nie sú členmi SFZ,

- uložil predkladateľovi povinnosť pripraviť návrh kľúča na rozdelenie príspevkov z fondu na podporu mládeže z uplatnených nárokov solidarity za kluby, ktoré už nie sú členmi SFZ aj pre kluby pôsobiace na území konkrétnych oblastných futbalových zväzov a predložiť ich členom VV SFZ formou hlasovania per rollam,

- schválil návrh na rozdelenie príspevkov z fondu na podporu mládeže z uplatnených nárokov solidarity za kluby, ktoré už nie sú členmi SFZ za prestupy hráčov: Martin Škrteľ (Fenerbahce Istanbul), Juraj Kucka (Trabzonspor) a Stanislav Lobotka (Nordsjaelland),

- schválil návrh na prijatie nových riadnych členov SFZ,

- vzal na vedomie informáciu o výsledkoch Prvostupňového licenčného konania,

- vzal na vedomie informáciu o podpísaní Memoranda medzi SFZ a Botswanskou futbalovou asociáciou,

- vzal na vedomie informáciu o organizovaní série seminárov o financovaní klubového športu na Slovensku,

- vzal na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie mesiaca apríl 2019.


Juraj Čurný
Mohlo by vás zaujímať

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 8.7.2020

09.7.2020 09:11

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 19.6.2020

19.6.2020 16:16

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 2.6.2020

03.6.2020 11:43

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 18.2.2020

18.2.2020 20:12

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 14.1.2019

15.1.2020 11:46

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 6.12.2019

15.1.2020 11:47

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 5.11.2019

05.11.2019 17:58

Mini Champions Liga Slovensko 2019

20.10.2019 12:45

Komuniké z mimoriadneho zasadnutia VV SFZ zo dňa 24.9.2019

24.9.2019 17:47

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 5.9.2019

05.9.2019 15:51

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 18.6.2019

26.6.2019 16:14

STANOVISKO KOMISIE ROZHODCOV SFZ Z 23. MÁJA 2019 KU SPORNÝM MOMENTOM

25.5.2019 08:55

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.