Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 1.5.2019

streda, 01.05.2019
|
Posledná aktualizácia 02.5.2019 18:59

ZLATÉ MORAVCE (SFZ) - Na svojom pravidelnom zasadnutí sa stretli členovia výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu


Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom zasadnutí 1.5.2019 okrem iného:

- vzal na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR WA,

- vzal na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR WU19 a SR WU17,

- vzal na vedomie informáciu o priebehu realizácie projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov a projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry,

- schválil návrh odmeny pre prezidenta SFZ,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh programu Konferencie SFZ, 

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť členov návrhovej komisie, členov mandátovej komisie a overovateľov zápisnice,

- vzal na vedomie prípravu návrhu na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ, v tejto súvislosti uložil predkladateľovi povinnosť zapracovať do návrhu pripomienky vznesené priamo na zasadnutí,

- vzal na vedomie informáciu o princípoch na rozdelenie príspevkov z fondu na podporu mládeže z uplatnených nárokov solidarity za kluby, ktoré už nie sú členmi SFZ,

- uložil predkladateľovi povinnosť pripraviť návrh kľúča na rozdelenie príspevkov z fondu na podporu mládeže z uplatnených nárokov solidarity za kluby, ktoré už nie sú členmi SFZ aj pre kluby pôsobiace na území konkrétnych oblastných futbalových zväzov a predložiť ich členom VV SFZ formou hlasovania per rollam,

- schválil návrh na rozdelenie príspevkov z fondu na podporu mládeže z uplatnených nárokov solidarity za kluby, ktoré už nie sú členmi SFZ za prestupy hráčov: Martin Škrteľ (Fenerbahce Istanbul), Juraj Kucka (Trabzonspor) a Stanislav Lobotka (Nordsjaelland),

- schválil návrh na prijatie nových riadnych členov SFZ,

- vzal na vedomie informáciu o výsledkoch Prvostupňového licenčného konania,

- vzal na vedomie informáciu o podpísaní Memoranda medzi SFZ a Botswanskou futbalovou asociáciou,

- vzal na vedomie informáciu o organizovaní série seminárov o financovaní klubového športu na Slovensku,

- vzal na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie mesiaca apríl 2019.

Mohlo by vás zaujímať

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 8.6.2021

08.6.2021 16:12

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 19.5.2021

19.5.2021 15:46

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 13.4.2021

14.4.2021 09:11

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 2.3.2021

03.3.2021 12:49

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 27.1.2021

27.1.2021 15:20

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 1.12.2020

02.12.2020 10:48

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 20.10.2020

20.10.2020 13:30

Komuniké zo zasadnutie VV SFZ zo dňa 3.9.2020

03.9.2020 15:35

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 8.7.2020

09.7.2020 09:11

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 19.6.2020

19.6.2020 16:16

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 2.6.2020

03.6.2020 11:43

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 18.2.2020

18.2.2020 20:12

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.