Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 1.12.2020

Posledná aktualizácia 02.12.2020 10:48

BRATISLAVA (SFZ) - Na svojom poslednom zasadnutí v roku 2020 sa zišli členovia výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu


VV SFZ na svojom zasadnutí 1.12.2020 v Bratislave dnes okrem iného:

- schválil návrh na predĺženie zmluvy pre reprezentačného trénera SR „A“ p. Štefana Tarkoviča,

- vzal na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR U21,

- schválil návrh na udelenie mandátu pre prezidenta SFZ na uzatvorenie zmluvy medzi SFZ a FIFA o poskytnutí bezúročnej pôžičky pre SFZ,

- vzal na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry, zároveň schválil zmeny a predĺženia realizácie projektov v zmysle predloženého návrhu,

- schválil návrh na zvolanie Konferencie SFZ v termíne 26. február 2021, zároveň uložil povinnosť pre generálneho sekretára, predsedov RFZ a prezidenta ÚLK, aby v termíne do 15. januára nahlásili členov pracovných komisií,

- vzal na vedomie informáciu o stave projektu implementácie systému VAR v podmienkach SFZ,

- schválil návrh na rozdelenie príspevkov na podporu mládeže z uplatnených nárokov solidarity za kluby, ktoré už nie sú členmi SFZ,

- schválil návrh na prijatie nových riadnych členov SFZ,

- schválil návrh na právno-organizačnú zmenu v klube FK Železiarne Podbrezová,

- vzal na vedomie informáciu o aktuálnom vývoji a cieľoch klubového licenčného systému v podmienkach SFZ,

- schválil návrh na zmenu a doplnenie smernice klubového licenčného systému SFZ,

- vzal na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za rok 2020,

- vzal na vedomie informáciu o činnosti Fondu na podporu športu,

- schválil návrh na ukončenie činnosti Komisie partnerov SFZ,

- schválil návrh zasadnutí VV SFZ v prvom polroku 2021,

- schválil návrh na udelenie odznakov SFZ.

Značky
SFZ
VV SFZ
Mohlo by vás zaujímať

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 13.4.2021

14.4.2021 09:11

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 2.3.2021

03.3.2021 12:49

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 27.1.2021

27.1.2021 15:20

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 20.10.2020

20.10.2020 13:30

Komuniké zo zasadnutie VV SFZ zo dňa 3.9.2020

03.9.2020 15:35

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 8.7.2020

09.7.2020 09:11

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 19.6.2020

19.6.2020 16:16

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 2.6.2020

03.6.2020 11:43

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 18.2.2020

18.2.2020 20:12

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 14.1.2019

15.1.2020 11:46

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 6.12.2019

15.1.2020 11:47

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 5.11.2019

05.11.2019 17:58

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.