Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 14.7.2021

Posledná aktualizácia 14.7.2021 15:44

BRATISLAVA (SFZ) Na svojom pravidelnom zasadnutí sa stretli členovia Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu


Výkonný výbor SFZ na zasadnutí 14.7.2021 v Bratislave okrem iného:

- schválil návrh na predĺženie termínu realizácie účelu v rámci projektu podpory rekonštrukcie, výstavby a dobudovania futbalovej infraštruktúry pre obec Podhradie do 31.12.2021,

- vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania delegátov Konferencie SFZ formou per rollam v dňoch 25.-29. júna 2021,

- vzal na vedomie vyhodnotenie výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov SFZ/ŠANCE a PR SFZ za súťažný ročník 2020/2021,

- schválil návrh nominačných listín rozhodcov, asistentov rozhodcov SFZ/ŠANCE a PR SFZ na súťažný ročník 2021/2022,

- schválil návrh Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2021/22,

- schválil návrh na právno-organizačné zmeny v kluboch ŠK Žolík Malacky/FC Malacky a v kluboch Mestský futbalový klub Tatran Liptovský Mikuláš/MFK Tatran Liptovský Mikuláš,

- vzal na vedomie Správu o licenčnom cykle 2020/2021,

- vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v čase medzi riadnymi zasadnutiami VV SFZ.

Značky
SFZ
VV SFZ
SFZ
VýkonnýVýbor
Mohlo by vás zaujímať

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 8.6.2021

08.6.2021 16:12

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 19.5.2021

19.5.2021 15:46

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 13.4.2021

14.4.2021 09:11

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 2.3.2021

03.3.2021 12:49

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 27.1.2021

27.1.2021 15:20

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 1.12.2020

02.12.2020 10:48

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 20.10.2020

20.10.2020 13:30

Komuniké zo zasadnutie VV SFZ zo dňa 3.9.2020

03.9.2020 15:35

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 8.7.2020

09.7.2020 09:11

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 19.6.2020

19.6.2020 16:16

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 2.6.2020

03.6.2020 11:43

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 18.2.2020

18.2.2020 20:12

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.