Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 19.6.2020

Posledná aktualizácia 19.6.2020 16:16

BRATISLAVA (SFZ) - Na mimoriadnom zasadnutí sa stretli členovia Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu


Výkonný výbor SFZ na svojom mimoriadnom zasadnutí 19.6.2020 v Bratislave okrem iného:

- neschválil návrh na dočasnú úpravu súťaže mládežníckych súťaží riadených SFZ na súťažný ročník 2020/2021 v dôsledku pandémie koronavírusu COVID19 v zmysle stanoviska a analýzy Technického úseku SFZ,

- odporučil riadiacim orgánom RFZ a ObFZ schváliť návrh na dočasnú úpravu súťaže mládežníckych súťaží riadených RFZ a ObFZ na súťažný ročník 2020/2021 v dôsledku pandémie koronavírusu COVID19,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na reorganizáciu II. dorasteneckej ligy od súťažného ročníka 2021/22 a upraviť ju na celoštátnu 16 člennú súťaž,

- schválil návrh na prijatie nových riadnych členov SFZ.

Značky
SFZ
VV SFZ
Mohlo by vás zaujímať

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 13.4.2021

14.4.2021 09:11

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 2.3.2021

03.3.2021 12:49

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 27.1.2021

27.1.2021 15:20

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 1.12.2020

02.12.2020 10:48

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 20.10.2020

20.10.2020 13:30

Komuniké zo zasadnutie VV SFZ zo dňa 3.9.2020

03.9.2020 15:35

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 8.7.2020

09.7.2020 09:11

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 2.6.2020

03.6.2020 11:43

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 18.2.2020

18.2.2020 20:12

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 14.1.2019

15.1.2020 11:46

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 6.12.2019

15.1.2020 11:47

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 5.11.2019

05.11.2019 17:58

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.