Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 20.10.2020

Posledná aktualizácia 20.10.2020 13:30

BRATISLAVA (SFZ) - Na svojom pravidelnom zasadnutí sa stretli členovia výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu


Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí 20.20. v Bratislave okrem iného:

- schválil návrh na udelenie mandátu pre prezidenta SFZ na ukončenie zmluvnej spolupráce s reprezentačným trénerom SR „A“ Pavlom Hapalom a jeho asistentom Otom Brunegrafom,

- schválil návrh na udelenie mandátu pre prezidenta SFZ na rokovanie a následné uzatvorenie zmluvy s novým reprezentačným trénerom SR „A“ Štefanom Tarkovičom a novými asistentami Marekom Mintálom a Samuelom Slovákom na obdobie do 30. novembra 2020,

- vzal na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry,

- schválil predĺženie termínu realizácie a zmeny účelu použitia finančných prostriedkov v projekte podpory rekonštrukcie, výstavby a dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 -2021,

- schválil návrh rozdelenia časti nealokovaných finančných prostriedkov z investičného programu UEFA HatTrick V na obdobie 2020-2024,

- vzal na vedomie informáciu o aktuálnom vývoji opatrení Úradu verejného zdravotníctva pri organizovaní verejných športových podujatí,

- schválil zloženie pracovnej skupiny, ktorá sa bude zaoberať návrhom na reorganizáciu I. dorasteneckej ligy v nasledovnom zastúpení: Ján Kováčik, Peter Palenčík, Štefan Tarkovič, Martin Hasprún (všetci SFZ), Ivan Kozák, Karol Belaník, Róbert Rybníček (všetci ÚLK), Peter Gergely, Marek Mojto, Dušan Trnka (predkladatelia návrhu na reorganizáciu) a Richard Havrilla (zástupca RFZ),

- schválil návrh nominačných listín FIFA pre rok 2021,

- schválil návrh na doplnenie nominačných listín rozhodcov a asistentov rozhodcov SFZ pre súťažný ročník 2020/2021 pre projekt Šanca,

- schválil návrh na zmenu a doplnenie Štatútu Siene slávy slovenského futbalu,

- schválil návrh na zloženie orgánov Siene slávy slovenského futbalu,

- vzal na vedomie informáciu o stave Komory SFZ pre riešenie sporov a prípravu doplňujúcich elektronických volieb na uvoľnené miesta,

- schválil návrh na udelenie odznakov SFZ.

Značky
SFZ
VV SFZ
Mohlo by vás zaujímať

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 13.4.2021

14.4.2021 09:11

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 2.3.2021

03.3.2021 12:49

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 27.1.2021

27.1.2021 15:20

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 1.12.2020

02.12.2020 10:48

Komuniké zo zasadnutie VV SFZ zo dňa 3.9.2020

03.9.2020 15:35

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 8.7.2020

09.7.2020 09:11

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 19.6.2020

19.6.2020 16:16

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 2.6.2020

03.6.2020 11:43

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 18.2.2020

18.2.2020 20:12

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 14.1.2019

15.1.2020 11:46

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 6.12.2019

15.1.2020 11:47

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 5.11.2019

05.11.2019 17:58

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.