Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 27.1.2021

Posledná aktualizácia 27.1.2021 15:20

BRATISLAVA (SFZ) - Po prvýkrát v roku 2021 zasadal výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu


Na svojom online zasadnutí 27.1.2021 výkonný výbor SFZ okrem iného:

- vzal na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR WU „A“,

- schválil návrh dodatku č. 4 k zakladateľskej listiny spoločnosti SFZ Marketing, s.r.o.,

- schválil návrh na zmenu termínu konania Konferencie SFZ na deň 30.4.2021,

- vzal na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry,

- schválil žiadostí o zmenu a predĺženia termínov v projekte podpory rekonštrukcie, výstavby a dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 -2021,

- schválil návrh zloženia realizačných tímov reprezentačných výberov mládeže  SR – jar 2021,

- schválil návrh na zmenu a doplnenie Nominačnej listiny asistentov rozhodcov SFZ pre súťažný ročník 2020/21,

- vzal na vedomie vyhodnotenie výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov a PR SFZ za jesennú časť súťažného ročníka 2020/2021,

- vzal na vedomie informáciu o zmene a doplnení Pravidiel futbalu (cirkulár IFAB č. 21),

- vzal na vedomie informáciu o pripravovanom návrhu odmeny delegovaných osôb pre súťažný ročník 2020/2021 (VAR/AVAR),

- neschválil návrh na predbežné pozastavenie vyplatenia príspevkov z fondu na podporu mládeže z uplatneného nároku solidarity za prestup Ondreja Dudu a Tomáša Huka (pôvodný nárok FC VSS Košice),

- vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v čase medzi riadnymi zasadnutiami VV SFZ,

- schválil návrh na udelenie odznakov SFZ,

- schválil návrh na zmenu názvu pri udeľovaní cien Futbalista roka v rámci kategórie "tréner roka" na nový názov "Cena Jozefa Vengloša”.

Značky
SFZ
VV SFZ
SFZ
Futbalista roka
Mohlo by vás zaujímať

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 13.4.2021

14.4.2021 09:11

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 2.3.2021

03.3.2021 12:49

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 1.12.2020

02.12.2020 10:48

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 20.10.2020

20.10.2020 13:30

Komuniké zo zasadnutie VV SFZ zo dňa 3.9.2020

03.9.2020 15:35

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 8.7.2020

09.7.2020 09:11

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 19.6.2020

19.6.2020 16:16

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 2.6.2020

03.6.2020 11:43

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 18.2.2020

18.2.2020 20:12

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 14.1.2019

15.1.2020 11:46

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 6.12.2019

15.1.2020 11:47

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 5.11.2019

05.11.2019 17:58

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.