Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 5.11.2019

Posledná aktualizácia 05.11.2019 17:58

BRATISLAVA (SFZ) - Na svojom pravidlenom zasadnutí sa stretli členovia výkonného výboru SFZ


Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom zasadnutí 5.11.2019 v Bratislave okrem iného:

- ustanovil p. Petra Palenčíka za generálneho sekretára SFZ v zmysle čl. 51, ods. 2, písm. h) stanov SFZ s účinnosťou od 1. januára 2020,

- schválil návrh rozdelenia finančných prostriedkov v projekte podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry II v rokoch 2019-2021,

- vzal na vedomie informáciu o realizácii projektov zameraných na výstavbu a rekonštrukciu futbalovej infraštruktúry,

- vzal na vedomie prípravu návrhu prerozdelenia finančných prostriedkov z investičného programu UEFA HatTrick V na obdobie 2020-24,

- schválil návrh na rozdelenie príspevkov z fondu na podporu mládeže z uplatnených nárokov solidarity za kluby, ktoré už nie sú členmi SFZ,

- schválil návrh na zvolanie Konferencie SFZ na deň 28. február 2020 do Senca,

- vzal na vedomie informáciu o aktuálnom vývoji a cieli klubového licenčného systému v podmienkach SFZ,

- schválil návrh na zvýšenie finančných prostriedkov pre RFZ o 50 tisíc eur (15 tisíc eur pre ZsFZ, SsFZ, VsFZ a 5 tisíc eur pre BFZ), 

- vzal na vedomie informáciu o analýze aktuálneho stavu slovenského futbalu v oblastiach:
a) efektivity výchovy mladých hráčov v akadémiách a ich následné uplatnenie,
b) opodstatnenie a význam B-družstiev (“fariem”) pri výchove mladých hráčov (do 21 rokov),

- vzal na vedomie informáciu o štruktúre Technického úseku SFZ a o východiskách pre ďalšie obdobie,

- schválil návrh prerozdelenia UEFA Solidarity payment za súťažný ročník 2018/19,

- vzal na vedomie správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Kontrolóra SFZ,

- ustanovovil p. Miroslava Fajčíka za člena Komisie delegátov SFZ,

- schválil termín 5. december 2019 za posledný deň na predkladanie žiadostí pre dejisko finále Slovnaft cup-u súťažného ročníka 2019/20,

- vzal na vedomie informáciu o stanovisku LPaEK SFZ v zmysle uznesenia č. 118/19 VV SFZ,

- vzal na vedomie informáciu o možnosti na zasielanie návrhov kandidátov na udelenie ceny Fair play MUDr. Ivana Chodáka v termíne do 10. januára 2020,

- odložil ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ na januárové zasadnutie,

- vzal na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie mesiaca október 2019,

- vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v čase medzi riadnymi zasadnutiami VV SFZ.

Mohlo by vás zaujímať

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 13.4.2021

14.4.2021 09:11

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 2.3.2021

03.3.2021 12:49

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 27.1.2021

27.1.2021 15:20

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 1.12.2020

02.12.2020 10:48

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 20.10.2020

20.10.2020 13:30

Komuniké zo zasadnutie VV SFZ zo dňa 3.9.2020

03.9.2020 15:35

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 8.7.2020

09.7.2020 09:11

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 19.6.2020

19.6.2020 16:16

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 2.6.2020

03.6.2020 11:43

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 18.2.2020

18.2.2020 20:12

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 14.1.2019

15.1.2020 11:46

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 6.12.2019

15.1.2020 11:47

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.