Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 6.11.2018

utorok, 06.11.2018
|
Posledná aktualizácia 06.11.2018 14:17

BRATISLAVA (SFZ) -Na svojom pravidelnom zasadnutí sa stretli členovia výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu


autor: Roman Ferstl, zdroj: SFZ

Na svojom zasadnutí v Bratislave výkonný výbor SFZ okrem iného:

- schválil návrh zloženia realizačného tímu SR „A“,

- vzal na vedomie informáciu o priebehu a realizácii projektu výstavby 4 tréningových ihrísk s umelou trávou a projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry,

- vzal na vedomie informáciu o stave realizácie odkúpenia budovy pre trvalé sídlo SFZ,

- schválil návrh na zmenu a doplnenie Smernice o licenčnom systéme mládeže,

- vzal na vedomie informáciu o aktuálnom vývoji a cieľoch klubového licenčného systému v podmienkach SFZ,

- vzal na vedomie informáciu o okolnostiach týkajúcich sa potreby zmeny dejiska finále Slovnaft Cup-u súťažného ročníka 2018/19, v tejto súvislosti súhlasil so schvaľovaním nového dejiska finále na decembrovom zasadnutí,  

- vzal na vedomie informáciu o výsledkoch volieb do Komory SFZ pre riešenie sporov,

- vzal na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie mesiaca október 2018,

- vzal na vedomie informáciu o záveroch Konferencie šport a právo,

- odložil doplňujúce ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ na januárové zasadnutie,

- vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi zasadnutiami,

- schválil návrh na udelenie strieborného odznaku SFZ pre p. Milana Bednára.


Juraj Čurný
Mohlo by vás zaujímať

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 5.9.2019

05.9.2019 15:51

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 18.6.2019

26.6.2019 16:14

STANOVISKO KOMISIE ROZHODCOV SFZ Z 23. MÁJA 2019 KU SPORNÝM MOMENTOM

25.5.2019 08:55

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 1.5.2019

02.5.2019 18:59

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 2.4.2019

02.4.2019 17:56

STANOVISKO KOMISIE ROZHODCOV SFZ ZO 14. MARCA 2019 KU SPORNÝM MOMENTOM

19.3.2019 15:56

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 12.3.2019

13.3.2019 13:43

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 19.2.2019

20.2.2019 11:59

STANOVISKO KOMISIE ROZHODCOV SFZ Z 19. FEBRUÁRA 2019 KU SPORNÝM MOMENTOM

20.2.2019 08:16

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 15.1.2019

16.1.2019 10:25

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 7.12.2018

08.12.2018 11:24

Futbalový kalendár na týždeň 12. - 18.11.2018

12.11.2018 15:43

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.