Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 6.12.2019

Posledná aktualizácia 15.1.2020 11:47

Na svojom poslednom zasadnutí v roku 2019 sa zišli členovia výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu


Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom zasadnutí 6.12.2019 okrem iného:

- vzal na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR A,

- vzal na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačných družstiev SR U19 a SR U17,

- vzal na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačných družstiev SR WU19 a SR WU17,

- vzal na vedomie informáciu k aktuálnemu stavu kľúčových projektov v rámci Strategického plánu na roky 2018-2022,

- schválil návrh na rozdelenie príspevkov z fondu na podporu mládeže z uplatnených nárokov solidarity za kluby, ktoré už nie sú členmi SFZ,

- schválil návrh prerozdelenia finančných prostriedkov z investičného programu UEFA HatTrick V na obdobie 2020-2024,

- schválill návrh rozdelenia nevyčerpaných finančných prostriedkov v 1. a 2. etape projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry,

- vzal na vedomie informáciu o podpise zmluvy o spolupráci a financovaní rekonštrukcie futbalového štadióna v Trenčíne,

- odporúčil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh programu Konferencie SFZ a návrh zloženia pracovných komisií,

- vzal na vedomie prípravu návrhu rozpočtu SFZ na rok 2020,

- odložil schvaľovanie dejiska finále Slovnaft cup-u súťažného ročníka 2019/20 na hlasovanie per rollam,

- schválil návrh zloženia Výkonnej komisie a Čestnej rady Siene slávy slovenského futbalu,

- vzal na vedomie informáciu o konaní konferencie Prague Sports Law Day 2019,

- vzal na vedomie správy z komisií UEFA,

- vzal na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie mesiaca november 2019,

- vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v čase medzi riadnymi zasadnutiami VV SFZ,

- schválil návrh na udelenie zlatého odznaku SFZ,

- vzal na vedomie informáciu o novele zákona č. 440/2015 Z.z. o športe.

Značky
SFZ
VýkonnýVýbor
Mohlo by vás zaujímať

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 13.4.2021

14.4.2021 09:11

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 2.3.2021

03.3.2021 12:49

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 27.1.2021

27.1.2021 15:20

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 1.12.2020

02.12.2020 10:48

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 20.10.2020

20.10.2020 13:30

Komuniké zo zasadnutie VV SFZ zo dňa 3.9.2020

03.9.2020 15:35

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 8.7.2020

09.7.2020 09:11

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 19.6.2020

19.6.2020 16:16

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 2.6.2020

03.6.2020 11:43

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 18.2.2020

18.2.2020 20:12

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 14.1.2019

15.1.2020 11:46

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 5.11.2019

05.11.2019 17:58

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.